Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy

Pracowników Egzekucji i Poboru w Warszawie
z siedzibą w Wałczu

ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: zzpea@egzekucja.org.pl, zzpea@onet.pl, tel. 664 171 992,
http://www.egzekucja.org.pl/, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

aaa m1

Logowanie

Pomoc dla Iwony!

Pomoc dla Arturka!

Pozostałe

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna


Firmy windykacyjne podają fałszywe informacje o postępowaniu egzekucyjnym. Windykatorzy nie mogą domagać się zapłacenia przedawnionych należności. Przymusowej egzekucji długu może dokonać jedynie komornik sądowy.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Kontrolę wykonywania zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych przez płatników składek przeprowadzają inspektorzy kontroli ZUS. Ich zadaniem jest sprawdzenie, jak płatnik składek wywiązuje się z nałożonych na niego obowiązków. O terminie kontroli płatnik powinien zostać poinformowany co najmniej 7 dni przed jej podjęciem.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W dniu dzisiejszym o godz. 11,00 odbędzie się spotkanie Zespołu doraźnego ds
pracowników służby cywilnej i samorządowych Komisji Trójstronnej.
Tematem spotkania między innymi będzie:
- zmiana ustawy o służbie cywilnej ,
- projekt Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia ...2009 w sprawie określenia
stanowisk, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby
cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzeń oraz szczegółowych zasad ustalania
i wypłacania  innych świadczeń członkom korpusu służby cywilnej.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wdrożenie długofalowego planowania. Zacieśnienie polityki fiskalnej poprzez elastyczne podejście do obecnej sytuacji na rynkach finansowych. Wzmocnienie i poprawa przejrzystości finansów publicznych oraz wprowadzenie stabilnych zasad dokonywania wydatków ze środków publicznych. Dostosowanie polskiego sektora publicznego do standardów europejskich. To główne cele zmian w ustawie o finansach publicznych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Urzędnicy chcą, aby dostęp do konkursów na naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych był taki sam dla wszystkich.


Copyright © 2018 Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji i Poboru w Warszawie z siedzibą w Wałczu (OMZZPEiP) - strona internetowa. All Rights Reserved. Designed by SmartAddons.Com
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.