Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy

Pracowników Egzekucji i Poboru w Warszawie
z siedzibą w Wałczu

ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: zzpea@egzekucja.org.pl, zzpea@onet.pl, tel. 664 171 992,
http://www.egzekucja.org.pl/, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

aaa m1

Logowanie

Pomoc dla Iwony!

Pomoc dla Arturka!

Doniesienia prasowe

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

mBank pobiera zakazaną przez UOKiK prowizję. Bo... 'nas to nie dotyczy'

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

RPO w wystąpieniu do Ministra Finansów poruszyła problem wysokości kosztów egzekucyjnych, które obejmują opłaty za czynności egzekucyjne, opłatę manipulacyjną i wydatki egzekucyjne. W rzeczywistości stają się one kolejnym obciążeniem fiskalnym, co może naruszać zasadę zaufania obywateli do państwa.


Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Poczta Polska i resort finansów chcą usprawnić współpracę przy egzekucji zaległych opłat radiowo-telewizyjnych. Prace w tym zakresie już trwają.


Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

KOMUNIKAT

 

W dniach 12-14.09.2012 r. w Centrum Dialogu Społecznego w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Egzekucji Administracyjnej, na którym rozpatrzono sprawy represjonowania Przewodniczącego Związku OMZZPEA, omawiano ewentualne stanowisko Związku w sprawie propozycji projektu rozporządzenia w sprawie dodatkowego wynagrodzenia oraz w innych sprawach zgłoszonych przez komórki organizacyjne związku.

 

Zarząd Krajowy Związku zdecydowanie przeciwstawia się bezprawnym i mającym znamiona mobbingu działaniom pracodawców wobec wszystkich działaczy związkowych,

 

W posiedzeniu Zarządu Krajowego w części dotyczącej dyskusji nad propozycją projektu rozporządzenia prowizyjnego uczestniczył Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji Podatkowej Pan Grzegorz Mróz, któremu przedstawiono uwagi dotyczące wszystkich grup i stanowisk pracowników zatrudnionych w komórkach egzekucyjnych, do których odnosi się rozporządzenie prowizyjne. Zarząd Krajowy widzi potrzeby zmian i popiera kierunki prac nad rozporządzeniem prowizyjnym z zastrzeżeniami dotyczącymi szczególnie:

 
- wysokości stawki wynagrodzenia prowizyjnego – wniosek OMZZPEA – nie mniej
niż 4% oraz rezygnacja w rozporządzeniu z ograniczenia wynagrodzenia prowizyjnego.

 

Proponowane uwagi w naszej ocenie nie spowodują spowolnienia egzekucji i przyczynią się do akceptacji proponowanych przez MF zmian przez wszystkie grupy zawodowe.

 

Jednocześnie informujemy, że po otrzymaniu projektu do opinii podjęte będą dalsze konsultacje z organizacjami zakładowymi.

 

Zarząd OMZZPEA

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Pracownicy izb i urzędów skarbowych oraz kontroli skarbowej zaliczają się do korpusu służby cywilnej. Poza nimi zaliczają się do niej osoby zajmujące stanowiska urzędnicze m.in. w ministerstwach, urzędach statystycznych, kuratoriach oświaty czy też urzędach wojewódzkich i centralnych. Ile zarabiają osoby zatrudnione w "skarbówce"?