Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy

Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie
z siedzibą w Wałczu

ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: zzpea@egzekucja.org.pl, zzpea@onet.pl, tel. 664 171 992,
http://www.egzekucja.org.pl/, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

aaa m1

Najnowsze posty na Forum

pato Avatar
2019/03/22 13:17
Centralizacja zajęć Pamiętaj jednak, że pomysł wybity z głowy mógł pójść gdzieś niżej, a pomysły z d..... nie do końca są dobre.
NOE Avatar
NOE
2019/03/20 13:20
Porozumienie płacowe MF + Związki Zawodowe Drobne sprostowanko dla pracowników i funkcjonariuszy KAS, mam nadzieję, że w konsekwencji także do treści udzielonej odpowiedzi na ww. interpelację: SprostowaniezastpcyKAS.jpg
Apologeta Avatar
2019/03/13 18:07
Prace MF nad zmianami w egzekucji administracyjnej Projekt ponownie trafił do konsultacji wewnątrz resortowych, i ponownie wyraziliśmy sprzeciw co do tego przepisu. Mam nadzieję, że coś to da. ...no i fajnie. Wierzę, że ktoś w końcu...
radobo Avatar
2019/03/08 20:39
Pisma przychodzące Kwestia ile tych spraw jest zdublowana... na zasadzie w ZUS pierwotny TW a u Nas dalszy do nieruchomości plus odpis do zbiegu :) Sami zobowiązani nie wiedzą z kim rozmawiać na temat długu. Mamy...
NOE Avatar
NOE
2019/03/04 17:53
Cykliczne spotkania pracodawcy IAS Poznań ze ZZ Akapity 3. i 5. w części wytłuszczoną/pogrubioną czcionką ww. Komunikatu przeznaczam dla mojego Koleżeństwa, z którym to, co najmniej od 3. miesięcy ścieram się na słowa, jeśli idzie o...
adam21 Avatar
2019/02/22 21:53
Dalszy tytuł wykonawczy, a obciążenie wierzyciela? Witam, czy obciążacie Państwo Dyrektora ZUS kosztami egzekucyjnym, gdy egzekucja była prowadzona na podstawie dalszych tytułów wykonawczych? Dyrektor ZUS przekazał Naczelnikowi US dalsze...
NOE Avatar
NOE
2019/02/11 14:35
WYROK z dnia 28 czerwca 2016 r. Sygn. akt SK 31/14 Pełna zgoda Black, też tak sądzę, ale musimy się odnosić do zapisów projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, gdyż to do niego piszemy opinię...
mjrPit Avatar
2019/01/23 21:37
zajecie - odebranie ruchomosci Generalnie temat jest śliski. Niestety w zakresie tego typu ruchomości nasze prawo jest mocno do tyłu i samodzielnie jeżeli zobowiązany nie współpracuje nic nie wskórasz. Po pierwsze...
atoja Avatar
2019/01/16 16:11
PRYWATNY SAMOCHÓD DO CELÓW SŁUŻBOWYCH Ja nie dostaje państwowego auta do używania do celów prywatnych.Jeżeli uważasz,że jest to nie rzeczywiste to proponuje zapytać któregoś posła lub Ministra.Według zasad udzielania...

Logowanie

Pomoc dla Iwony!

Pomoc dla Arturka!

 

Eugeniusz Matusiak – Przewodniczący OMZZPEA

To, że administracja KAS musi się rozwijać nie ma nikt wątpliwości i my jako związek nie chcemy hamować różnych słusznych idei tego rozwoju. Mamy taki niepokój, że to co się obecnie dzieje z łączeniem organów egzekucyjnych odbywa się z pominięciem załóg z pominięciem związków zawodowych. Związki jeśli mają coś akceptować muszą wiedzieć co, i czy spotyka to się z akceptacją większości pracowników egzekucji. Dlatego chcemy brać czynny udział w procedurze łączenia organów egzekucyjnych. Chcemy by to się odbywało z akceptacją załogi i związków zawodowych. Nie mamy wątpliwości, że administracja musi się rozwijać. Nie możemy się dowiadywać o zmianach z prasy i innych mediów. Informacja o łączeniu organów egzekucyjnych wyskoczyła jak „grom z jasnego nieba” gdzie nikt nie wiedział o tym oraz brak było jakiejkolwiek konsultacji. My jako związek egzekucji, nam bardzo blisko sercu leży egzekucja administracyjna, mamy swoich przedstawicieli w całej Polsce. Jeżeli są powołane zespoły do tych spraw to winien tam być nasz przedstawiciel, nie po to by mieszać tylko po to by podpowiadać, bowiem czasami warto ludu posłuchać. Tu jest prośba by naszych przedstawicieli włączyć do zespołu ds. tej „pierestrojki”. Dla mnie to jest dziwne bowiem z tego co nam przedstawiono zyskamy na jednym, czy dwóch etatach kierownika komórki egzekucyjnej. Myślę, że cel może być większy bardziej przydatny i usprawniający pracę egzekucji np. poprzez stworzenie komórki ds. magazynowania i likwidacji majątku z przepadków, wyspecjalizować urząd w egzekucji z nieruchomości papierów wartościowych, weksli i innych instrumentów dotychczas nie stosowanych itp. Cel może być większy, ale przy udziale i akceptacji przedstawicielstwa pracowników jakim prawnym są związki zawodowe. W ramach połączenia urzędów - organów winien być cel szerszej specjalizacji. Jest taki sygnał i prośba tylko chcemy żeby nie było tak jak do tej pory, że wszyscy wiedzą tylko nie związki zawodowe i zainteresowane osoby.

Paweł Cybulski Podsekretarz Stanu Zastępca Szefa Krajowej Administracji Ministerstwo Finansów

Proszę państwa jest to początek naszego działania dużo tutaj padło bardzo istotnych słów, a w szczególności co powiedział Matusiak musimy się rozwijać i iść do przodu. Jeżeli byłby opór to i tak musiało by dojść do jego przełamania jak nie my to ktoś inny to zrobi. A skoro my jesteśmy zróbmy to bardziej w sposób odpowiedzialny. Oczywiście padły słowa krytyki jeśli chodzi o to, że nie słyszymy siebie wzajemnie, nie komunikujemy się, to jest mankament że nie ma właściwej komunikacji i nie rozumiemy się wzajemnie. Dobrze, że jesteśmy tu razem i tworzymy inicjatywy rozwiązań i słuchania się wzajemnie. Będziemy chcieli rozwiązać mankamenty komunikacji ze związkami w terenie i w centrali zarządzania przez zapraszanie grupy społeczne by robić to za pomocą państwa, zapewniam, że inaczej nie będzie.. Inicjatywa zmian egzekucji była oddolna, że trzeba coś zrobić zmienić i jest to początek naszych skromnych działań. Jest zielone światło z naszej strony oczywiście jeśli tak uważają niektóre grupy społeczne. Nie jest to narzucone od góry nie jest to mus. Oczywiście były problemy komunikacyjne ze związkami, były takie sygnały i my zatrzymaliśmy proces ten odgórnie dlatego, że nie było konsultacji pełnej i zrozumienia. My chcemy tworzyć coś nowego ale tak by nie było konfliktów i dlatego z braku konsultacji społecznej wstrzymaliśmy ten proces.

Dominik Lach Solidarność.

Dwoma rękoma podpisujemy się pod tym co powiedział Matusiak i chcemy w tym temacie współpracować oraz wspierać. To my pracujemy tam na dole i chcemy pokazać niedogodności. Co mi się na moment ten nasunęło to zbytnie obciążenie komornika. Podpisuje pisma i wydaje decyzje na bieżąco nadzór w innym urzędzie może wydłużyć i zakłócić pracę. Na efektywność egzekucji mają niemierny wpływ podatnicy którzy są obsługiwani. Oczywiście są takie US że obsługują taki a nie inny teren i choćby nie chciał coś zrobić to cudów nie zrobimy. Stąd też przeniesienie kierownika jako koordynatora niewiele da. Dlatego proszę o szczegółowe informacje na czym konkretnie ma polegać usprawnienie egzekucji.

Janusz Jasiński

To usprawnienie jest duży argument że jednoosobowa obsługa 2-ch US oddalonych o 20 km. Nadzór i umiejętność zarządzania decyduje osobowość kierownika i ustalenie organizacji zarządzania. Dyrektor izby musi nam udowodnić, że ta zmiana przyniesie korzyść. Pilotażem jest Poznań, a pozostałe Izby do konsultacji. Są inicjatywy wynikające z innych resortów. Przyjęcie wszystkich należności Skarbu Państwa np. od egzekucji sądowej, są też naciski byśmy stali się jedynym organem dla ZUS i KRUS. Te projekty są już do nas przesłane dzieją się rzeczy oprócz wewnętrznych zewnętrzne. Dzieją się rzeczy nad modernizacją systemu informatycznego, egzekucja musi wykorzystać JPK bowiem są inne informacje. Musimy być zdecydowani na ten rozwój ale szeroko. Docelowo jest ukłon, że jednak ta nasza efektywność niewystarczająca jest lepsza niż ich własna.

Paweł Cybulski- Podsekretarz

Padły słowa, że komornik przejmie pałeczkę z innych urzędów. Na pewno nie będziemy łączyć rejonów oddalonych górskich z morskimi. Ale znajomość rejonu oddalona 10 km dalej nie powinna wpłynąć na kwestie zarządzania. Chciałem powiedzieć, że obciążenie 1 komornik na 25 etatów będzie miał o wiele mniejsze niż komornik 1 na 350 etatów. Chcemy też odciążyć komorników w dużych US. Jest aspekt ekonomiczny że mamy 1 z najdroższy podatków na świecie jeśli chodzi o koszty obsługi. Czy ma tak być, że na 28 etatów w US połowa to kadra kierownicza. Jest to dość duża przesada. Wiemy że pracownicy są zbyt nisko opłacani.

Kowalski Związek Rzemiosła Polskiego

 

Mówimy tylko o korzyściach, a w egzekucji są 2 strony ten co pobiera i ten co płaci. Jeżeli będzie większa odległość to i będą większe koszty. Koszty te pokrywają podatnicy. Mieliśmy różne przykłady jeśli chodzi o komorników. Musimy mieć więcej danych.

Paweł Cybulski - MF

Musimy wszystko wziąć pod uwagę ale mamy nowocześniejsze rozwiązania jak podpis kwalifikowany elektroniczny, mamy internet. Musimy wziąć pod uwagę, że musimy działać bardziej efektywnie. Nie powiedziano na temat zbiegów i problemy ma dłużnik i organy. Stąd mnogość organów tworzy bałagan i zamieszanie. My chcemy ten system uprościć poprzez zmniejszenie kadry kierowniczej i wykorzystanie nowych technologi.

Tomasz Ludwiński Przewodniczący Podzespołu.

Słusznie jest, że mamy zbyt mało danych w tej sprawie. Na pewno będzie to tak, że nie odbędzie się w sposób bez kosztowy.

Mariusz Kozak Pracodawcy

Egzekucja nie ma takiego poziomu jakie by widzieli podatnicy i MF. Ta nieefektywność i pozostawienia egzekucji w tym stanie jest bezzasadne. Przedstawił też wyrok TK o wysokości 5% opłaty jaki pobiera organ egzekucyjny. Ponoszą te opłaty podatnicy przedsiębiorcy.

Jeśli chodzi o funkcjonowanie egzekucji i biznesu się zmienia poprzez systemy informatyczne, i kontakt egzekutora coraz to jest mniejszy. Nie widzimy nadmiernego utrzymania kierownictwa bowiem zadania te muszą wykonać pracownicy.

Paweł Cybulski

Prace Legislacyjne dot kosztów są prowadzone nie wiem na jakim są etapie.

Forum ZZ

Chodzi o komunikację. Fajnie byłoby gdyby ta komunikacja przeniosła się nieco niżej. Inicjatywy innych Ministerstw. Czy planowane jest tworzenie wyspecjalizowanych us tylko do tych należności.

Paweł Cybulski

Wizja na ten rok to jest poprawa komunikacji nie tak w MF tylko niżej. Tam nic nie wiedzą na ten temat co przekazujemy dyrektorom. Komunikacja, budowa wartości etycznych, przyjazność musi iść w parze. Musimy się otworzyć na podatnika ale nie tak by dochodziło do korupcji itp. Musimy bardzo mocno iść w tym kierunku szczególne w kontaktach ze sobą i z podatnikiem.

Już rozpoczęły się prace nad kodeksem etycznym. Musimy mieć bardzo mocne narzędzia by wykonać nasz cel dlatego ten rok będzie rokiem budowy tych narzędzi i poprawy organizacji. Bardzo mocno stawiamy na ten cel.

Janusz Jasiński

Inicjatywa przejęcia wszystkich należności publicznoprawnych w niektórych przypadkach nie wymaga nakładów np. ZUS i KRUS natomiast ostrożnie należy podchodzić z przejęciem zadań egzekucji państwowych od komorników sądowych.

Joanna Sidor Związek Celników OPZZ

Czynnik ludzki chodzi o ludzi w terenie. Pracowników egzekucji z izb celnych przenosi się do innych komórek. Pracownicy ci mają doświadczenie ale też ogromną wiedzę. Znają też teren bowiem wiedzą gdzie są firmy stąd należy ich wykorzystać.

Eugeniusz Matusiak

Mam sugestię mówimy o komunikacji ale błąd tkwi w tym, że egzekucją w MF zajmują się wiele departamentów. Propozycja jest taka, by można utworzyć jeden departament egzekucji administracyjnej bowiem inaczej będzie tak jak jest. I mam wrażenie że nie wie lewica co robi prawica.

Mam też prośbę do państwa z zewnątrz by nie mylić egzekucji administracyjnej z sądową. Proszę nie utożsamiajcie nas z egzekucją sądową bowiem nie stwierdziłem by w egzekucji administracyjnej takie dantejskie sceny się działy jak mieliśmy w sądowej. Egzekucja administracyjna jest prowadzona jest na bardziej wzorcowych zasadach.

Janusz Jasiński

Mówił o obciążeniu egzekucji i urzędów sprawami nie mającym nic wspólnego z ściąganiem podatków … .

Eugeniusz Matusiak

W związku z powyższym mam prośbę by na następne posiedzenie zaprosić Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu i Białymstoku. Dyrektorzy Ci składając wniosek o lączenie organów muszą mień doświadczenie i niezbite argumenty na poparcie swego działania więc dobrze było by nas na RDS z nimi zapoznali i przekonali do swych działań.

Wniosek został przyjęty.

Następne tematy … .

Komentarze   

+1 #1 jolka 2018-02-13 15:03
Jak zwykle jestem sceptykiem.

Nie masz uprawnień do komentowania artykułów.