Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy

Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie
z siedzibą w Wałczu

ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: zzpea@egzekucja.org.pl, zzpea@onet.pl, tel. 664 171 992,
http://www.egzekucja.org.pl/, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

aaa m1

Logowanie

Pomoc dla Iwony!

Pomoc dla Arturka!

Pozostałe

Komunikat ze spotkania w dniu 05-11-2009 w MF

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 5 listopada 2009 r. doszło do spotkania przedstawicieli ZZPEA, z szerokim składem Departamentu Administracji Podatkowej Ministerstwa Finansów.

W spotkaniu poruszano wiele spraw egzekucji administracyjnej, natomiast dominującą sprawą był przedstawiony wcześniej projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie ... „wynagrodzenia prowizyjnego”. Związek przedstawił swoje uwagi szczególnie te zapisy, z którymi się nie zgadza. Ustalono, że przedłożymy na piśmie swoje uwagi.

Ze względu na zauważalny silny opór ze strony MF dotyczący zmian w przedmiotowym rozporządzeniu, ZZPEA wystąpi do Szefa Służby Cywilnej Pana Ministra Brodzińskiego o wprowadzenie tego tematu do Zespołu doraźnego Trójstronnej Komisji. Przed Trójstronną Komisją Wcześniej, zgodnie z zaleceniami Szefa Służby Cywilnej, MF powinno (czego unika ) doprowadzić do spotkania uzgodnieniowego ze związkami zawodowymi reprezentatywnymi w służbie skarbowej. Protokół rozbieżności powinien być tematem dyskusji stron na Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego.

 

Komunikat z dnia 04-11-2009 r.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W dniu 05-11-2009 r. planowane jest spotkanie
Zarządu Krajowego ZZPEA z przedstawicielami Ministerstwa Finansów.
Tematem spotkania mają być problemy egzekucji administracyjnej.

Posiedzenie zespołu doraźnego KT

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

                       SZEF SŁUŻBY CYWILNEJ

Przewodniczący

Zespołu doraźnego ds. pracowników samorządowych

oraz służby cywilnej Trójstronnej Komisji

do Spraw Społeczno-Gospodarczych

                           Sławomir Marek Brodziński

                             DDP-II-4310-5383-NK/09

 Szanowni Państwo
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Zespołu doraźnego ds.

komunikat z dnia 03-11-2009 r.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Uzgodnienia z posiedzenia Komisji Trójstronnej
w dniu 03-11-2009 r.
W spotkaniu nie uczestniczyli przedstawiciele NSZZ "S"

Komunikat z dnia 29-10-2009 r.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

 

W związku z pismem
AP7/0310/36940ASX/09/BGD-6694 z dnia 22-10-2009 r.
Ministerstwa Finansów skierowanym do ZZPEA
informuję, że złożono w tej sprawie interwencję, bowiem
zgodnie z ustaleniami Komisji Trójstronnej projekt
rozporządzenia w sprawie prowizji miał być uzgadniany
ze związkami zawodowymi reprezentatywnymi.
Taki wniosek złożył przedstawiciel ZZPEA 
Eugeniusz Matusiak dniu 21-10-2009 r.
Minister Brodziński Szef służby Cywilnej przychylił się do
wniosku  ZZPEA .
Protokół rozbieżności z uzgodnień miał być przedmiotem
kolejnych obrad Zespołu doraźnego Trójstronnej Komisji.


Copyright © 2019 Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie z siedzibą w Wałczu (OMZZPEA) - strona internetowa. All Rights Reserved. Designed by SmartAddons.Com
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.