Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy

Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie
z siedzibą w Wałczu

ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: zzpea@egzekucja.org.pl, zzpea@onet.pl, tel. 664 171 992,
http://www.egzekucja.org.pl/, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

aaa m1

Logowanie

Pomoc dla Iwony!

Pomoc dla Arturka!

Pozostałe

PROTOKÓŁ

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

z posiedzenia Zespołu doraźnego ds. pracowników samorządowych

oraz służby cywilnej

Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych

w dniu 3 listopada 2009 r.

Po ogłoszeniu upadłości dłużnik nie straci mieszkania

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Konsument będzie mógł raz w życiu spłacić wierzycieli na podstawie
opracowanego przez siebie planu i nie stracić mieszkania.

Projekty aktów prawnych

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Szanowni Państwo,
 Uprzejmie informuję, ze na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji
http://bip.mswia.gov.pl/portal/bip/178/18433
został umieszczony projekt rozporzadzenia w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych.

Projekt rozporządzenia w sprawie prowizji.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Ze względu na to, że wiele osób w egzekucji
nie zna projektu rozporządzenia przesyłam go jeszcze raz.
Copyright © 2019 Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie z siedzibą w Wałczu (OMZZPEA) - strona internetowa. All Rights Reserved. Designed by SmartAddons.Com
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.