Pismo central związkowych do Ministra Finansów

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Reprezentatywne Związki Zawodowe                                                     Warszawa 27-07-2010 r.

działające w jednostkach organizacyjnych

podległych Ministerstwu Finansów 

Pan Jacek Vincent-Rostowski

Minister Finansów

 

 

Związki zawodowe działające w jednostkach organizacyjnych podległych Ministerstwu Finansów składają stanowczy protest w sprawie sposobu i niedozwolonych prawem metod konsultacji projektów aktów prawnych, przedstawianych związkom zawodowym przez podległe departamenty Ministerstwa, a w szczególności Departament Administracji Podatkowej i Departament Służby Celnej.