Strona główna

 

Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie 
 z siedzibą w Wałczu
 ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 664 171 992, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

 

 

Uncategorised

według rozdzielnika

Zaproszenie na spotkanie

Szanowni Państwo, w imieniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej serdecznie zapraszam na spotkanie
stacjonarne z Panem Ministrem Bartoszem Zbaraszczukiem - Szefem Krajowej Administracji Skarbowej,
które dotyczyć będzie założeń Uchwały Modernizacyjnej na lata 2023-2025, w tym kwot na poszczególne
priorytety z Uchwały, a także przedstawienia propozycji rozwiązań, o których była mowa na ostatnim
spotkaniu w dniu 14 lipca br.
Termin i miejsce spotkania
Spotkanie odbędzie się 04-08-2022 br. (czwartek) o godzinie 10:00 w Sali 2163 w Ministerstwie Finansów.

Dyrektor Departamentu

 

78-600 Wałcz, ul. Bracka 8, e-mail: zzpea@onet.pl , tel. 664 171 992, www.egzekucja.org.pl

ePuap: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

ZK OMZZPEA 12/2022 Wałcz, dnia 07-07-2022 r.

Kol. Agata Jagodzińska

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa
w Krajowej Administracji Skarbowej

Szanowna Koleżanko Przewodnicząca,

Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej, działający w szczególności w ochronie dóbr pracowników egzekucji administracyjnej w Krajowej Administracji Skarbowej wysoce docenia działalność Pani jako Przewodniczącej związku, pn. Związkowa Alternatywa w Krajowej Administracji Skarbowej oraz inicjatywy jakie podejmuje na rzecz próby poprawy warunków materialno-bytowych pracowników w służbach skarbowych. Związek nasz zawsze wspiera i wspierać będzie takie działania o ile nie naruszają one interesów innych grup pracowniczych, a w szczególności pracowników egzekucji administracyjnej, których w większości skupia nasz Związek.

Ministerstwo Finansów w 2021 roku wypłaciło nagrody swoim pracownikom. "Przeciętna wysokość nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej wypłaconej w 2021 roku pracownikowi Ministerstwa Finansów wyniosła 3611,42 zł netto" - poinformował wiceszef tego resortu Piotr Patkowski w odpowiedzi na interpelację. Rok 2021 to prace nad reformą podatkową w ramach Polskiego Ładu.

Czy otrzymany przez pracownika od pracodawcy zwrot poniesionych kosztów na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych jest opodatkowany PIT? Czy pracodawca, jako płatnik, ma obowiązek do potrącania i odprowadzania zaliczek na PIT także z tytułu zwrotu pracownikom tych kosztów? Organy podatkowe, w tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uważają, że tak. Inne zdanie prezentują niektóre sądy administracyjne.
 Calość: https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/pracownik/5418196,Samochod-prywatny-do-celow-sluzbowych-zwrot-kosztow-a-PIT.html

Pięć miesięcy temu odszedł z rządu po bałaganie, jaki towarzyszył wprowadzeniu Polskiego Ładu. Teraz do niego wraca – już w nowej roli. Chodzi o Tadeusza Kościńskiego, byłego ministra finansów i drugiego najzamożniejszego polityka w rządzie, który trafi teraz do Kancelarii Premiera. Specjalnie dla niego utworzono nowe stanowisko. Wiemy, ile będzie zarabiać!

Ministrowi od Polskiego Ładu stworzono nowe stanowisko. Będzie teraz pełnomocnikiem w rządzie. Foto: Damian Burzykowski / newspix.pl

O 7,8 proc. mają wzrosnąć w 2023 r. wynagrodzenia w sferze budżetowej - poinformowała minister finansów Magdalena Rzeczkowska po posiedzeniu rządu, na którym zajmowano się założeniami do przyszłorocznego budżetu. W programie konwergencji rząd założył, że w 2023 r. średnioroczna inflacja wyniesie właśnie 7,8 proc.

Czytaj więcej na https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-wynagrodzenia-dla-sfery-budzetowej-wiadomo-o-ile-wzrosna,nId,6092439#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

Krótka informacja z wczorajszego - 31 maja 2022 r. - spotkania przedstawicieli ZZ z Panem Ministrem Bartoszem Zbaraszczukiem Szefem KAS 

Jeśli idzie o egzekucję administracyjną, li tylko egzekucję...:
- wyniki osiągane przez organy administracyjne w kraju zadowalające, co nie znaczy, że nie można byłoby niektórych obszarów poprawić, w myśl zasady -nigdy nie jest tak dobrze, aby nie mogło być lepiej,
- aktualnie nie przewiduje się żadnych zmian, np. łączenia urzęów skarbowych tudzież innych organów egzekucyjnycjch,
- program SZD, wszystko zależeć będzie od DIAS-ów; jeśli opracują i zapanują nad procedurami wdrożeniowymi tychże - najogólniej rzecz ujmując - to jak najbardziej,
- nadal pracujemy na dotychczasowym Rozporządzeniu PRM w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej.

W ww. kwestii tylko tyle i aż tyle.

Założenia do kolejnej Uchwały modernizacyjnej na lata 2023-2025 w trakcie opracowań przez ministerstwo; prace mają trwać do ok. połowy czerwca, po upływie tego terminu zaś, propozycje zostaną przedstawione związkom zawodowym.
A oto i założenia do ww. Uchwały...

- Modernizacja i wzrost konkurencyjności wynagrodzeń i uposażeń w KAS,
- wprowadzenie dodatków mentorskich dla pracowników i funkcjonariuszy, którzy przekazują swoją często unikalną wiedzę innym pracownikom i funkcjonariuszom,
- inwestycje, remonty i modernizacje nieruchomości KAS,
- zakupy sprzętowe - w tym sprzęt komputerowy - poprawiające warunki pracy i służby.

Z konkretów to tyle!

Mówi się także o nowej siatce płac w KAS, lecz póki co nie znamy szczegółów; gotowy projekt najprawdopodobniej będzie w lipcu br., to wówczas wrócimy do tematu.
Jest jeszcze kwestia awansowania pracowników i funkcjonariuszy, na tę chwilę nie znamy szczegółów, wrócimy do problemu w czerwcu/lipcu br.
Poniżej podaję ogólne informacje:
- Na 11 000  FCS - 4200 z nich ma otrzymać awans (przeciętnie 175 zł brutto/m-c), tj. ok. 38% ogółu funkcjonariuszy,
- Na 48 000 Członków ksc - 7800 z nas ma otrzymać awans (przeciętnie 200 zł brutto/m-c), tj. ok. 16% ogółu zatrudnionych w KSC.

Z góry pięknie dziekuję za poświęcenie kilku chwil na zapoznanie się z ww. tekstem/wpisem 

Plik załącznika:

 

 

Zaproszenie na spotkanie

Szanowni Państwo,

w imieniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej serdecznie zapraszam na spotkanie stacjonarne z Panem Ministrem Bartoszem Zbaraszczukiem - Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, które dotyczyć będzie planów funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej, w szczególności obszaru kształtowania polityki kadrowej w jednostkach organizacyjnych KAS.

Termin i miejsce spotkania

Spotkanie odbędzie się 31.05 (wtorek) o godzinie 11:00 w Sali Kolegialnej Ministerstwa Finansów.

Zgłoszenie przedstawicieli

Proszę o zgłoszenie przedstawicieli Państwa związków delegowanych do udziału w spotkaniu do poniedziałku 30 maja br. roku do godziny 12:00 na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu z Sekretariatem Departamentu Budżetu, Majątku i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej, nr tel. 22 694 30 93.

Z wyrazami szacunku Zastępca Dyrektora

 1. Świętokrzyska 12   00-916 Warszawa • tel.: +48 22 694 55 55 • fax: +48 22 694 36 84 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Departamentu Budżetu, Majątku i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej

Maciej Żuławski

/podpisano kwalifikowanym  podpisem elektronicznym/

Rozdzielnik:

 1. Sekcja Krajowa Pracowników Skarbowych NSZZ „Solidarność”,
 2. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych,
 3. Związek Zawodowy Skarbowców,
 4. Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej,
 5. Zrzeszenie Związków Zawodowych Służby Celnej RP,
 6. Związek Zawodowy Celnicy PL,
 7. Ogólnopolski Związek Zawodowy Krajowej Administracji Skarbowej,
 8. Federacja Związków Zawodowych Służby Celnej,
 9. Międzyzakładowa Komisja  NSZZ „Solidarność” w MF,
 10. Niezależny Związek Zawodowy Pracowników MF,
 11. Związek Zawodowy CELKAS,
 12. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa w Krajowej Administracji Skarbowej,

Będą rewolucyjne zmiany – po 15 latach zmienią się zasady rozliczania przychodów za wykorzystywanie samochodów prywatnych do celów służbowych. Niskie wartości świadczeń zostaną zmienione, ale rząd planuje odejść od rozliczeń w oparciu o liczbę przejechanych kilometrów i pojemność – nawet przy wyższej stawce. O kwocie wypłaty przesądzi moc silnika – piszemy o tym w Legal Alercie.


Gdańsk, Warszawa,13 maja 2022 roku

                           Pan PIOTR PATKOWSKI
                                Podsekretarz Stanu
                              Ministerstwo Finansów

Szanowny Panie Ministrze,
Stosownie do art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 z późn. zm.), strona pracowników, reprezentowana przez Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, przedkłada wspólną propozycję w sprawie wzrostu w 2023 roku: wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, na następującym poziomie: 
-        wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej powinien wynosić nie mniej niż 13,41%
-        wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej powinien wynosić nie mniej niż 20%; - wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę powinien wynosić:  
-        od 1 stycznia 2023 r. nie mniej niż 16,28% (o 490 zł);  
-        od 1 lipca 2023 r. nie mniej  niż 7,15% (o 250 zł)
-        wskaźnik waloryzacji emerytur i rent powinien wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów    i     usług     w    2022    roku,    o    którym    mowa    w    art.    89    ustawy    z    dnia 
17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504 z późn. zm.), zwiększony o co najmniej 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2022.
W związku z art. 3 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, który przewiduje, w warunkach wysokiej inflacji, ustalenie dwóch terminów zmiany wysokości płacy minimalnej, strona związkowa oczekuje niezwłocznego rozpoczęcia w Radzie Dialogu Społecznego dyskusji na ten temat, w tym w szczególności przystąpienia przez rząd i stronę pracodawców do negocjacji w odniesieniu do drugiej podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Strona pracowników wskazuje ponadto na konieczność pilnego rozpoczęcia w Radzie Dialogu
Społecznego prac w przedmiocie zmiany modelu kształtowania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. 
Strona pracowników zastrzega sobie prawo korekty zaproponowanych wzrostów wynagrodzeń oraz emerytur i rent m.in. w przypadku zmiany przez stronę rządową prognozowanych wskaźników makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2023 rok lub innych zdarzeń wpływających negatywnie na dochody pracowników.

                                                                                                           Z poważaniem

FZZ                                  NSZZ „Solidarność”                                        OPZZ

Do wiadomości: 

-  Pan Andrzej Radzikowski, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego  

 

1408x594.jpeg12.05.2022

 • Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra finansów powołał 12 maja 2022 r. Bartosza Zbaraszczuka na stanowisko Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).
 • Nowy szef KAS wcześniej pełnił funkcję dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Bartosz Zbaraszczuk jest absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego oraz zarządzania służbami podatkowymi. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego wydane przez ministra finansów  oraz certyfikat CGAP (Certified Government Auditing Professional), wydany przez Międzynarodowy Instytut Audytorów Wewnętrznych (IIA). Jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Od 2000 r. zawodowo związany z resortem finansów.

Jako pracownik Izby Skarbowej w Zielonej Górze zajmował się orzecznictwem podatkowym i audytem wewnętrznym.

W latach 2007-2014 pełnił funkcję naczelnika Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim.

Jako wicedyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze, a następnie zastępca dyrektora w Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej Górze zajmował się m.in. kwestiami analiz, kontroli i zwalczania przestępczości ekonomicznej (lata 2014-2019).

W latach 2019-2020 zajmował stanowisko dyrektora Departamentu Nadzoru nad Kontrolami w Ministerstwie Finansów.

Od maja 2020 r. pełnił funkcję dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.