Strona główna

 

Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie 
 z siedzibą w Wałczu
 ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 664 171 992, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

 

 

Uncategorised

Nie do zrealizowania mają być gwarancje złożone publicznie przez premiera Mateusza Morawieckiego, że podatnicy zarabiający do 12,8 tys. zł, którzy zostaną pokrzywdzeni przez Polski Ład, będą mogli rozliczyć się w przyszłym roku na takich zasadach jak w 2021 r. – wynika z informacji Onetu.

- Jesteśmy jak pacynki na telefon, mityczna "wola polityczna" jest taka, że ma być to zrobione i już. Problem w tym, że nic nie jest przygotowywane - tak Polski Ład opisuje jeden z pracowników Ministerstwa Finansów. Urzędnicy twierdzą, że w resorcie jest najgorzej od lat.

Z nieoficjalnych ustaleń dziennikarza RMF wynika, że w przyszłym tygodniu Artur Soboń ma zostać nowym wiceministrem finansów. Dotychczasowy wiceminister rozwoju i technologii, w nowej funkcji, miałby się zająć wprowadzaniem poprawek do Polskiego Ładu.
"W nieoficjalnych rozmowach ministrowie już wcześniej przekonywali, że za bałagan wokół Polskiego Ładu odpowiada bezpośrednio resort finansów, który nie przeprowadził odpowiednich symulacji. Współpracownicy premiera mówili nawet, że urzędnicy patrzyli w skali makro - rocznych dochodów, a nie w skali miesięcznej, jak niemal wszyscy zatrudnieni."

                                            OMZZPEA/1/2022                                                                          Wałcz, dnia 13-01-2022 r.  

                                                                                                                                                                 Pani Magdalena Rzeczkowska
                                                                                                                                                      Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów                                                                                                                                                              Szef Krajowej Administracji Skarbowej
                                                                                                                                                                            w Warszawie
Szanowna Pani Minister,

Stosownie do ustaleń na spotkaniach ze stroną społeczną w ramach prowadzonego dialogu Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej przekazuje propozycje podziału i rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na podwyżki dla pracowników i funkcjonariuszy w roku 2022 w odniesieniu tylko do pracowników służby cywilnej:
-        w związku z planowanym wzrostem indywidualnych wynagrodzeń pracowników cywilnych ze skutkiem od 1 stycznia 2022 roku proponujemy kwotę 497zł uwzględnić do wynagrodzenia zasadniczego tj. do podstawy dla każdego pracownika w jednakowej wysokości ze skutkiem wzrostu mnożnika kwoty bazowej.

                                                                                        Eugeniusz Matusiak

 

Od stycznia do końca listopada 2021 r. organy podatkowe wydały o połowę więcej decyzji o zabezpieczeniu majątkowym niż w całym 2020 r. Zmniejszyła się natomiast liczba postanowień o nadaniu decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności

W obozie PiS wzmagają się żądania głów za fatalny start Polskiego Ładu. Mateusz Morawiecki jest bezpieczny, ale jego ludzi - choć póki co decyzji nie ma - dymisje mogą dosięgnąć. Polski Ład pisał głównie wiceminister Jan Sarnowski, który - jak ustaliła Gazeta.pl - sam chce zrezygnować. Ewakuować się chciałby też minister Tadeusz Kościński. Ład spinał szef PIE Piotr Arak, bardzo wpływowy i coraz mocniej krytykowany w obozie rządzącym człowiek premiera.
 
 

Dzień dobry

Szanowni Państwo,
zapraszamy na spotkanie strony społecznej z udziałem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Min. Magdaleny Rzeczkowskiej, które odbędzie się on-line, poprzez aplikację Microsoft Teams, jutro, tj. środa 12 stycznia br. w godz. 14:00 – 16:00.
Przedmiot spotkania: POLSKI ŁAD - działania Krajowej Administracji Skarbowej, kwestie organizacyjne i formalno-prawne.

Departament Organizacji i Współpracy Międzynarodowej
Krajowej Administracji Skarbowej

Elektroniczne doręczenia będą stopniowo wprowadzane już od 2022 roku. E-Doręczenia mają być traktowane na równi z listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Pełne wprowadzenie nowego systemu zaplanowano na rok 2029.

Koleżanki i Koledzy, członkowie i sympatycy OMZZPEA, pracownicy egzekucji administracyjnej,
za kilka godzin rok 2021 zapisze się na kartach historii, pozostawiając nam możliwość refleksji, podsumowań i ewentualnych wniosków w sferze życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego.
Pod wieloma względami był to rok wyjątkowy, szczególnie trudny z uwagi na panującą pandemię wirusa Covid-19, który był powodem tragedii w wielu polskich rodzinach. Zdezorganizował on życie społeczne na wielu płaszczyznach, w szczególności gospodarczych, kulturowych, zawodowych. Na tym polu również działalność związku została utrudniona, niemniej jednak staraliśmy się podołać powierzonym nam obowiązkom. Związki zawodowe stają przed wielką barierą ze strony Rządowej, związaną z poprawą warunków płacowych pracowników Krajowej Administracji Skarbowej. Dotychczasowe działania Rządu nie spełniają naszych oczekiwań płacowych, bowiem jednorazowy przydział jakichkolwiek środków na nagrody czy też mieszczące się pod ich płaszczykiem różne fu ndusze motywacyjne, nie przyniosą skutków płacowych w przyszłości. Stąd też walka związków zawodowych nie tylko o wysokość różnych środków motywacyjnych, a przede wszystkim o zmianę kwoty bazowej, poprzez jej coroczną waloryzację, która to skutkowałaby na wzrost wysokość naszych wynagrodzeń w przyszłości. W tym celu, chcąc umocnić siłę związków w rozmowach prowadzonych z Ministrem Finansów, związki powołały wspólny Komitet Protestacyjny, składający się z reprezentatywnych wobec Rządu organizacji krajowych. W ramach Komitetu Protestacyjnego byliśmy w stanie zorganizować manifestację niezadowolenia pracowników, która odbyła się w listopadzie 2021r., z udziałem bardzo dużej grupy pracowników KAS, w tym też członków i sympatyków OMZZPEA.

MF i KAS kolejny raz będą partnerem maratonu informatycznego #HackYeah.
Wydarzenie jest częścią Afterparty Światowego Forum Zarządzania Internetem organizowanego w Polsce.
W tym roku zgłosiliśmy do konkursu dwa zadania. Jedno z obszaru poboru podatków, a drugie z obszaru analiz finansowych.

Unknown.png

9 grudnia 2021, Przewodniczący Podzespołu RDS ds. KAS, uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Rady Dialogu Społecznego, gdzie przedstawił informację o braku dialogu z Ministrem Finansów i sytuacji w KAS w kontekście:

 •  ignorowania reprezentatywnych organizacji związkowych zrzeszonych w RDS,
 •  odmowie spotkania się przez Ministra Finansów z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi zrzeszonymi w Komitecie Protestacyjnym Związków Zawodowych w KAS,
 •  braku jakiejkolwiek dyskusji nad projektami aktów prawnych dot. pracowników i funkcjonariuszy przed przekazaniem aktów prawnych do zaopiniowania w trybie art. 19 ustawy o ZZ,
 •  odmów przekazywania dokumentów dotyczących istotnych zagadnień w sprawach płac i zatrudnionych (reorganizacje, obciążenie pracą, etatyzacji, wartościowania, egzekucja administracyjna, rozporządzenia płacowe, itp.),
 •  braku dotrzymywania zobowiązań,
 •  braku realizacji uchwały modernizacyjnej w części dot. płac,
 •  istotnego niedoetatyzowania KAS,
 •  szykanowania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, którzy, nie mają zagwarantowanych podwyżek uposażeń w 2022 roku na poziomie innych służb mundurowych,
 •  szykanowania pracowników KAS, którym nie daje się podwyżek, lecz jednorazowe dodatki,
 •  szykanowania działaczy związkowych w KAS (ostatnie działania odbierające wszelkie dodatki, dodatki motywacyjne i nagrody działaczom związkowym będącym na oddelegowaniu związkowym),
 •  polityki kadrowej w kontekście bezzasadnych dyscyplinarek dla związkowców oraz pracowników i awansowaniu ludzi skompromitowanych,
 • wybiórczego stosowania zasad etyki w KAS,
 •  naruszania prawa w zakresie nadgodzin w służbie cywilnej.

Członkowie Prezydium zgodzili się, że sprawą musi zająć się Zespół RDS ds. Dialogu Społecznego (na posiedzeniu wspólnym z Zespołem ds. Służb Publicznych).

Takie posiedzenie ma się odbyć w styczniu 2022.

 

 

Unknown.png


WARSZAWA                                                                                                          Warszawa, 6 grudnia 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY
Podzespołu problemowego ds.
Krajowej Administracji Skarbowej
Tomasz Ludwiński

RDS/1613/12/2021.                                                                                                                 Według rozdzielnika:
                                                                                                                                                 Członkowie Podzespołu ds.
                                                                                                                                                 Krajowej Administracji Skarbowej  RDS

 Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej Rady Dialogu Społecznego, które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2021 roku o godzinie 11:00 w formie wideokonferencji.

Jednocześnie informuję, iż link do spotkania zostanie Państwu przekazany przez Biuro Rady Dialogu Społecznego w przeddzień planowanego posiedzenia.

Proponowany porządek obrad
:

 1. Zasady etyki i odpowiedzialność dyscyplinarna w KAS w kontekście ostatnich nominacji osób odpowiedzialnych za niedopełnienie obowiązków w KAS.
 2. Ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych w Izbach Administracji Skarbowej - informacja Ministerstwa Finansów o wysokości stosowanych stawek.
 3. Zmiany w zasadach przyznawania dodatków kontrolerskich – informacja Ministerstwa Finansów.
 4. Dialog społeczny w resorcie finansów - regulacje prawne, oczekiwania i rzeczywistość, prawne aspekty centralizacji regulacji w zakresie będącym domeną rzeczywistych pracodawców i związków zawodowych na poziomie zakładu pracy.
 5. Sprawy różne, w tym:
 • informacja Ministerstwa Finansów dotycząca liczby prowadzonych postępowań dyscyplinarnych w podziale na poszczególne izby administracji skarbowej, kadrę kierowniczą i pracowników KAS oraz sposób zakończenia postępowań.
 • obciążenie pracą komórek egzekucyjnych,  w szczególności: zapoznanie pracowników z wynikami badań obciążenia pracą, alternatywne badane okresy, wstrzymanie decyzji kadrowych w egzekucji do czasu zakończenia prac nad obciążeniem pracą, powołanie na poziomie IAS i Urzędów Skarbowych zespołów celem wypracowania wspólnie ze związkami zawodowymi standardów do realizacji tego przedsięwzięcia.

  Z poważaniem

   Tomasz Ludwiński
  Przewodniczący Podzespołu