Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy

Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie
z siedzibą w Wałczu

ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: zzpea@egzekucja.org.pl, zzpea@onet.pl, tel. 664 171 992,
http://www.egzekucja.org.pl/, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

aaa m1

Najnowsze posty na Forum

kogata Avatar
Wczoraj 22:44
Łączenie organów egzekucyjnych Małopolska ma najlepszą egzekucję w Polsce i mam nadzieję, że nie wejdzie w ten bezsensowny projekt, który doprowadzi do chaosu (patrz. US Opole) i mniejszych zarobków pracowników. W mawiają...
Deyna Avatar
Wczoraj 13:17
Co dzieje się z mandatami w Resorcie MF Wracając do tematu mandatów z Opola, to czy w Waszych Urzędach też widać lekkie wyhamowanie z przesyłanymi tytułami wykonawczymi?
NOE Avatar
NOE
2020/01/15 16:48
Cykliczne spotkania pracodawcy IAS Poznań ze ZZ Dzisiaj, tj. 15 stycznia 2020 r. w IAS Poznań odbyło się spotkanie Pracodawcy ze ZZ głównie w sprawie nowego sposobu naliczania dodatków kontrolerskich, na którym to przedstawiono propozycje...
Przewodniczący ZK OMZZPEA Avatar
2020/01/13 13:08
Praca w egzekucji, prowizja, modernizacja. Koleżanki i koledzy wstrzymujemy się nad dyskusją na temat wynagrodzenia prowizyjnego. Rozporządzenie reguluje sposób naliczania prowizji. Inne przepisy zus i kodeks pracy reguluje wypłacanie...
NOE Avatar
NOE
2020/01/12 09:42
Egzekutor Z tego, co ja się orientuję nic się nie zmieniło, chyba że coś przeoczyłem, jeśli tak, to zapewne ktoś mnie wyprowadzi z błędu ;)
Camel Avatar
2020/01/10 20:34
Delegacje zapomniałem jeszcze dodać, że po przekazaniu wypełnionej delegacji "do przełożonego" dostaniesz @, że została zatwierdzona, to drukujesz delegację ( dolny prawy róg), jak też "biegniesz" z...
NOE Avatar
NOE
2020/01/06 15:52
Przeniesienie z egzekucji. Mają taką władzę, na jaką im pozwalacie; z tego, co piszesz wydaje się, że nikt z Nich/Was nie zna lub nie chce znać przepisów prawa, a zatem - pozostaje Wam tylko tryb...
NOE Avatar
NOE
2019/12/23 21:56
Nonsense w egzekucji administracyjnej Resortu Fina Taaak majorze, bo to, że się spieramy, aby nie powiedzieć polemizujemy ;) nie znaczy wcale, że nie stoimy po właściwej stronie; dialog, dialog i jeszcze raz dialog :) Artur...
Przewodniczący ZK OMZZPEA Avatar
2019/12/09 19:19
PROTEST W SKARBÓWCE Przedstawiciel OMZZPEA w zespole ds. wynagrodzeń w 2020 r. DesygnowanieEugeniuszMatusiakadopracwzespoleds.podziaurodkwnawynagrodzeniaw2020rwrazzpismemMF.pdf
Przewodniczący ZK OMZZPEA Avatar
2019/12/08 10:19
Rada Dialogu Społecznego Podzespół ds KAS Stenogram z posiedzenia w dniu 05-12-2019 RDS Podzespołu ds. KAS https://drive.google.com/open?id=1dv2R8duuUWX2zBt3EP7qsWNSyDTEPec2 od 41:20 mierniki...

Logowanie

Pomoc dla Iwony!

Pomoc dla Arturka!

przystan nadzieja 1

Warszawa, dnia 26 września 2019 r.
PRZEWODNICZĄCY Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej
Tomasz Ludwiński RDS/1239/09/2019                                                                                                                       Członkowie Podzespołu problemowego                                                                                                                                                                                                    ds. Krajowej Administracji Skarbowej RDS

Szanowni Państwo, uprzejmie zapraszam na posiedzenie Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej RDS, które odbędzie się w dniu 3 października 2019 r. g. 11:00 w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, sala A, ul. Limanowskiego 23 w Warszawie. Proponowany porządek obrad obejmuje następujące punkty:
1. Zmiana zasad przyznawania dodatków kontrolerskich (rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby CelnoSkarbowej).
2. Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej (uchwala Nr 44/2019 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r.) - omówienie prac nad założeniami programu modernizacji w Ministerstwie Finansów ze szczególnym uwzględnieniem zasad finansowania i podziału środków na wynagrodzenia i uposażenia ze środków na modernizację KAS.
3. Propozycje nowych wskaźników służących do pomiaru realizacji zadań w urzędach skarbowych ze szczególnym uwzględnieniem egzekucji administracyjnej, opracowanych przez Departament Zarządzania Strategicznego Ministerstwa Finansów oraz inne komórki organizacyjne Ministerstwa Finansów. (Temat wnieiony pod obrady RDS przez OMZZPEA)
4. Sprawy różne.

Z poważaniem 
Przewodniczący Podzespołu

Komentarze   

0 #1 Przewodniczący ZK OMZZPEA 2019-10-01 15:14
Warszawa, dnia 17 września 2019 r.
PRZEWODNICZĄCY
Podzespołu problemowego
ds. Krajowej Administracji Skarbowej RDS
Tomasz Ludwiński
RDS/1186/09/2019
Szanowny Pan
Tomasz Słaboszowski
Podsekretarz Stanu
Zastępca Krajowej
Administracji Skarbowej
Ministerstwo Finansów
Szanowny Panie Ministrze,
projekt budżetu państwa na 2020 rok przewiduje wzrost wynagrodzeń
w państwowej sferze budżetowej na poziomie 106%. Z kolei w zestawieniu
programów wieloletnich w układzie zadaniowym projektu ustawy budżetowej na
2020 rok ujęto program "Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej” (program
wdrażany na podstawie uchwały 44/2019 Rady Ministrów z 28 maja 2019).
W trakcie odbytego 12 września br. posiedzenia Podzespołu problemowego ds.
Krajowej Administracji Skarbowej Rady Dialogu Społecznego przedstawiciele
Ministerstwa Finansów uchylili się od odpowiedzi na pytanie, czy pracownicy
i funkcjonariusze KAS otrzymają w 2020 roku podwyżki łącznie z dwóch
przewidzianych w ustawie budżetowej tytułów i przewidzianych na ten cel środków
(środki na podwyżki wynikające ze wzrostu mnożnika kwoty bazowej oraz środki na
podwyżki przewidziane w wieloletnim programie "Modernizacja Krajowej
Administracji Skarbowej”).
W związku z tym uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie:
− czy pracownicy i funkcjonariusze KAS otrzymają w 2020 roku podwyżki
łączne - zarówno ze środków planowanych w ustawie budżetowej na
podniesienie mnożników kwoty bazowej w państwowej sferze budżetowej,
jak i ze środków przewidzianych na wzrost wynagrodzeń i uposażeń
w programie "Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej” (bez
pomniejszania środków na podwyżki przewidziane w programie
modernizacyjnym o środki przewidziane w ustawie budżetowej na
podniesienie wynagrodzeń i uposażeń w związku z podniesieniem kwot
bazowych)?
Uzgodniony przez Szefa KAS ze związkami zawodowymi program
“Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022" zakłada, że
wydatki planowane w ramach ww. programu mają zapewnić "rozwój KAS zgodnie
z założeniami strategii państwa, wykonującej zadania z zakresu realizacji dochodów
z tytułu podatków, należności celnych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz
obsługę i wsparcie w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych
i celnych", a ich łączny koszt w 2020 roku ma wynieść 880.689 tys. złotych (w tym
przewidziane wydatki na przeciętny wzrost wynagrodzeń i uposażeń o około 500
złotych brutto). W ramach programu modernizacji KAS określono jednocześnie plan
wzrostu (w 2020 roku o 9%) wpływów z dodatkowych ustaleń (wydanych decyzji,
wyników kontroli, korekt złożonych w trakcie postępowań prowadzonych przez
organy KAS, wymierzonych przez organy KAS grzywien, kar, opłat, itp.) podatków,
należności celnych, niepodatkowych należności budżetowych z odsetkami za zwłokę
w zapłacie (w tym zmniejszenie nadpłat i zwrotów podatków). Oznacza to więc, że
zaplanowane (i uzgodnione ze związkami zawodowymi) oraz finansowane w ramach
programu modernizacji KAS z partnerami społecznymi podwyżki wynagrodzeń
i uposażeń w KAS mają skutkować zwiększeniem wpływów budżetowych – a więc
podwyżki wynikające z programu modernizacji mają zasadniczo inny charakter, niż
podwyżki wynikające z podniesienia in gremium wynagrodzeń i uposażeń
w państwowej sferze budżetowej (podwyżki finansowane z programu
modernizacyjnego mają charakter motywacyjny, gdyż uzależnione zostały od
osiągnięcia wzrostu dodatkowych wpływów budżetowych, tymczasem podniesienie
płac w wyniku wzrostu kwot bazowych nie jest związane wprost ze wzrostem
wydajności pracy i efektami pracy beneficjentów).
W tych okolicznościach oczywiste jest, że związki zawodowe – co już jest
wyraźnie sygnalizowane – nie zaakceptują sytuacji, w której podwyżki wynikające
z planowanych wzrostów kwot bazowych miałyby skutkować w Krajowej
Administracji Skarbowej zmniejszeniem wydatków przewidzianych w programie
„Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej” na wzrost wynagrodzeń
i uposażeń w KAS. Stanowisko związków zawodowych nie dziwi, gdyż pamiętać
trzeba, że podwyżki w Krajowej Administracji Skarbowej w 2019 roku były przede
wszystkim skutkiem znaczącego zmniejszenia zatrudnienia w administracji podległej
Ministrowi Finansów - co pozwoliło zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczyć
na wzrost wynagrodzeń i uposażeń, ale przy jednoczesnym bardzo istotnym
zwiększeniu nakładu pracy pozostających w pracy i służbie osób.
Z uwagi na duże zainteresowanie strony społecznej wyżej wymienionym
zagadnieniem oraz zaplanowaną na 3 października br. dyskusję w ramach Podzespołu
problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej na temat modernizacji KAS,
uprzejmie proszę o udzielnie odpowiedzi na niniejsze pismo nie później, niż do 2
października br.
Z wyrazami szacunku

Nie masz uprawnień do komentowania artykułów.