Strona główna

 

Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie 
 z siedzibą w Wałczu
 ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 664 171 992, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

 

 

Uncategorised

Cyfrowa egzekucja w KAS – telekonferencja OMZZPEA została przełożona na dzień 22 września godz. 11.30 więcej informacji na naszej grupie dyskusyjnej FB!!!

Budżetówka szykuje marsz na kancelarię premiera

       "Stan wyjątkowy w polskiej budżetówce", to hasło, które ma przewodzić strajkowi związkowców.
Protest zaplanowany jest na 15 września 2023 roku, pracownicy budżetówki ruszą spod Pałacu
Kultury i Nauki w Warszawie na kancelarię premiera.
  
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst „#MarszGniewunaKPRM Dość „być może" podwyżek! Dorota Gardias Przewodniczaco FZZ torum”
 
 
 
 

Kolejna telekonferencja dla członków OMZZPEA

Cyfrowa egzekucja w KAS – prezentacja i omówienie nadchodzącego kolejnego etapu wdrożenia EZD.

Masz emeryturę albo rentę? Jesteś rodzicem? Pracujesz w budżetówce? Wiemy, co szykuje ci władza. W projekcie budżetu właśnie na te grupy zaplanowano dużo większe pieniądze. "Fakt" prześwietla kto i ile konkretnie może zyskać w 2024 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnego trybu postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywaniu i sprzedaży zajętych kosztowności.

Wynagrodzenie wypłacane do wyroku sądu

Nowela wprowadza też regulacje dotyczącą zabezpieczenia w sprawach z zakresu prawa pracy, która ma wzmocnić ochronę prawną związkowców.

- Dzisiaj pracodawca zwalnia bezprawnie działacza związkowego, sprawa idzie do sądu, toczy się długo, a człowiek zostaje bez środków do życia. Po zmianach pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie do momentu rozstrzygnięcia sądowego tak, żeby nie pozostawał bez środków do życia - tłumaczył wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed podczas prac parlamentarnych.

Nowela wprowadza również podwyższenie z 500 zł do 840 zł rocznego limitu odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych w roku podatkowym.

Ustawa

z dnia ... 2023 r.

o Rzeczniku Praw Pracowniczych

Art. 1. 1. Rzecznik Praw Pracowniczych jest niezależnym organem ochrony prawa powołanym do ochrony wolności, praw i interesów osób wykonujących pracę zależną, bez względu na podstawę ich zatrudnienia, w tym w szczególności — zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, stosunków administracyjnoprawnych oraz stosunków cywilnoprawnych.

2. Rzecznik Praw Pracowniczych stoi w szczególności na straży wolności zrzeszania się w związkach zawodowych, prawa dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach, wolności wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy, prawa do minimalnego wynagrodzenia za pracę, prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, prawa do wypoczynku, prawa do zabezpieczenia społecznego, a także wolności od dyskryminacji oraz równości kobiet i mężczyzn — w zakresie, w jakim przysługują one osobom wykonującym pracę zależną oraz są związane z jej wykonywaniem.

Ogólnopolska telekonferencja teams – przyszłość egzekucji administracyjnej w KAS.

Telekonferencja organizowana jest dla członków OMZZPEA, w konferencji udział wezmą przedstawiciele Ministerstwa Finansów z Departamentu Poboru Podatków. Poruszane będą zagadnienia dotyczące przyszłych zmian, jakie będą wprowadzone w obszarze egzekucji tj. nowe rozwiązania informatyczne, elektroniczny obieg dokumentów i inne bieżące sprawy.

Wspólnie uzgodnione stanowisko organizacji związkowych działających w Krajowej Administracji Skarbowej w sprawie podziału środków na jednorazowy dodatek motywacyjny.

 Organizacje związkowe działające w Krajowej Administracji Skarbowej wyrażają stanowisko, że jednorazowy dodatek motywacyjny, który ma zostać  przyznany na podstawie art. 41a - 41c ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw, winien zostać wypłacony w równej wysokości wszystkim pracownikom i funkcjonariuszom pozostającym w stosunku pracy/służby na dzień 1 sierpnia 2023 roku z uwzględnieniem odrębnych funduszy płac/uposażeń.

Z uwagi na znaczny spadek realnych wysokości wynagrodzeń i uposażeń w KAS, wszyscy pracownicy i funkcjonariusze, którzy jeszcze nie odeszli z pracy/służby z przyczyn ekonomicznych, zasługują na ten dodatek. Jakiekolwiek różnicowanie jego wysokości miałoby demotywujący charakter, co przeczy jego istocie. Przyznanie specjalnego jednorazowego dodatku w równej wysokości z pewnością zwiększy motywację wszystkich pracowników i funkcjonariuszy do pracy/służby w KAS.

Sądowe wezwania czy urzędnicza korespondencja nie docierają do niektórych Polaków. Winna jest Poczta Polska, która z braku listonoszy nie realizuje ustawowych obowiązków.

Pilny komunikat

W dniu13 lipca 2023 r. w siedzibie Forum Związków Zawodowych odbyło się spotkanie przedstawicieli central związkowych zrzeszonych w FZZ z udziałem przedstawicieli OPZZ. Tematem obrad było przygotowanie pracowników budżetówki do wielkiego protestu w sprawie niezadowolenia z wysokości waloryzacji świadczeń w 2023 r. Budżetówka domaga się 20% podwyżki płac w 2023 r. Podpisane porozumienie Rządu z centralą Związku Zawodowego "Solidarność" to zdaniem zebranych kpina z budżetówki i poniżanie innych central związkowych.

PRACOWNICY BUDŻETÓWKI ZRZESZENI w FZZ I OPZZ MÓWIĄ DOŚĆ !!!!!

Warszawa, 7 czerwca 2023 r.

Komunikat
Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych dotyczący porozumienia zawartego pomiędzy Rządem RP, a NSZZ „Solidarność” w Hucie Stalowa Wola z dnia 7 czerwca 2023 rok.

Szanowni Państwo,
Po obejrzeniu konferencji prasowej ws. podpisania porozumienia pomiędzy Rządem RP, a NSZZ  Solidarność” na terenie Huty Stalowa Wola, dotyczącego różnego rodzaju spraw wynikających z ogółu problemów społeczno - gospodarczych, takich jak poziom wynagrodzeń w sferze publicznej, tematyka emerytur pomostowych, ochrona praw pracowniczych, teoretycznie należałoby zwrócić się do Prezesa Rady Ministrów o wyjaśnienie kolejnego, skandalicznego udziału w wyreżyserowanym przez samego siebie serialu, w którym to strona rządowa omija zdecydowaną większość ruchu związkowego i rozmawia wyłącznie z jedną organizacją. Powtarzam, o sprawach, które dotyczą nas wszystkich.

Od przyszłego roku urzędnicy skarbowi zobaczą każdą fakturę wystawioną online w czasie rzeczywistym. Za błędy lub omijanie systemu firmom grożą drakońskie kary. Przedsiębiorcy boją się, że fiskus, zamiast szukać przestępców, będzie gnębił ich finansowo. Resort finansów "uspokaja".