Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy

Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie
z siedzibą w Wałczu

ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: zzpea@egzekucja.org.pl, zzpea@onet.pl, tel. 664 171 992,
http://www.egzekucja.org.pl/, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

aaa m1

Logowanie

Pomoc dla Iwony!

Pomoc dla Arturka!

Pozostałe

Pracownik może należeć do związku, który nie działa w jego firmie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Szanse na związkową ochronę mają też pracownicy firm zatrudniających poniżej 10 osób. Mogą bowiem wstąpić do międzyzakładowej organizacji związkowej, która działa poza ich zakładem.

Polacy znów chcą należeć do związków zawodowych

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Związki, oferując szkolenia i pomoc prawną, zachęcają pracowników do przynależności. Pracodawcy uważają, że partnerskie relacje ze związkami mogą pomóc w zarządzaniu firmą. Zdaniem związków powinni do nich wstępować pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych

Wdrożenie budżetu zadaniowego pozwoli na lepsze zarządzanie finansami publicznymi oraz na racjonalizację zatrudnienia.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Wdrożenie budżetu zadaniowego pozwoli na lepsze zarządzanie finansami publicznymi oraz na racjonalizację zatrudnienia.

Związki zawodowe są obecne tam, gdzie ich najmniej potrzeba

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Polskie związki zawodowe muszą przejść swoją aferę Rywina, by wyjść z tego patologicznego stanu, w którym dziś się znajdują, i rozpocząć nową, zgodną ze społecznymi potrzebami działalność.

Wystąpienie do Rzecznika Praw Obywatelskich

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

ZZPEA wystąpiło do Rzecznika Praw Obywatelskich o interwencją w sprawie mobbingu zbiorowego stosowanego wobec pracowników egzekucji administracyjnej przez Ministerstwo Finansów DAP polegające na częstym nękaniu tej grupy pracowników poprzez zlecanie częstych i zbiorowych kontroli komórek egzekucyjnych wszystkich urzędów skarbowych oraz stosowanie restrykcji wobec pracowników wykonujących pracę w terenie. Takie działanie podważa zasdę równego traktowania   pracowników, co jest naruszeniem prawa wynikającego z kodeksu pracy.
Copyright © 2019 Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie z siedzibą w Wałczu (OMZZPEA) - strona internetowa. All Rights Reserved. Designed by SmartAddons.Com
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.