Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy

Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie
z siedzibą w Wałczu

ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: zzpea@egzekucja.org.pl, zzpea@onet.pl, tel. 664 171 992,
http://www.egzekucja.org.pl/, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

aaa m1

Logowanie

Pomoc dla Iwony!

Pomoc dla Arturka!

przystan nadzieja 1

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Koleżanki i Koledzy

Pracownicy Egzekucji Administracyjnej

Urzędów Skarbowych

w Polsce

 

 

Podjęliśmy się zadania utworzenia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Polsce.

 

Dlaczego nowy związek zawodowy?

 

1. Z przekonania o odrębności grupy zawodowej, o czym przesądzają czynniki o charakterze obiektywnym a nie subiektywne poczucie odrębności, przede wszystkim:

- działanie w ramach procedur odmiennych od procedur obowiązujących organy podatkowe czy organy kontroli skarbowej;

- odmienność form metod pracy nie mieszczących się w ramach pragmatyk służbowych, form organizacyjnych i reguł finansowania właściwych dla pracy typowo urzędniczej.

2. Sposób traktowania egzekucji administracyjnej w ramach istniejących struktur organizacyjnych, nie sprzyja poczuciu społecznego uznania

i godności pracowniczej.

 

W jakim celu?

 

1. Aby w sposób skuteczny, śmiały i otwarty reprezentować tak rozumianą grupę pracowniczą, bronić jej godności, praw i interesów materialnych i moralnych.

2. Działać na rzecz podnoszenia poziomu przygotowania do pracy wykonywanej w warunkach odbiegających od pracy typowo urzędniczej.

3. Wypowiadać się własnym głosem co do projektów rozwiązań prawnych i organizacyjnych w dziedzinie finansów publicznych.

4. Współdziałać zgodnie i harmonijnie z innymi organizacjami związkowymi i społecznymi w najszerzej rozumianym interesie publicznym.

 

 

Andrzej Borkowski

Eugeniusz Matusiak

Lech Paszkowski

Nie masz uprawnień do komentowania artykułów.