Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy

Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie
z siedzibą w Wałczu

ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: zzpea@egzekucja.org.pl, zzpea@onet.pl, tel. 664 171 992,
http://www.egzekucja.org.pl/, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

aaa m1

Logowanie

Pomoc dla Iwony!

Pomoc dla Arturka!

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Ustalenia z Zespołu doraźnego pracowników
służb samorzadowych i cywilnych Trójstronnej Komisji.
- tematem nastepnego posiedzenia będą m.in. sprawy egzekucji administracyjnej.

Przedstawiciel ZZPEA zgłosił następujące propozycje do wprowadzenia zmian do ustawy o służbie cywilnej:
Postępowanie dyscyplinarne członka korpusu słuzby cywilnej.( dodać)
1. W przypadku ukarania owinionego karą dyscyplinarną koszty obrońcy ponosi pacownik, natomiast przy uniewinieniu pracownika koszty te ponosi pracodawca.
2. Rzecznika dyscyplinarnego powołuje się po uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową .

Prawa i obowiązki pracownika służby cywilnej.(dodać)

3. Przywrócić pacownikom służby cywilnej prawo do protestów.

Nawiązanie lub rozwiązanie stosunku pracy.(dodać)
4. W przypadku przejścia pracownika na rentę lub emeryturę stosunek pracy może być rozwiązany.


Przedstawiciel ZZPEA skrytykował zapis w piśmie Departamentu Administracji Podatkowej Ministerstwa Finansów skierowanym do Dyrektorów Izb Skarbowych dotyczący ściągania zaległości "u zobowiązanego". Zapis ten zdaniem Związku "jedną czarodziejską różdżką" przekreślił czterdziestoletni dorobek pracy służb egzekucyjnych jak również nie jest zgodny ze sztuką i techniką prowadzonej egzekucji administracyjnej w terenie. Zwrócił uwagę na zbiorowy mobbing stosowany wobec egzekucji administracyjnej poprzez masowe kontrole tej grupy. Poinformował również o skierowaniu sprawy do PIP o zapewnienie  godziwych i bezpiecznych warunków pracy poborcom skarbowym. Szczegóły w skrócie zapisu dźwiękowego będą przekazane drogą mailową do członków ZZ.   Na wniosek przedstawiciela ZZPEA ustalono, że na tematem następnego spotkania będą sprawy egzekucji administracyjnej.

Nie masz uprawnień do komentowania artykułów.