Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy

Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie
z siedzibą w Wałczu

ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: zzpea@egzekucja.org.pl, zzpea@onet.pl, tel. 664 171 992,
http://www.egzekucja.org.pl/, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

aaa m1

Logowanie

Pomoc dla Iwony!

Pomoc dla Arturka!

Doniesienia prasowe

mBank

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

mBank pobiera zakazaną przez UOKiK prowizję. Bo... 'nas to nie dotyczy'

Koszty egzekucyjne

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

RPO w wystąpieniu do Ministra Finansów poruszyła problem wysokości kosztów egzekucyjnych, które obejmują opłaty za czynności egzekucyjne, opłatę manipulacyjną i wydatki egzekucyjne. W rzeczywistości stają się one kolejnym obciążeniem fiskalnym, co może naruszać zasadę zaufania obywateli do państwa.


Fiskus ściga dłużników abonamentów RTV

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Poczta Polska i resort finansów chcą usprawnić współpracę przy egzekucji zaległych opłat radiowo-telewizyjnych. Prace w tym zakresie już trwają.


KOMUNIKAT

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

KOMUNIKAT

 

W dniach 12-14.09.2012 r. w Centrum Dialogu Społecznego w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Egzekucji Administracyjnej, na którym rozpatrzono sprawy represjonowania Przewodniczącego Związku OMZZPEA, omawiano ewentualne stanowisko Związku w sprawie propozycji projektu rozporządzenia w sprawie dodatkowego wynagrodzenia oraz w innych sprawach zgłoszonych przez komórki organizacyjne związku.

 

Zarząd Krajowy Związku zdecydowanie przeciwstawia się bezprawnym i mającym znamiona mobbingu działaniom pracodawców wobec wszystkich działaczy związkowych,

 

W posiedzeniu Zarządu Krajowego w części dotyczącej dyskusji nad propozycją projektu rozporządzenia prowizyjnego uczestniczył Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji Podatkowej Pan Grzegorz Mróz, któremu przedstawiono uwagi dotyczące wszystkich grup i stanowisk pracowników zatrudnionych w komórkach egzekucyjnych, do których odnosi się rozporządzenie prowizyjne. Zarząd Krajowy widzi potrzeby zmian i popiera kierunki prac nad rozporządzeniem prowizyjnym z zastrzeżeniami dotyczącymi szczególnie:

 
- wysokości stawki wynagrodzenia prowizyjnego – wniosek OMZZPEA – nie mniej
niż 4% oraz rezygnacja w rozporządzeniu z ograniczenia wynagrodzenia prowizyjnego.

 

Proponowane uwagi w naszej ocenie nie spowodują spowolnienia egzekucji i przyczynią się do akceptacji proponowanych przez MF zmian przez wszystkie grupy zawodowe.

 

Jednocześnie informujemy, że po otrzymaniu projektu do opinii podjęte będą dalsze konsultacje z organizacjami zakładowymi.

 

Zarząd OMZZPEA

Ile zarabia armia urzędników fiskusa?

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Pracownicy izb i urzędów skarbowych oraz kontroli skarbowej zaliczają się do korpusu służby cywilnej. Poza nimi zaliczają się do niej osoby zajmujące stanowiska urzędnicze m.in. w ministerstwach, urzędach statystycznych, kuratoriach oświaty czy też urzędach wojewódzkich i centralnych. Ile zarabiają osoby zatrudnione w "skarbówce"?