Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy

Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie
z siedzibą w Wałczu

ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: zzpea@egzekucja.org.pl, zzpea@onet.pl, tel. 664 171 992,
http://www.egzekucja.org.pl/, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

aaa m1

Logowanie

Pomoc dla Iwony!

Pomoc dla Arturka!

Pozostałe

Dodatki specjalne

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 • Konieczność wypłaty w 2009 r. dodatków specjalnych członkom korpusu
 • służby cywilnej, jako obligatoryjnych składników wynagrodzenia, wynika
 • z art. 85 ustawy o służbie cywilnej. Ponieważ dodatki są obligatoryjne
 • będą wypłacane z wyrównaniem od początku roku. Na ich sfinansowanie
 • zostaną przeznaczone środki z rezerwy celowej w wysokości 72.500 tys. zł
 • (z pochodnymi). Muszą one być uruchomione do 15 października br.,
 • zgodnie z ustawą z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
  Procentowy podział tych środków na urzędy szczegółowo określono
 • w załączniku do uchwały, która wejdzie w życie z dniem podjęcia
 • i zostanie opublikowana w Monitorze Polskim.
   
 • Adres strony: http://www.kprm.gov.pl/s.php?doc=2003

KOMUNIKAT Z DNIA 05-10-2009

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W związku z docierającymi sygnałami do Rady Krajowej ZZPEA jakoby
nasz związek faworyzował jeden z projektów rozporządzenia w sprawie
wynagrodzenia prowizyjnego, pragnę zdementować tę informację jako
nieprawdziwą. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnego projektu, który
akceptowałby Nasz Związek. Czynimy starania by w ramach zespołu
doraźnego Komisji Trójstronnej powstała grupa robocza z udziałem
 przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych,
która przygotowałaby taki projekt.


Komunikat

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wg. dzisiejszej nieoficjalnej informacji z pewnego źródła ustawa o racjonalizacji zatrudnienia nie wejdzie w życie

Interpretacja art. 192 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

                                        Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
W związku z wieloma wątpliwościami dotyczącymi stosowania przepisu art. 192 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej, Departament Służby Cywilnej przygotował informację w tej sprawie, która znajduje się w zakładce: KARIERA W SŁUŻBIE CYWILNEJ/Zmiana i ustanie stosunku pracy

Link do strony: http://www.dsc.kprm.gov.pl/strona.php?id=169&id2=21

Sądy przywrócą urzędników państwowych

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

Dyrektorzy generalni nie będą przedłużać umów terminowych z urzędnikami o krótkim stażu pracy. Konkursy na wolne stanowiska w urzędach zostały przerwane, a te, które były planowane, wstrzymano. Rada Służby Cywilnej domaga się, aby urzędnicy mianowani byli ustawowo chronieni przed zwolnieniami.