Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy

Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie
z siedzibą w Wałczu

ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: zzpea@egzekucja.org.pl, zzpea@onet.pl, tel. 664 171 992,
http://www.egzekucja.org.pl/, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

aaa m1

Logowanie

Pomoc dla Iwony!

Pomoc dla Arturka!

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Członkowie Zespołu doraźnego TK  ds. pracowników samorządowych oraz służby cywilnej
według rozdzielnika

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazuję zaproszenie na posiedzenie Zespołu doraźnego TK ds. pracowników samorządowych oraz służby cywilnej, które odbędzie się
w dniu 1.12.2009 r. o godz. 11.00, sala A  w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog".

Proponowany porządek:

1.  Informacja dotycząca pracowniczych korzyści, które są efektem realizacji projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym plany na lata następne – projekty, które mogą być realizowane w kolejnych planach działaniach.

2.                 Przedstawienie i przedyskutowanie założeń zmian w ustawie o służbie cywilnej.

3.                 Sprawy różne, w tym sprawy zgłoszone przez partnerów społecznych.

Materiały dotyczące punktów znajdujących się w porządku posiedzenia Zespołu zostaną Państwu przekazane w dniu jutrzejszym.

Nie masz uprawnień do komentowania artykułów.