Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy

Pracowników Egzekucji i Poboru w Warszawie
z siedzibą w Wałczu

ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: zzpea@egzekucja.org.pl, zzpea@onet.pl, tel. 664 171 992,
http://www.egzekucja.org.pl/, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

aaa m1

Logowanie

Pomoc dla Iwony!

Pomoc dla Arturka!

Pozostałe

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 5 listopada 2009 r. doszło do spotkania przedstawicieli ZZPEA, z szerokim składem Departamentu Administracji Podatkowej Ministerstwa Finansów.

W spotkaniu poruszano wiele spraw egzekucji administracyjnej, natomiast dominującą sprawą był przedstawiony wcześniej projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie ... „wynagrodzenia prowizyjnego”. Związek przedstawił swoje uwagi szczególnie te zapisy, z którymi się nie zgadza. Ustalono, że przedłożymy na piśmie swoje uwagi.

Ze względu na zauważalny silny opór ze strony MF dotyczący zmian w przedmiotowym rozporządzeniu, ZZPEA wystąpi do Szefa Służby Cywilnej Pana Ministra Brodzińskiego o wprowadzenie tego tematu do Zespołu doraźnego Trójstronnej Komisji. Przed Trójstronną Komisją Wcześniej, zgodnie z zaleceniami Szefa Służby Cywilnej, MF powinno (czego unika ) doprowadzić do spotkania uzgodnieniowego ze związkami zawodowymi reprezentatywnymi w służbie skarbowej. Protokół rozbieżności powinien być tematem dyskusji stron na Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego.

 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W dniu 05-11-2009 r. planowane jest spotkanie
Zarządu Krajowego ZZPEA z przedstawicielami Ministerstwa Finansów.
Tematem spotkania mają być problemy egzekucji administracyjnej.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

                       SZEF SŁUŻBY CYWILNEJ

Przewodniczący

Zespołu doraźnego ds. pracowników samorządowych

oraz służby cywilnej Trójstronnej Komisji

do Spraw Społeczno-Gospodarczych

                           Sławomir Marek Brodziński

                             DDP-II-4310-5383-NK/09

 Szanowni Państwo
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Zespołu doraźnego ds.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Uzgodnienia z posiedzenia Komisji Trójstronnej
w dniu 03-11-2009 r.
W spotkaniu nie uczestniczyli przedstawiciele NSZZ "S"

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

 

W związku z pismem
AP7/0310/36940ASX/09/BGD-6694 z dnia 22-10-2009 r.
Ministerstwa Finansów skierowanym do ZZPEA
informuję, że złożono w tej sprawie interwencję, bowiem
zgodnie z ustaleniami Komisji Trójstronnej projekt
rozporządzenia w sprawie prowizji miał być uzgadniany
ze związkami zawodowymi reprezentatywnymi.
Taki wniosek złożył przedstawiciel ZZPEA 
Eugeniusz Matusiak dniu 21-10-2009 r.
Minister Brodziński Szef służby Cywilnej przychylił się do
wniosku  ZZPEA .
Protokół rozbieżności z uzgodnień miał być przedmiotem
kolejnych obrad Zespołu doraźnego Trójstronnej Komisji.


Copyright © 2018 Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji i Poboru w Warszawie z siedzibą w Wałczu (OMZZPEiP) - strona internetowa. All Rights Reserved. Designed by SmartAddons.Com
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.