Strona główna

 

Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie 
 z siedzibą w Wałczu
 ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 664 171 992, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

 

 

Uncategorised

według rozdzielnika

Zaproszenie na spotkania

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ustaleń ze spotkań z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej Panem Bartoszem Zbaraszczukiem, zapraszam na spotkania w zakresie poniżej wskazanych tematów i we wskazanych terminach:

 • 10 października, godz. 13:00 – dot. zasad mentoringu
 • 24 października, godz. 11:30 – dot. siatki płac i awansów oraz dodatku stołecznego
 • 27 października, godz. 13:30 – dot. kierunkowych zasad podziału środków na wynagrodzenia i uposażenia, o których mowa w Porozumieniu SKAS ze Stroną Społeczną z dnia 21 września br. AKTUALIZACJA: zmiana terminu spotkania. Spotkanie odbędzie się w dniu 10 listopada br. o godz. 13:30, w Sali Kolegialnej.

Spotkania odbędą się w Sali Kolegialnej w Ministerstwie Finansów.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu z Sekretariatem Departamentu 
Z wyrazami szacunku

Dyrektor

Departamentu Budżetu, Majątku i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej

Magdalena Hejna

/podpisano kwalifikowanym  podpisem elektronicznym/

Uprzejmie informuję, że Przewodniczący Zarządu OMZZPEA podjął interwencję u Szefa KAS w sprawie nierównego traktowania pracowników przy podziale nagród za III kwartał 2022 r. w województwie Mazowieckim. W wyniku naszej interwencji reakcja była natychmiastowa, a zalecenie Dyrektora IAS w Warszawie o zmniejszeniu nagód dla egzekucji administracyjnej zostało cofnięte.

        Jeżeli w innych województwach lub urzędach, gdzie działa nasza organizacja związkowa, proceder umniejszania nagród też występuje proszę organizacje OMZZPEA o konkretną informację. Takie działanie jest niezgodne z prawem,     a szczególnie zasadami równego traktowania pracowników.

Eugeniusz Matusiak - Przewodniczący OMZZPEA

 

Rząd zaplanował wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej w 2023 r. na poziomie 7,8 proc. Przy inflacji sięgającej 17 proc., nie pokrywa to wzrostu cen. "Jak sektor państwowy nadąża – czy też nie nadąża – za sektorem prywatnym, to jest zagadnienie nie tego roku, ani nawet poprzedniego, ale kilku lat" — podkreśla w rozmowie z portalem 300gospodarka.pl minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Rząd odsłonił budżetowe karty na przyszły roku. W tym roku, jak mówi minister finansów Magdalena Rzeczkowska, "kondycja budżetu jest dobra", choć w przyznaje w rozmowie z portalem 300gospodarka.pl, że swój udział ma w tym wysoka inflacja."Warto pamiętać, że budżet na inflacji zyskuje tylko w krótkim okresie. W dłuższym zaczyna odczuwać jej skutki, choćby efekty wyższej waloryzacji niektórych wydatków" — zaznacza jednak szefowa resortu."Tak,na przykładwaloryzacja świadczeń emerytalnychw przyszłym roku wyniesie 13,8 proc. Mamy też zaplanowany wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej na poziomie 7,8 proc.I to również dotyczy nauczycieli i pozostałych grup, które funkcjonują w ramach państwowej sfery budżetowej" — dodaje.

      Departament Budżetu, Majątku i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej

Sprawa:

Zaproszenie na spotkania z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej 10.10 br., 24.10 br., 27.10 br.

Znak sprawy:

Kontakt:

DBM4.105.67.2022.1

Sekretariat DBM tel. 22 694 30 93

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. według rozdzielnika

 

Zaproszenie na spotkania

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ustaleń ze spotkań z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej Panem Bartoszem Zbaraszczukiem, zapraszam na spotkania w zakresie poniżej wskazanych tematów i we wskazanych terminach:

 • 10 października, godz. 13:00 – dot. zasad mentoringu

 • 24 października, godz. 11:30 – dot. siatki płac i awansów oraz dodatku stołecznego

 • 27 października, godz. 13:30 – dot. kierunkowych zasad podziału środków na wynagrodzenia i uposażenia, o których mowa w Porozumieniu SKAS ze Stroną Społeczną z dnia 21 września br.

Spotkania odbędą się w Sali Kolegialnej w Ministerstwie Finansów.

Zgłoszenie przedstawicieli

Proszę o zgłoszenie po jednym przedstawicielu z Państwa związku, który weźmie udział w ww. spotkaniach, we wskazanej formie:

 • Z wyrazami szacunku
  Dyrektor
  Departamentu Budżetu, Majątku i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej
  Magdalena Hejna
  /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
 • Rozdzielnik

Koleżanki i koledzy,

w związku z napływem w ostatnim czasie dość dużo deklaracji informuję, że rejestracja członków może potrwać nawet do 1 tygodnia.
Ponadto bardzo proszę o czytelne wypełnienie danych w deklaracji co uchroni nas przed pomyłkami w nazwiskach nazwie urzędu oraz innych.
W deklaracji Nazwisko i  Imię winno być wypełnione drukowanymi literami - czytelnie.
Dziękuję za wstąpienie w nasze szeregi, bowiem wspólnie będziemy rozwiązywać nasze problemy, a jest ich niemiara.

Pozdrawiam Eugeniusz Matusiak

Porozumienie1

 Pełna treść porozumienia jako skan z oryginału obok na forum.

 

 

Wyciąg z projektu porozumienia pomiędzy Szefem KAS a Stroną Społeczną „ZZ”
06-09-2022 r.

W opracowanym Programie „Modernizacja KAS w latach 2023-2025 zostanie uwzględnione:

a) przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na etat w roku 2023:

- członkowie KSC – wzrośnie o 759,60 zł,
- funkcjonariusz SC-S – wzrośnie 699,60 zł,
- pracownicy niemnożnikowi - wzrośnie 500,00 zł.

b) przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na etat w każdym z kolejnych lat programu
tj. w roku 2024 i 2025:

- członkowie KSC – wzrośnie o 559,60 zł,
- funkcjonariusz SC-S – wzrośnie 499,60 zł,
- pracownicy niemnożnikowi - wzrośnie 499,60 zł.

Kwota podwyżek z uchwały modernizacyjnej w w/w latach jest niezależna od kwot podwyżek wynikających z ustawy budżetowej, dla budżetówki.

ZK OMZZPEA 20/2022                                                                            Wałcz, dnia 09-08-2022r.
Pan Bartosz Zbaraszczuk
Szef Krajowej Administracji Skarbowej
Ministerstwo Finansów w Warszawie

            Szanowny Panie Ministrze W ostatnim czasie do naszego Związku napływają sygnały o wzmożonych pracach nad wdrażaniem przedsięwzięcia etatyzacji w urzędach skarbowych, które to w przeważającej mierze dotyka pracowników egzekucji administracyjnej. Jest ono niezrozumiałym dla nas przedsięwzięciem, bowiem zdaniem OMZPEA (o czym już informowaliśmy Ministerstwo Finansów), kryteria pomiaru obciążenia pracą oparte były na danych statystycznych pobranych za okres nasilenia pandemii w Polsce, a także bazowały na błędnej tezie, iż w komórkach egzekucyjnych może być zatrudnionych jedynie 10 % ogółu pracowników zatrudnionych w danym urzędzie. Takie działania mogą doprowadzić do zapaści zadań nałożonych na pracowników tychże komórek, zadań które w obecnym okresie zostały nasilone i zwiększone po złagodzeniu obostrzeń związanych z pandemią. Związek w swych wystąpieniach do Ministerstwa Finansów sygnalizował, że obciążenie liczone do etatyzacji stanowisk z okresu pandemii nie daje wiarygodnego obrazu obciążenia pracą służb skarbowych, a w szczególności obciążenia egzekucji administracyjnej, gdzie praktycznie wszystkie zadania i napływ tytułów w tym okresie zostały (lokalnie) wstrzymane i wznowione w chwili obecnej. Porównywanie obciążenia pracą z tego okresu i na tej podstawie przeprowadzanie etatyzacji polegającej na zwalnianiu, bądź przesuwaniu pracowników do innych komórek może doprowadzić do sytuacji kiedy osiągnięty zostanie efekt odwrotny do zamierzonego. Niepokojącą sytuacją jest dążenie do statystycznego 10% poziomu zatrudnienia pracowników w komórkach egzekucyjnych w urzędach, bez zbadania faktycznego obciążenia pracą tychże komórek. Związek jest również zaniepokojony faktem, że niektórzy Dyrektorzy Izb Administracji Skarbowej przy realizacji tego zadania powołują się na rzekome wytyczne przekazane przez Ministerstwo Finansów, które bezwzględnie muszą wykonać. Wynika z tego, jakby system gospodarowania kadrami i sposób ich zatrudnienia był narzucony z góry, bez możliwości wewnętrznej, lokalnej analizy. Sam sposób przeprowadzania tzw. etatyzacji budzi wiele zastrzeżeń, bowiem przeprowadzana jest w sposób chaotyczny i nie są zawiadamiane związki zawodowe, natomiast naczelnicy urzędów, a następnie pracownicy stawiani są z zaskoczenia (w niektórych Urzędach dochodziło do losowania osób które miały opuścić komórkę) do podpisania „porozumienia zmieniającego” bez nawet negocjacji z pracownikiem nowych warunków pracy i płacy. Takie działania budzą lęk wśród pracowników urzędów skarbowych i nie sprzyjają tworzeniu właściwej atmosfery pracy do czego z zobowiązani są pracodawcy. W związku z powyższym powołując się na art. 28 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych uprzejmie prosimy o odpowiedź na następujące pytania: 1. Czy Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydawał jakiekolwiek wytyczne, zobowiązania dla Dyrektorów Izb Administracji Skarbowej do przeprowadzenia etatyzacji na podstawie badań przeprowadzanych w okresie pandemii? 2. Czy Szef Krajowej Administracji Skarbowej zobowiązał Dyrektorów Izb Administracji Skarbowej do ograniczenia zatrudnienia w służbach egzekucji do 10% ogółu pracowników w poszczególnych jednostkach? 3. Czy Szef Krajowej Administracji Skarbowej z racji nadzoru zobowiąże Dyrektorów Izb Administracji Skarbowej do wstrzymania procesu etatyzacji? W załączeniu przesyła się informację otrzymaną od pracowników jednej z Izb Administracji Skarbowej do wiadomości, mając na celu pokazanie jakimi metodami i jakie kryteria w przeprowadzeniu procesu etatyzacji brane są pod uwagę w niektórych jednostkach. Mamy nadzieję że jest to zdarzenie incydentalne i że podobne praktyki zostaną w przyszłości zakazane. Korespondencję w sprawie prosimy prowadzić drogą elektroniczną.

Eugeniusz Matusiak
                   - // -
Przewodniczący OMZZPEA
(podpis profilem zaufanym)

  78-600 Wałcz, ul. Bracka 8, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 664 171 992, www.egzekucja.org.pl

OMZZPEA 21/2022                                                                                                Wałcz, dnia 16-08-2022 r.

                                                                                                    Koleżanki i Koledzy
                                                        członkowie OMZZPEA, sympatycy i pracownicy  egzekucji administracyjnej

            W ostatnim czasie napływają do Was sprzeczne i nieprawdziwe informacje dotyczące działań naszego związku polegające na wprowadzaniu w błąd, jakoby OMZZPEA uzgadniał z Ministerstwem Finansów sprawy zmiany wynagrodzenia prowizyjnego.
           Otóż w dniu  22 lipca 2022r. odbyła się wideokonferencja wewnątrzzwiązkowa, w której uczestniczyli przedstawiciele wojewódzcy naszej organizacji związkowej - OMZZPEA. Było to robocze spotkanie poświęcone w głównej mierze zbliżającej się Krajowej Konferencji Delegatów naszego Związku. Korzystając z okazji spotkania zaprosiliśmy na nie przedstawiciela Ministerstwa Finansów, po to, by uzyskać jak najwięcej informacji o ewentualnie toczących się pracach legislacyjnych związanych z egzekucją administracyjną.
          W części spotkania, w której brał udział przedstawiciel MF przewodniczący OMZZPEA skupiał się w szczególności na zdobyciu jak najwięcej informacji dotyczących ewentualnych prac nad wynagrodzeniem prowizyjnym, bowiem informacje takie są niezbędne do ukierunkowania pracy naszego związku oraz podejmowania interwencji tam gdzie to jest wymagane.
         Powzięliśmy wiadomość, że toczą się prace legislacyjne dotyczące przeniesienia delegacji ustawowej dotychczasowego Rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów w sprawie prowizji, do nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej nad którą obecnie toczą się prace. Możemy sobie wyobrazić, że taka delegacja w ustawie o KAS może doprowadzić do tego, że wynagrodzenie prowizyjne będzie regulowane nie jak dotychczas przez Prezesa Rady Ministrów, lecz poprzez Zarządzenie Ministra Finansów. Taki zapis pozwoli Ministerstwu Finansów na dobrowolną zmianę, w każdym czasie regulacji dotyczących wynagrodzenia prowizyjnego bez  zachowania niezbędnego procesu legislacyjnego. Uważamy, że jest to udogodnienie do rozwiązań prawnych prowizji lecz tylko dla Ministerstwa Finansów, ale już niekoniecznie dla pracowników, których przepisy o prowizji bezpośrednio dotyczą, bowiem rozwiązanie takie pozostawiałoby „Gospodarzowi” możliwość swobodnych, większych, a nawet do w pewnym sensie wprowadzenia dowolnych, nie zawsze jednak korzystnych dla pracowników, rozwiązań przy kształtowaniu tegoż wynagrodzenia, jakim jest prowizja.

według rozdzielnika

Zaproszenie na spotkanie

Szanowni Państwo, w imieniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej serdecznie zapraszam na spotkanie
stacjonarne z Panem Ministrem Bartoszem Zbaraszczukiem - Szefem Krajowej Administracji Skarbowej,
które dotyczyć będzie założeń Uchwały Modernizacyjnej na lata 2023-2025, w tym kwot na poszczególne
priorytety z Uchwały, a także przedstawienia propozycji rozwiązań, o których była mowa na ostatnim
spotkaniu w dniu 14 lipca br.
Termin i miejsce spotkania
Spotkanie odbędzie się 04-08-2022 br. (czwartek) o godzinie 10:00 w Sali 2163 w Ministerstwie Finansów.

Dyrektor Departamentu

 

78-600 Wałcz, ul. Bracka 8, e-mail: zzpea@onet.pl , tel. 664 171 992, www.egzekucja.org.pl

ePuap: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

ZK OMZZPEA 12/2022 Wałcz, dnia 07-07-2022 r.

Kol. Agata Jagodzińska

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa
w Krajowej Administracji Skarbowej

Szanowna Koleżanko Przewodnicząca,

Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej, działający w szczególności w ochronie dóbr pracowników egzekucji administracyjnej w Krajowej Administracji Skarbowej wysoce docenia działalność Pani jako Przewodniczącej związku, pn. Związkowa Alternatywa w Krajowej Administracji Skarbowej oraz inicjatywy jakie podejmuje na rzecz próby poprawy warunków materialno-bytowych pracowników w służbach skarbowych. Związek nasz zawsze wspiera i wspierać będzie takie działania o ile nie naruszają one interesów innych grup pracowniczych, a w szczególności pracowników egzekucji administracyjnej, których w większości skupia nasz Związek.