Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy

Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie
z siedzibą w Wałczu

ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: zzpea@egzekucja.org.pl, zzpea@onet.pl, tel. 664 171 992,
http://www.egzekucja.org.pl/, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

aaa m1

Logowanie

Pomoc dla Iwony!

Pomoc dla Arturka!

Pozostałe

Firmy windykacyjne nie mogą stosować przymusu

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna


Firmy windykacyjne podają fałszywe informacje o postępowaniu egzekucyjnym. Windykatorzy nie mogą domagać się zapłacenia przedawnionych należności. Przymusowej egzekucji długu może dokonać jedynie komornik sądowy.

Gdy ZUS kontroluje płatnika składek

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Kontrolę wykonywania zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych przez płatników składek przeprowadzają inspektorzy kontroli ZUS. Ich zadaniem jest sprawdzenie, jak płatnik składek wywiązuje się z nałożonych na niego obowiązków. O terminie kontroli płatnik powinien zostać poinformowany co najmniej 7 dni przed jej podjęciem.

Komunikat z dnia 21-10-2009 r.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W dniu dzisiejszym o godz. 11,00 odbędzie się spotkanie Zespołu doraźnego ds
pracowników służby cywilnej i samorządowych Komisji Trójstronnej.
Tematem spotkania między innymi będzie:
- zmiana ustawy o służbie cywilnej ,
- projekt Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia ...2009 w sprawie określenia
stanowisk, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby
cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzeń oraz szczegółowych zasad ustalania
i wypłacania  innych świadczeń członkom korpusu służby cywilnej.

Nowa ustawa o finansach publicznych

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wdrożenie długofalowego planowania. Zacieśnienie polityki fiskalnej poprzez elastyczne podejście do obecnej sytuacji na rynkach finansowych. Wzmocnienie i poprawa przejrzystości finansów publicznych oraz wprowadzenie stabilnych zasad dokonywania wydatków ze środków publicznych. Dostosowanie polskiego sektora publicznego do standardów europejskich. To główne cele zmian w ustawie o finansach publicznych.

Skarbowcy są przeciwni dyskryminacji przy powoływaniu swoich szefów

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Urzędnicy chcą, aby dostęp do konkursów na naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych był taki sam dla wszystkich.


Copyright © 2019 Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie z siedzibą w Wałczu (OMZZPEA) - strona internetowa. All Rights Reserved. Designed by SmartAddons.Com
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.