Protokół z posiedzenia Zespołu doraźnego ds. służby cywilnej z dnia 16 czerwca 2009r.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

PROTOKÓŁ

 

z posiedzenia Zespołu doraźnego ds. pracowników samorządowych

oraz służby cywilnej

Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych

w dniu 16 czerwca 2009 r.

 

Miejsce posiedzenia: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, sala A.

Przewodniczący: Sławomir Brodziński – Szef Służby Cywilnej.

Uczestnicy posiedzenia: Członkowie Zespołu, zaproszeni eksperci według listy obecności.

Proponowany porządek:

  1. Propozycja Szefa Służby Cywilnej nowelizacji ustawy o służbie cywilnej w zakresie czasu pracy członków korpusu służby cywilnej.
  2. Wstępne założenia zmian w systemie wynagrodzeń w służbie cywilnej.
  3. Kontynuacja dyskusji z poprzedniego posiedzenia nt. problemów dotyczących służby celnej.
  4. Informacja Ministra Finansów dot. wykazu urzędów skarbowych, w których nastąpiła wypłata wynagrodzenia dla pracowników komórek egzekucyjnych uprawnionych do umundurowania w związku z wyrównaniem cząstkowych etatów.
  5. Informacja dotycząca zmian w funkcjonowaniu urzędów skarbowych - wdrażanie Systemu e-Podatki.
Sprawy różne: