Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy

Pracowników Egzekucji i Poboru w Warszawie
z siedzibą w Wałczu

ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: zzpea@egzekucja.org.pl, zzpea@onet.pl, tel. 664 171 992,
http://www.egzekucja.org.pl/, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

aaa m1

Logowanie

Pomoc dla Iwony!

Pomoc dla Arturka!

Doniesienia prasowe

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Przedstawiciele pracowników partnerem do rozmów

Prawo do reprezentowania załogi w rozmowach z pracodawcą przysługuje w pierwszej kolejności związkom zawodowym. Uprawnienia do konsultowania spraw pracowniczych mają również rady pracowników. Wielu pracodawców nie wykształciło jednak żadnych form współdziałania z pracownikami, a potrzeba takiego współdziałania stała się szczególnie aktualna po ostatnich zmianach przepisów z zakresu czasu pracy.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Co czwarta firma w Małopolsce zatrudnia ludzi na czarno lub unika płacenia części podatków. Resort gospodarki uważa, że jest tak z powodu złego prawa i represyjnych działań skarbówki.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Każdy z czterech podatników w okresie od 2000 r. do 2004 r. wykazał w zeznaniach podatkowych większe wydatki niż dochody. Mężczyźni twierdzili, że sfinansowali je z oszczędności z poprzednich lat. Urzędy skarbowe w Olsztynie i Wrocławiu ustaliły jednak, że żaden z nich nie miał takich oszczędności i dlatego nałożyły na każdego 75-procentowy podatek od zatajonych dochodów.

Wszyscy czterej złożyli skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych, ale sądy orzekły, że decyzje były prawidłowe.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Daniny, których spłata została przez fiskusa zabezpieczona hipoteką na nieruchomości podatnika, nie przedawniają się. To sprzeczne z Konstytucją. Uznał tak Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 8 października 2013 r., sygn. akt SK 40/12, i nakazał zmianę prawa.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 Zarząd Krajowy OMZZPEA uzgodnił termin spotkania roboczego
 z ważnymi osobistościami Ministerstwa Finansów
,
które odbędzie się w miesiącu kwietniu br.