Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy

Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie
z siedzibą w Wałczu

ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: zzpea@egzekucja.org.pl, zzpea@onet.pl, tel. 664 171 992,
http://www.egzekucja.org.pl/, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

aaa m1

Najnowsze posty na Forum

balboa Avatar
2019/10/16 08:43
Zajęcia nadpłat w rachunkowości SER pokryje swoje należności, a resztę kwoty pierwszemu zgodnie ze zbiegiem...
balboa Avatar
2019/10/16 08:28
Zmiany, nowelizacje przepisów Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw – podpisana 14 października 2019 r....
armani01 Avatar
2019/09/27 08:59
Zajęcia ruchomości zobowiązanego też się wpisuje
Degauss Avatar
2019/09/07 11:55
Centralizacja zajęć Dziękuje za informację
192 Avatar
192
2019/08/23 12:56
Zespoły w egzekucji Obszar, rejon... Jak zwał, tak zwał. Prawdopodobnie ułatwia to organizację pracy. W praktyce, aby całkowicie wyeliminować obszarowość, należałoby każdego członka zespołu...
NOE Avatar
NOE
2019/08/12 12:45
Split payment Dla kogo obowiązkowy split payment Od 1 listopada 2019 r. obowiązkowy split payment będzie dotyczyć branż, które są obecnie objęte reżimem odwrotnego obciążenia oraz zakresem...
NOE Avatar
NOE
2019/08/01 10:17
Prace MF nad zmianami w egzekucji administracyjnej Nowy model naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym W dniu 29 lipca 2019 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o...
NOE Avatar
NOE
2019/07/25 13:45
wyposażenie egzekutora Tak. Jest stosowne zarządzenie. Nie wiem tylko czy przewiduje teczkę. Informację otrzymałem z wiarygodnego źródła; zarządzenie jest wydane, które przewiduje wymianę teczki zużytej na...
NOE Avatar
NOE
2019/07/16 12:22
Kierownictwo MF/KAS - zmiany Tak, nie od dziś wiadomo, że: „Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana". Heraklit z Efezu

Logowanie

Pomoc dla Iwony!

Pomoc dla Arturka!

                                                                                                                             Warszawa, dnia 2 września 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY
Podzespołu problemowego ds.
Krajowej Administracji Skarbowej
Tomasz Ludwiński
RDS/1121/09/2019

                                                                                                                                 Członkowie Podzespołu                  
                                                                                                                                    problemowego ds.
                                                                                                                   
Krajowej Administracji Skarbowej RDS

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszam na posiedzenie Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej RDS, które odbędzie się w dniu 12 września 2019 r. g. 11:00 w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, sala A, ul. Limanowskiego 23 w Warszawie.

Proponowany porządek obrad obejmuje następujące punkty:

  1. Zmiana zasad przyznawania dodatków kontrolerskich (rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej);
  2. Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej (uchwała Nr 44/2019 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r.);
  3. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej;
  4. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek;
  5. Sprawy różne.                                    
    Z poważaniem

                                                                                                                                                                                          
Tomasz Ludwiński                      
                                                                                                                                                                                                                         / - /     
                                                                                                                                                                                           
Przewodniczący Podzespołu

Nie masz uprawnień do komentowania artykułów.