Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy

Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie
z siedzibą w Wałczu

ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: zzpea@egzekucja.org.pl, zzpea@onet.pl, tel. 664 171 992,
http://www.egzekucja.org.pl/, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

aaa m1

Logowanie

Pomoc dla Iwony!

Pomoc dla Arturka!

Pozostałe

Wystąpienie ZZPEA do Ministra Finansów

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

                                       Jan Vincent Rostowski

                                           Minister Finansów

          Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej uprzejmie informuje, że przedłożony projekt Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wynagradzania prowizyjnego przedstawiony przez Departament Administracji Podatkowej Ministerstwa Finansów jest nie do przyjęcia przez nasz Związek w wersji, która została przedłożona do zaopiniowania.

Projekt rozporządzenia - prowizja.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Po długich i burzliwych dyskusjach w dniu dzisiejszym do przekazanego przez Ministerstwo Finansów projektu rozporządzenia, przesłano do odpowiednich dezydentów uwagi i propozycje ZZPEA wraz z pismem przewodnim.

Można ograniczyć egzekucję z wynagrodzenia przy zleceniach

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Egzekucja z wynagrodzenia z umów o dzieło i zlecenia podlega ograniczeniom przewidzianym w prawie pracy. Dotyczy to tylko sytuacji, gdy ma ono charakter okresowy i zapewnia utrzymanie dłużnika.

Firmy windykacyjne zastraszają dłużników

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Firmy windykacyjne nie mogą zastraszać i wprowadzać w błąd klientów zalegających ze spłatą należności. Tylko sąd w specjalnym trybie ma prawo zobowiązać dłużnika do wyjawienia jego majątku. Windykatorzy nie mogą domagać się od dłużników zapłacenia należności, które uległy już przedawnieniu.

Uwaga Haker

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W dniu wczorajszym
wystąpił przypadek wprowadzenia na sronę zdięć i treści niepożądanych.
Podjeliśmy kroki do zidentyfikowania tej osoby i zabezpieczenia przed
podobnym zjawiskiem. Osoby, które natknęły się na takie wpisy przepraszam.
Eugeniusz Matusiak - administrator strony ZZPEA
Copyright © 2019 Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie z siedzibą w Wałczu (OMZZPEA) - strona internetowa. All Rights Reserved. Designed by SmartAddons.Com
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.