Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy

Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie
z siedzibą w Wałczu

ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: zzpea@egzekucja.org.pl, zzpea@onet.pl, tel. 664 171 992,
http://www.egzekucja.org.pl/, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

aaa m1

Logowanie

Pomoc dla Iwony!

Pomoc dla Arturka!

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Wdrożenie budżetu zadaniowego pozwoli na lepsze zarządzanie finansami publicznymi oraz na racjonalizację zatrudnienia.
 

Po wdrożeniu budżetu zadaniowego zadania, jakie wykonują poszczególne resorty i urzędy centralne, będą ujęte w układzie zadaniowym, a nie w podziale na działy i części budżetowe. Rozpisanie pracy ministerstw oraz urzędów centralnych na zadania może jednak spowodować, że pracownicy w resortach nie będą przypisani do zadań określonych i ujawnionych w budżecie państwa. Jak się okazuje, pracownicy obawiają się, że w takim przypadku zostaną zwolnieni z pracy. Zdaniem ekspertów takie obawy są bezpodstawne.

Zwolnienia w sektorze

Po wprowadzeniu budżetu zadaniowego nie wszystkie osoby zatrudnione w urzędach i ministerstwach będą przypisane do konkretnych zadań. Taki stan jest jednak naturalny. Przykładowo zadania polegającego na budowie drogi nie wykonują wyłącznie pracownicy, którzy odpowiadają za przygotowanie procesu inwestycyjnego i jego wdrożenie. Niezbędni są również np. pracownicy niemerytoryczni, którzy nie są bezpośrednio związani z zadaniem.

Jak wskazuje dr Tomasz Strąk z wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nadmierne zatrudnienie może wystąpić zarówno w sytuacji, w której części pracowników nie można przypisać do zadań realizowanych przez jednostkę, jak i wtedy, gdy w danej jednostce w porównaniu z jednostkami podobnymi (urzędy skarbowe, urzędy celne, urzędy wojewódzkie) przy realizacji zadania o podobnej skali świadczenia usług zatrudnienie jest istotnie większe. Ekspert podkreśla, że budżet zadaniowy jest narzędziem, które pozwala na zidentyfikowanie zarówno jednostek, w których zatrudnienie jest zbyt duże w porównaniu do realizowanych zadań, jak i takie, w których zatrudnienie jest zbyt małe.

Optymalizacja zatrudnienia

W opinii Tomasza Strąka, wykorzystanie budżetu zadaniowego do racjonalizacji zatrudnienia jest bez wątpienia lepszym rozwiązaniem niż proponowane w projekcie ustawy o racjonalizacji zatrudnienia automatyczne zmniejszenie stanu zatrudnienia w każdej jednostce o 10 proc., bez analizy obciążenia tej jednostki i stanu zatrudnienia.

– Budżet zadaniowy stanowi instrument pozwalający dokonać optymalizacji stanu zatrudnienia w danej jednostce w sposób uwzględniający rzeczywiste obciążenie pracą oraz zakres jej zadań – podkreśla nasz rozmówca.

Ważne

Wykorzystanie budżetu zadaniowego do racjonalizacji zatrudnienia jest lepszym rozwiązaniem niż zmniejszenie stanu zatrudnienia w każdej jednostce o 10 proc.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Artykuł z dnia: 2009-11-27

Nie masz uprawnień do komentowania artykułów.