Strona główna

 

Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie 
 z siedzibą w Wałczu
 ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 664 171 992, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

 

 

Uncategorised

Pracodawcy apelują do rządu o podwyżki dla budżetówki w 2021 roku

  • Rząd zaproponował w ramach prac nad założeniami  projektu ustawy budżetowej na 2021 rok zamrożenie płac w budżetówce.
  • Konfederacja Lewiatan, podobnie jak większość partnerów społecznych w Radzie Dialogu Społecznego, apeluje do rządu o weryfikację wstępnego stanowiska i zwiększenie wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej.

Rząd zaproponował średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2021 w wysokości 100%, co w praktyce oznacza zamrożenie płac. Jest w tym stanowisku spora niekonsekwencja, bo skoro stać nas na podwyżkę minimalnego wynagrodzenia z 2 600 zł do  2 800 zł w 2021 roku, to poziom płac w budżetówce zbliży się niebezpiecznie do wysokości płacy minimalnej.

- Skoro w czasie kryzysu rząd proponuje skokowy wzrost płacy minimalnej, tym bardziej warto upomnieć się o waloryzację wynagrodzeń w sferze budżetowej.  Niskie płace w budżetówce ograniczają i tak mało wydolny system usług publicznych. Proponujmy, aby  wskaźnik wzrostu wynagrodzeń osiągnął 110% -– mówi prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Pracownicy skarbówki w 2021 roku nie otrzymają premii. Jak podaje "Puls Biznesu" to może być dopiero początek cięć wynagrodzeń i zmniejszania zatrudnienia. Z tego powodu urzędnicy mają szykować się na protest. Jak informuje "Puls Biznesu" w ostatnim czasie doszło do spotkania szefowej Krajowej Administracji Skarbowej Magdaleny Rzeczkowskiej i wiceministra finansów z przedstawicielami tzw. komitetu protestacyjnego związków zawodowych. Spotkanie związkowców z ministrem Tadeuszem Kościńskim ma się odbyć dopiero pod koniec miesiąca.

 

Wstęp: Art. 16. 1. W roku 2021 w służbie cywilnej nie tworzy się funduszu nagród, o którym mowa w art. 93 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265 i 285).

  1. W roku 2021 członkom korpusu służby cywilnej można przyznać nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.

Art. 17. 1. W roku 2021 nie tworzy się funduszu nagród, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537).

  1. W roku 2021 pracownikom urzędów państwowych, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, można przyznać nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.

USTAWA
 Projekt z dnia 27.08.2020 r

o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021

Rząd przyjął w środę uchwałę zobowiązującą szefa KPRM Michała Dworczyka do uzgodnienia z właściwymi ministrami rozwiązań dotyczących zmniejszenia zatrudnienia w kancelarii premiera oraz w urzędach obsługujących członków Rady Ministrów - wynika z informacji przekazanej przez CIR.
Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że podczas środowego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie wypracowania rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym wywołanym przez COVID-19, której projekt złożył szef KKRPM Michał Dworczyk.
"Rząd zobowiązał szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do uzgodnienia z właściwymi członkami Rady Ministrów rozwiązań związanych ze zmniejszeniem zatrudnienia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz urzędach obsługujących członków Rady Ministrów"
Dotyczyć to będzie także m.in. urzędów obsługujących organy administracji rządowej w województwie, jednostek podległych i nadzorowanych przez premiera, ministra kierującego działem administracji rządowej lub wojewodę, a także np. ZUS, KRUS czy NFZ.
"Działania dotyczące zmniejszenia zatrudnienia wiążą się z negatywnymi skutkami gospodarczymi wywołanymi przez pandemię COVID-19, które wpływają na wzrost deficytu budżetu państwa" - wskazano w rządowym komunikacie.

Tegoroczne negocjacje w Radzie Dialog Społecznego, w której uczestniczyli przedstawiciele rządu, pracodawców i związków zawodowych, zakończyły się fiaskiem. W piątek trzy centrale związkowe podpisały i opublikowały wspólne stanowisko, w którym domagają się automatycznej podwyżki płac w sferze budżetowej i wyższego od proponowanego przez rząd wzrostu emerytur w przyszłym roku.

Forum Związków Zawodowych, NSZZ "Solidarność" i Ogólnopolskie Porozumienie Związków nie zgadzają się na rządową decyzję, która zakłada, że nie będzie automatycznego wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2021 roku. Strona związkowa we wspólnym stanowisku domaga się 10-proc. podwyżki.

Czytaj dalej

K O M U N I K A T

W dniu 11 sierpnia2020 r. odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Protestacyjnego z Szefem KAS Podsekretarzem Stanu Panią Aldoną Rzeczkowską poświęcone w szczególności dalszej realizacji porozumień dot. podwyżek płac wynikających z „Uchwały Modernizacyjnej”

Ze strony OMZZPEA w rozmowach uczestniczył Przewodniczący Eugeniusz Matusiak

Ustalenia:
Uchwała Modernizacyjna KAS
- To co było wcześniej ustalone ze Związkami Zawodowymi uwieńczone podpisanym porozumieniem dotyczącym podwyżek płac wynikających z uchwały modernizacyjnej zostanie w pełni zrealizowane. Może jedynie nieco przesunąć się w czasie ustalony wcześniej termin wypłat tzn. przesunie się o 2 – 3 tygodnie (planowane było 15 wrzesień 2020 r.) Wypłata nastąpi z wyrównaniem od stycznia 2020 r. Aby zrealizować podwyżkę w roku bieżącym musi nastąpić zmiana uchwały modernizacyjnej, co jest nie lada przedsięwzięciem do wykonania pilotowanym przez Panią Minister.

Komunikat Komitetu Protestacyjnego Związków Zawodowych działających w KAS
11 sierpnia 2020 odbyło się w Ministerstwie Finansów spotkanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z członkami Komitetu Protestacyjnego Związków Zawodowych działających w KAS.
Tematem spotkania była realizacja porozumienia dotyczącego wypłaty środków na wynagrodzenia z Programu Modernizacji KAS.
Szef KAS poinformował, członków Komitetu Protestacyjnego, że w 2020 roku nie jest zagrożona realizacja postanowień porozumienia pomiędzy Szefem KAS i Komitetem Protestacyjnym (wraz z aneksem do porozumienia).
Realizacja porozumienia wymagać będzie nowelizacji Programu modernizacji, a sprawą w najbliższym czasie zajmie się Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
O działaniach w tej sprawie Komitet Protestacyjny będzie informowany na bieżąco, planowane są kolejne spotkania Szefa KAS z Komitetem Protestacyjnym.

Do członków Komitetu Protestacyjnego

Szanowni Państwo,
Pani Minister M.Rzeczkowska  zaprasza na spotkanie w dniu 11 sierpnia br. o godzinie 12.00 w sali 2163.
Z uwagi na sytuację pandemiczną prosimy o zrozumienie  i przyjazd 1 osoby z delegacji.
Sekretariat Szefa KAS

Zmiana ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U.2019.2070 z dnia 2019.10.29    Status: Akt obowiązujący   Wersja od: 30 lipca 2020 r.
USTAWA
z dnia 11 września 2019 r.
o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw
Art.  1. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)w art. 1a:

Departament Poboru Podatków

Dane kierownictwa

    Dyrektor: Arkadiusz Jedynak
    Zastępca Dyrektora: Elżbieta Banaszewska-Miałkowska
    Zastępca Dyrektora: Aneta Zachariasz
    Zastępca Dyrektora: Marcin Krawczyk

 

Zadania:
Departament odpowiada za realizację zadań ministra i szefa KAS w zakresie nadzoru nad wymiarem, poborem i egzekucją podatków i innych należności pieniężnych pozostających we właściwości rzeczowej naczelników urzędów skarbowych oraz poborem i egzekucją podatków i innych należności pieniężnych, za których wymiar odpowiadają naczelnicy urzędów celno-skarbowych. Zajmuje się likwidacją ruchomości, których własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa. Prowadzi sprawy regulowane ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne w zakresie zabezpieczeń majątkowych. Sprawuje nadzór nad jednolitym stosowaniem przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz wydawaniem interpretacji indywidualnych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Rząd chce zrezygnować z tzw. tarczy antykomorniczej - pomysłu wstrzymania postępowań egzekucyjnych wobec obywateli i firm mających zaległości, m.in. wobec fiskusa. Biznes protestuje - pisze dziennik „Puls Biznesu”. Zamysł tarczy był taki, by na czas pandemii zawiesić wszelkie postępowania egzekucyjne dotyczące należności pieniężnych, a nowych nie rozpoczynać. Miało to pomóc w ratowaniu firm i obywateli przed bankructwem. Stawka jest ogromna - tylko organy podatkowe prowadzą obecnie ok. miliona spraw egzekucyjnych, próbując ściągnąć ok. 6,5 mld zł zaległych podatków - czytamy w „Pulsie Biznesu” Pierwotny projekt (z kwietnia) zakładał systemowe wstrzymanie niemal wszystkich postępowań - wyjątek uczyniono dla mandatów wystawionych przez policję i kar za łamanie zasad kwarantanny. Z biegiem czasu wyłączenia zaczęły się mnożyć. Wskutek oporu niektórych resortów i instytucji państwowych krąg beneficjentów był zawężany. Ostateczny projekt wciąż jednak nie ujrzał światła dziennego.

Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy                                                                   Wałcz, dnia 04-06-2020 r.
Pracowników Egzekucji Administracyjnej
w Warszawie z siedzibą w Wałczu
Eugeniusz Matusiak 
Przewodniczący 

Redakcja Gazety Wyborczej
W związku z ukazaniem się w dniu 31-05-2020 r. na łamach waszej gazety artykułu zatytułowanego „ Skarbówka zajmuje konta emerytów za zaległy abonament RTV, nawet jeśli się wyrejestrowali. Starsi ludzie zostają bez środków do życiaZarząd Ogólnopolskiego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie z siedzibą w Wałczu, zwraca się o natychmiastowe sprostowanie zapisów w przedmiotowym artykule stawiających niesłusznie w złym świetle pracowników egzekucji administracyjnej zatrudnionych w Urzędach Skarbowych w Polsce oraz urzędy skarbowe jako instytucję powołaną prawnie do ściągania od zobowiązanych zaległości publiczno-prawnych.
Zaległości publiczno-prawne ściągane w drodze przymusu od zobowiązanych w tym również zaległości z tytułu abonamentu za RTV podlegają egzekucji administracyjnej na podstawie wystawionego przez wierzyciela tytułu wykonawczego, który jest podstawą do wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Przed wystawieniem tytułu wykonawczego wierzyciel wysyła wcześniej zobowiązanemu upomnienie z określeniem ostatecznego terminu wpłaty zaległości wraz z odsetkami i kosztami. W przypadku zaległości za abonament RTV wierzycielem jest Poczta Polska, która odpowiada za indywidualne rozliczanie abonamentu, wysyłanie upomnień (wezwań do zapłaty) w przypadku braku wpłat w terminie, a następnie wystawianie tytułów wykonawczych i kierowanie ich do Organów Egzekucyjnych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania, pobytu czy też zamieszkania zobowiązanego. Wierzyciel odpowiada za wystawiony tytuł zgodnie z prawem oraz za bieżącą aktualizację wpłat objętych tytułem wykonawczym. Jeżeli tytuł wykonawczy odpowiada wszelkim wymogom prawnym tzn. doręczone zostało wcześniej upomnienie, tytuł wystawiony jest na druku urzędowym, posiada odpowiednie pieczęcie i podpisy, a co najważniejsze należność objęta tytułem musi prawnie podlegać egzekucji administracyjnej z odpowiednim wskazaniem aktu prawnego. Organ egzekucyjny zobowiązany jest przyjąć taki tytuł wykonawczy(tytuł wykonawczy w egzekucji administracyjnej to tak samo jak wyrok sądowy w egzekucji sądowej) i skierować go do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności wystawienia tytułu wykonawczego, natomiast bada go czy został wystawiony zgodnie z prawem i spełnia wymogi do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.