Strona główna

 

Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie 
 z siedzibą w Wałczu
 ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 664 171 992, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

 

 

Uncategorised

                                                           KOMUNIKAT

                ze spotkania w dniu 30 września 2021 r. ZZ z kierownictwem KAS

         Niestety, ale dalej nie mamy pełnej/wiążącej informacji, co do podwyżek wynagrodzeń/uposażeń w 2022 r. poza tą wszystkim znaną, a wynikającą ze wzrostu funduszu wynagrodzeń/uposażeń w wysokości 4,4%  Dodatkowo planowane jest uruchomienie kolejnej tury środków na 2022 r. wynikającej z Uchwały Modernizacyjnej.

       Omawialiśmy także kwestię tzw. dodatków motywacyjnych dla pracowników/funkcjonariuszy, którzy pod swoją kuratelą mają mieć - przynajmniej w początkowym okresie - tych rozpoczynających pracę/służbę. Mają to być opiekunowie, którzy będą służyli i dzielili się wiedzą z młodymi stażem…

         Natomiast, jeśli idzie o skądinąd bardzo ważny problem dot. Regulaminów nagradzania, w poszczególnych IAS, to nie było, nie ma i na pewno nie będzie ze strony kierownictwa KAS żadnych sugestii/wytycznych, co do ograniczania nagradzania ilości stanu osobowego załogi. Regulaminy nagradzania uzgodnione ze związkami zawodowymi i zatwierdzone przez dyrektorów IAS są obowiązującym aktem prawa wewnętrznego w tychże izbach.
Uruchomiony zostanie fundusz nagród do 6%.

Regulcje w sprawie zwiększenia wynagrodzeń dotyczą 2022r.

Dalsze negocjacje odbywać będą się w ramach komitetu protestacyjnego, który się reaktywował poszerzając skład o pozostałe organizacje związkowe działające w resorcie finansów, w tym zapowiedziane spotkanie z Ministrem Tadeuszem Kościńskim.

W części forum umieszczamy tabelę z propozycjami MF

Uczestnicy spotkania Grzegorz Bartkowiak i Eugeniusz Matusiak

Zarząd Krajowy OMZZPEA uprzejmie informuje, że nasz Związek wspiera i wspierał będzie wszystkie organizacje związkowe działające w  KAS w dążeniu do poprawy wynagrodzeń w służb skarbowych. Udział w proteście naszych członków organizowany przez związek "Alternatywa" zaplanowany na dzień 8 października 2021r. może odbywać się na zasadzie indywidualnej i dobrowolnej decyzji.
Jednocześnie informuje się, że został reaktywowany Komitet Protestacyjny, w którym uczestniczą wszystkie reprezentatywne organizacje związkowe działające w KAS.
Komitet.. wystąpił o pilne spotkanie do Ministra Tadeusza Kościńskiego w terminie do 5 października 2021r.
Forma ewentualnego protestu generalnego będzie określona w zależności od rozmów i stanowiska Ministerstwa Finansów.
W dniu dzisiejszym 30-09-2021 odbyła się wideokonferencja z udziałem Pani Minister Magdaleny Rzeczkowskiej, na której poruszane były min. sprawy podwyżek płac -
w tej sprawie będzie oddzielny komunikat.

Eugeniusz Matusiak

 

KP-23/2021                                                             Warszawa, 2021-09-23

 Pan Tadeusz Kościński
Minister Finansów
Warszawa

 W związku z rozszerzeniem zakresu działania Komitetu Protestacyjnego Związków Zawodowych w KAS, wnosimy o niezwłoczne spotkanie z Ministrem Finansów w sprawie podwyżek płac w administracji podległej Ministrowi Finansów.

Z uwagi na olbrzymie niezadowolenie pracowników i funkcjonariuszy, spowodowane m. in. znacznym spadkiem realnej wartości wynagrodzeń i uposażeń oraz gremialną chęcią udziału w proteście pracowników i funkcjonariuszy podległych Ministrowi Finansów, wnosimy, aby spotkanie z Ministrem Finansów odbyło się nie później, niż 5 października br.

Korespondencję w sprawie prosimy prowadzić drogą elektroniczną.

Komitet Protestacyjny

Zus odbierze sobie zaległości z twojej emerytury. Nowe prawo ułatwi ściąganie należności. Zus w przypadku zaległości w płatnościach może upominać się o pieniądze w trybie administracyjnej egzekucji. To generuje koszty i jest czasochłonne. Nowe przepisy mają zwiększyć skuteczność odzyskiwania należności wobec zus i wejdą w życie od 1 stycznia 2022 roku.

Od niedzieli zaczęły obowiązywać regulacje dotyczące możliwości sprzedaży nieruchomości w drodze komorniczej licytacji elektronicznej. Resort sprawiedliwości ocenia, że zmiana pozwoli na likwidację zmów między licytantami oraz zapewni transparentność i bezpieczeństwo postępowań.

Wg rozdzielnika:

Członkowie Podzespołu
Krajowej Administracji Skarbowej

Szanowni Państwo,

Z upoważnienia Przewodniczącego Podzespołu ds. Krajowej Administracji Skarbowej, Pana Tomasza Ludwińskiego, zwracam się do Państwa z pytaniem o preferowane tematy, które miałyby zostać poruszone na najbliższym posiedzeniu Podzespołu. Uprzejmie proszę o przekazanie zagadnień na adres ... (zTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w terminie 7 dni. O szczegółach i terminach najbliższego posiedzenia poinformuję Państwa w osobnej wiadomości.
Z wyrazami szacunku
Wiktor Szatkowski

Biuro Rady Dialogu Społecznego

W projekcie zmian taryfikatora mandatów znalazł się zapis o wydłużeniu okresu, po którym punkty karne ulegają skasowaniu. Roczny termin zastąpiono dwuletnim, ale rząd przewidział także sprytny sposób na poprawę ściągalności mandatów.

Budżetówkę i rząd poróżniła kwestia finansowa, a dokładnie brak podwyżek w przyszłym roku. Rząd, jak informuje "Gazeta Wyborcza", twardo stoi na stanowisku, że nie będzie zmian. W tej sytuacji pracownicy już rozmawiają o formie strajku."Gazeta Wyborcza" w artykule Justyny Sobolak informuje, że 12 lipca odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. Nie udało się na nim osiągnąć jednak porozumienia w sprawie płac w budżetówce. Rząd nadal chce zamrożenia płac w przyszłym roku. Na to kategorycznie nie zgadzają się związkowcy.

RM-06111-29-21  UCHWAŁA NR 31/2021 RADY MINISTRÓW
z dnia 3 marca 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020–2022”
Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

Nie ma chętnych do pracy w urzędach skarbowych, inspekcji pracy czy nadzorze budowlanym. Urzędy zapewniają, że oferują kandydatom stawki rynkowe, ale chętnych na państwowe posady i tak nie ma. – Urząd to ostatnie miejsce wyboru pracy dla inżyniera – mówią nam wprost eksperci budowlani.To był koszmar – tak o pracy w jednym z warszawskich urzędów skarbowych mówi Anna, młoda księgowa. Wie, że społeczeństwu praca w urzędzie skarbowym kojarzy się z nicnierobieniem, piciem kawy i gnębieniem ludzi. W jej przypadku tak nie było.- Pracy było tyle, że ciągle brałam nadgodziny, by się wyrobić z obowiązkami. Stres był na porządku dziennym. Z jednej strony kierownictwo stawiało nam absurdalne wymagania, by kontrolować przedsiębiorców.

Szanowni Państwo, 
działając w imieniu Przewodniczącej FZZ, Pani Doroty Gardias, pragniemy przypomnieć, iż zgodnie z przekazaną przez Przewodniczącą informacją podczas posiedzenia Zarządu Głównego FZZ, z dnia 24 czerwca 2021 roku, organizacje przynależne do Forum, w terminie odwrotnym, o ile są zainteresowane, mają przekazać do biura Forum informacje o gotowości i liczby uczestników do ewentualnej akcji protestacyjnej, która miałaby się odbyć w okresie jesiennym bieżącego roku. 


Jeśli któraś z organizacji nie zdąży przekazać informacji, a wyraża gotowość do współuczestnictwa, prosimy o komunikat zwrotny  a następnie dostarczenie szczegółowych informacji dotyczących liczebności, do dnia 1 sierpnia bieżącego roku. 
Dorota Gardias

100 mln zł rocznie - tyle budżet traci z tytułu przedawnionych mandatów. I póki co się to nie zmieni, choć na horyzoncie widać już zmiany.

Dzień dobry, dzień dobry Plik załącznika:
w dniu dzisiejszym - 24 czerwca 2021 r. - odbyło się kolejne już w formie wideokonferencji spotkanie/posiedzenie Podzespołu problemowego ds. KAS RDS, na którym to m.in. omawialiśmy - z inicjatywy OMZZPEA - zagadnienie dot. zakupu sprzętu komputerowego dla komórek egzekucji administracyjnej, a także dla pozostałych... rozszerzone przez samego Przewodniczącego ww. Zespołu, w kontekście zmian przepisów oraz systemów informatycznych.