Przyznanie pracownikowi zapomogi z ZFŚS

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Pytanie: Jeden z moich pracowników jest chory na stwardnienie rozsiane. Niestety w ostatnim czasie jego stan zdrowia pogorszył się i nie może poruszać się już o własnych siłach. Ponieważ jego sytuacja materialna nie pozwala mu na kupno nowego wózka inwalidzkiego postanowiłem sfinansować ten zakup ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Czy wartość zakupu wózka inwalidzkiego stanowi przychód pracownika?