Strona główna

 

Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie 
 z siedzibą w Wałczu
 ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 664 171 992, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

 

 

Uncategorised

Departament Poboru Podatków

Dane kierownictwa

    Dyrektor: Arkadiusz Jedynak
    Zastępca Dyrektora: Elżbieta Banaszewska-Miałkowska
    Zastępca Dyrektora: Aneta Zachariasz
    Zastępca Dyrektora: Marcin Krawczyk

 

Zadania:
Departament odpowiada za realizację zadań ministra i szefa KAS w zakresie nadzoru nad wymiarem, poborem i egzekucją podatków i innych należności pieniężnych pozostających we właściwości rzeczowej naczelników urzędów skarbowych oraz poborem i egzekucją podatków i innych należności pieniężnych, za których wymiar odpowiadają naczelnicy urzędów celno-skarbowych. Zajmuje się likwidacją ruchomości, których własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa. Prowadzi sprawy regulowane ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne w zakresie zabezpieczeń majątkowych. Sprawuje nadzór nad jednolitym stosowaniem przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz wydawaniem interpretacji indywidualnych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Rząd chce zrezygnować z tzw. tarczy antykomorniczej - pomysłu wstrzymania postępowań egzekucyjnych wobec obywateli i firm mających zaległości, m.in. wobec fiskusa. Biznes protestuje - pisze dziennik „Puls Biznesu”. Zamysł tarczy był taki, by na czas pandemii zawiesić wszelkie postępowania egzekucyjne dotyczące należności pieniężnych, a nowych nie rozpoczynać. Miało to pomóc w ratowaniu firm i obywateli przed bankructwem. Stawka jest ogromna - tylko organy podatkowe prowadzą obecnie ok. miliona spraw egzekucyjnych, próbując ściągnąć ok. 6,5 mld zł zaległych podatków - czytamy w „Pulsie Biznesu” Pierwotny projekt (z kwietnia) zakładał systemowe wstrzymanie niemal wszystkich postępowań - wyjątek uczyniono dla mandatów wystawionych przez policję i kar za łamanie zasad kwarantanny. Z biegiem czasu wyłączenia zaczęły się mnożyć. Wskutek oporu niektórych resortów i instytucji państwowych krąg beneficjentów był zawężany. Ostateczny projekt wciąż jednak nie ujrzał światła dziennego.

Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy                                                                   Wałcz, dnia 04-06-2020 r.
Pracowników Egzekucji Administracyjnej
w Warszawie z siedzibą w Wałczu
Eugeniusz Matusiak 
Przewodniczący 

Redakcja Gazety Wyborczej
W związku z ukazaniem się w dniu 31-05-2020 r. na łamach waszej gazety artykułu zatytułowanego „ Skarbówka zajmuje konta emerytów za zaległy abonament RTV, nawet jeśli się wyrejestrowali. Starsi ludzie zostają bez środków do życiaZarząd Ogólnopolskiego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie z siedzibą w Wałczu, zwraca się o natychmiastowe sprostowanie zapisów w przedmiotowym artykule stawiających niesłusznie w złym świetle pracowników egzekucji administracyjnej zatrudnionych w Urzędach Skarbowych w Polsce oraz urzędy skarbowe jako instytucję powołaną prawnie do ściągania od zobowiązanych zaległości publiczno-prawnych.
Zaległości publiczno-prawne ściągane w drodze przymusu od zobowiązanych w tym również zaległości z tytułu abonamentu za RTV podlegają egzekucji administracyjnej na podstawie wystawionego przez wierzyciela tytułu wykonawczego, który jest podstawą do wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Przed wystawieniem tytułu wykonawczego wierzyciel wysyła wcześniej zobowiązanemu upomnienie z określeniem ostatecznego terminu wpłaty zaległości wraz z odsetkami i kosztami. W przypadku zaległości za abonament RTV wierzycielem jest Poczta Polska, która odpowiada za indywidualne rozliczanie abonamentu, wysyłanie upomnień (wezwań do zapłaty) w przypadku braku wpłat w terminie, a następnie wystawianie tytułów wykonawczych i kierowanie ich do Organów Egzekucyjnych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania, pobytu czy też zamieszkania zobowiązanego. Wierzyciel odpowiada za wystawiony tytuł zgodnie z prawem oraz za bieżącą aktualizację wpłat objętych tytułem wykonawczym. Jeżeli tytuł wykonawczy odpowiada wszelkim wymogom prawnym tzn. doręczone zostało wcześniej upomnienie, tytuł wystawiony jest na druku urzędowym, posiada odpowiednie pieczęcie i podpisy, a co najważniejsze należność objęta tytułem musi prawnie podlegać egzekucji administracyjnej z odpowiednim wskazaniem aktu prawnego. Organ egzekucyjny zobowiązany jest przyjąć taki tytuł wykonawczy(tytuł wykonawczy w egzekucji administracyjnej to tak samo jak wyrok sądowy w egzekucji sądowej) i skierować go do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności wystawienia tytułu wykonawczego, natomiast bada go czy został wystawiony zgodnie z prawem i spełnia wymogi do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Komunikat Komitetu Protestacyjnego

    Wczoraj (2020-05-28) odbyło się kolejne spotkanie Szefa KAS z Komitetem Protestacyjnym Związków Zawodowych w KAS. Przedmiotem spotkania była realizacja uzgodnionych na 2020 rok podwyżek wynagrodzeń: realizacja podwyżek kwoty bazowej oraz podwyżek przewidzianych w uchwale Rady Ministrów „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022”.
   Szef KAS potwierdził, że wszystkie jednostki organizacyjne KAS otrzymały już do dyspozycji środki na podniesienie kwot bazowych. Wypłaty nastąpią nie później, niż do 10 czerwca br. – terminy uzależnione są od możliwości i sprawności działania księgowości w IAS.
   Kolejna informacja dotyczyła wypłat podwyżek z uchwały modernizacyjnej. Szef KAS oświadczył, że w związku z zaistniałą sytuacją i mniejszymi wpływami budżetowymi – w 2020 roku może nie być realizacji uchwały modernizacyjnej (podwyżki są uzależnione od wzrostu wpływów budżetowych).
   W odpowiedzi na tę informację Komitet Protestacyjny zażądał pełnej realizacji wypłat podwyżek z uchwały modernizacyjnej, a w przypadku braku realizacji żądania – zapowiedział protest w KAS, przy czym działania te będą tym razem bardzo dotkliwe dla budżetu. Poinformowaliśmy również, że KP nie bierze już żadnej odpowiedzialności, zarówno za niepokoje społeczne, które wybuchną, jak i za ich skutki dla finansów Państwa.
  Wywiązała się dyskusja, która była przerywana ze względu na konieczne konsultacje Szefa KAS z uwagi na konieczność przedstawienia naszych postulatów oraz zapowiedzi akcji protestacyjnej. Szef KAS, po odbytych konsultacjach, stwierdził, że jedyną szansą na to, żeby uzyskać podwyżki w 2020 roku z modernizacji KAS, jest ich podział na 2 tury, gdyż sytuacja budżetowa powoduje, że jednorazowa wypłata podwyżek z modernizacji może być niemożliwa, a podział środków na dwie raty umożliwi z bardzo dużym prawdopodobieństwem wypłaty pierwszej tury podwyżek i daje szanse na wypłatę drugiej części – mimo braku warunków do wypłaty, wynikających z uchwały modernizacyjnej.
   Po trwających łącznie około 4 godzin negocjacjach strony ustaliły, że podwyżki z modernizacji zostaną w 2020 roku uruchomione w terminach i wartościach:
                 -  3% do 15 lipca 2020 r. (maksymalnie do 30 lipca 2020 r. z uwagi na możliwe opóźnienia podziałów w IAS),
           - 3,9 % – rozpoczęcie negocjacji na temat wypłat do 15 września 2020 roku (ustawy szczególne zmieniły ostateczny termin uruchomienia środków z rezerw budżetowych do 31 grudnia 2020).

SZEF KRAJOWEJ
ADMINISTRACJI SKARBOWEJ
Warszawa, dnia 20 maja 2020 r.
ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | tel. +48 (22) 694 3093 1
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.gov.pl/kas
                                                       Komitet Protestacyjny
                                         Związków Zawodowych działających
                                           w Krajowej Administracji Skarbowej
Nawiązując do pisma KP-13/20202 z dnia 18 maja br., Kierownictwo Krajowej Administracji
Skarbowej zaprasza przedstawicieli Komitetu Protestacyjnego na spotkanie w dniu
28 maja 2020 r. na godz. 1230 w sali kolegialnej w gmachu Ministerstwa Finansów.
Ze względów organizacyjnych do udziału w spotkaniu zapraszam po jednym przedstawicielu
poszczególnych związków zawodowych wchodzących w skład Komitetu Protestacyjnego.
Potwierdzenie uczestnictwa oraz dane uczestników spotkania proszę przekazać w terminie
do dnia 26 maja br. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Szef
Krajowej Administracji Skarbowej
Magdalena Rzeczkowska
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej są oburzeni pominięciem ich przy specjalnych podwyżkach związanych z epidemią koronawirusa. W grę wchodzi nawet protest w Skarbówce. Szefostwo KAS tłumaczy się koniecznością dokonania zmian w przepisach. 

Pracownicy KAS nie otrzymują podwyżek obiecanych przed premiera Mateusza Morawieckiego

Premier Mateusz Morawiecki obiecał podwyżki wszystkim służbom, także mundurowym, pełniącym służbę na pierwszej linii w trakcie epidemii koronawirusa. Dodatkowe pieniądze trafiły do funkcjonariuszy poszczególnych formacji 10 kwietnia.

 

Komunikat Komitetu Protestacyjnego
Komitet Protestacyjny związków zawodowych w KAS (KP) wyraża głębokie zadowolenie, że związki zawodowe - których podpisów przedstawicieli próżno szukać pod dokumentami dotyczącymi zasad modernizacji Krajowej Administracji Skarbowej czy innymi uzgodnionymi dokumentami dotyczącymi wynegocjowanych przez KP podwyżek wynagrodzeń i uposażeń w 2020 roku w KAS - popierają działania KP na rzecz realizacji porozumienia KP z Kierownictwem Ministerstwa Finansów z 29 stycznia 2020 roku i podejmują kroki na rzecz realizacji uzgodnionych przez KP podwyżek. To sympatyczne -dziękujemy, każde wsparcie naszych działań jest mile widziane

    Potwierdza to jednoznacznie - co oczywiste - słuszność i zasadność naszych dotychczasowych działań i cieszymy się niezmiernie, że nawet związki zawodowe nie wspierające nas w kilkumiesięcznych negocjacjach zakończonych porozumieniem z 29 stycznia 2020 roku, przyznały swoimi ostatnimi posunięciami, iż porozumienie z 29 stycznia br. to wartość na tyle istotna dla pracowników oraz funkcjonariuszy KAS, że należy o nią bezwzględnie zabiegać i domagać się jej pełnej realizacji.
     Co prawa KP, wobec wielokrotnych deklaracji Ministra Finansów, że podział środków z drugiej części podwyżek wynikających z modernizacji KAS (o którym mowa w obowiązującym porozumieniu z 29 stycznia 2020 roku i które mają być wypłacone nie później, niż do końca czerwca 2020 roku), nie widzi - póki co - potrzeby rozpoczęcia protestu w KAS, ale każde, nawet symboliczne działania na rzecz promowania rozpoczętych przez nas akcji informacyjnych (ostrzegawczych), czy też akcji przypominających o jednoznacznym stanowisku KP, że brak pełnej realizacji ww. porozumienia skutkować będzie gremialnym protestem w KAS - są mile widziane - nawet wtedy, gdy to jedynie kontynuacja rozpoczętych wcześniej i już wdrożonych w życie przez KP działań i aktywności.
   KP informuje także, że na bieżąco monitoruje stan realizacji porozumień w sprawie podwyżek (a więc także po stronie dyspozycji środków budżetowych przeznaczanych na podwyżki w KAS), wysyłane są stosowne pisma oraz monity oraz prowadzone są stosowne rozmowy.

Komitet Protestacyjny Związków Zawodowych działających w administracji skarbowej    Warszawa. 19 maj 2020 r.

Pani
Magdalena Rzeczkowska
Szef Krajowej Administracji Skarbowej
Warszawa


W związku z dokonanymi ustaleniami oraz z uwagi na konieczność pełnej, skutecznej oraz terminowej realizacji porozumień z 29 stycznia 2020 oraz 14 maja 2020, zawartych przez Kierownictwo KAS z Komitetem Protestacyjnym, niezbędny jest bieżący monitoring dot. przygotowywania i wdrażania podwyżek wynikających z ww. dokumentów
W związku z powyższym wnosimy o:

  1. Niezwłoczne zebranie przez Ministerstwo Finansów informacji, czy we wszystkich 19 podmiotach KAS (16 IAS, MF, KSS, KIS) przygotowano (uzgodniono ze związkami zawodowymi) zasady podziału środków na podwyżki w 2020 roku finansowane z Programu Modernizacji KAS, a w przypadku braku takich porozumień, zobowiązanie kierowników jednostek organizacyjnych do ich niezwłocznego zawarcia.
  2. Przekazanie Komitetowi Protestacyjnemu zebranych informacji w powyższym zakresie do 27 maja 2020 roku.
  3. Spotkanie Szefa KAS z Komitetem Protestacyjnym w terminie nie późniejszym, niż 29 maja 2020, roku w celu omówienia bieżącej sytuacji w zakresie realizacji porozumień.

Dziś (14.05.2020) w Sali Kolegialnej Ministerstwa Finansów odbyło się spotkanie Ministra Finansów, kierownictwa
Krajowej Administracji Skarbowej ze związkami zawodowymi wchodzącymi w skład Komitetu Protestacyjnego
związków zawodowych w KAS (dalej: KP), tj.

  • Krajowej Sekcji Administracji Skarbowej NSZZ „Solidarność”,
  • Ogólnopolskiego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Egzekucji Administracyjnej,
  • Zrzeszenia Związków Zawodowych Służby Celnej RP,
  • Federacji Związków Zawodowych Służby Celnej,
  • Federacji Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych,
  • Związku Zawodowego Skarbowców,
  • Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Ministerstwa Finansów.

(Inne związki zawodowe nie brały udziału w uzgodnieniach - Komunikat Ministerstwa Finansów w części dotyczącej udziału innych związków w tym spotkaniu, to nieprawda).

Komunikat Komitetu Protestacyjnego ZZ w KAS
    Komitet Protestacyjny z ubolewaniem, zażenowaniem i smutkiem informuje, że związek zawodowy Celnicy.pl przekazuje informacje z których wynika, (lub ma wynikać pośrednio), że związek ten miał jakikolwiek pozytywny wpływ na zawarcie Porozumienia z 29 stycznia br. w sprawie postulatów płacowych członków korpusu służby cywilnej, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń zatrudnionych w ramach KAS.
To nieprawda.

Poniżej pismo Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie realizacji Porozumienia zawartego w dniu 29 stycznia 2020 r. pomiędzy Kierownictwem KAS, a Komitetem Protestacyjnym reprezentowanym przez: RKSAS NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej, Federacji Związków Zawodowych Służby Celnej, Federacji Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych, Związek Zawodowy Skarbowców OPZZ w zakresie realizacji postulatów płacowych członków korpusu służby cywilnej, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń zatrudnionych w ramach KAS.Szanowna Pani Minister,
    
do Rzecznika Praw Obywatelskich masowo zwracają się funkcjonariusze i pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej w sprawie niedotrzymania warunków porozumienia zawartego w dniu 29 stycznia 2020 r. pomiędzy Kierownictwem KAS, a Komitetem Protestacyjnym reprezentowanym przez: RKSAS NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej, Federacji Związków Zawodowych Służby Celnej, Federacji Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych, Związek Zawodowy Skarbowców OPZZ w zakresie realizacji postulatów płacowych członków korpusu służby cywilnej, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń zatrudnionych w ramach KAS. Porozumienie to zostało zatwierdzone przez Ministra Finansów.

SZEF KRAJOWEJ                                                                             
ADMINISTRACJI SKARBOWEJ
DOS10.105.71.2020.2
                                                                                                    Komitet Protestacyjny Związków Zawodowych działających w Krajowej Administracji Skarbowej
Szanowni Państwo,
Nawiązując do pisma nr DOS10.105.71.2020 z dnia 6 maja 2020 r. zapraszającego przedstawicieli Komitetu Protestacyjnego na spotkanie z Kierownictwem Krajowej Administracji Skarbowej, spotkanie w dniu 14 maja br. z udziałem Ministra Finansów, Pana Tadeusza Kościńskiego, z uwagi na inne zobowiązania Pana Ministra, zostało przesunięte na godz. 1200. Proszę o potwierdzenie uczestnictwa i przekazanie danych uczestników spotkania najpóźniej w terminie do dnia 12 maja br. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Szef Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/