Regulamin witryny

 

Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie 
 z siedzibą w Wałczu
 ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 664 171 992, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

 

 

Uncategorised

 

image001.jpg

 

KP-27/2021                                                              Warszawa, 2021-10-14

Pan Tadeusz Kościński Minister Finansów Warszawa

Szanowny Panie Ministrze!

W związku z faktem, że Komitet Protestacyjny Związków Zawodowych działających w Krajowej Administracji Skarbowej (KP) nie uzyskał do dnia dzisiejszego Pańskiej odpowiedzi na pismo z 23 września br. z prośbą o spotkanie (w załączeniu), ponawiamy wniosek o pilne spotkanie z Komitetem Protestacyjnym skupiającym reprezentatywne organizacje związków zawodowych działające w resorcie finansów, w sprawie podwyżek wynagrodzeń - w terminie do 21 października 2021 roku.

Wobec braku pozytywnego odzewu od Pana Ministra na ww. wniosek w sprawie spotkania, zmuszeni byliśmy podjąć decyzję o organizacji w sobotę 23 października br. zgromadzeń protestacyjnych z udziałem członków korpusu służby cywilnej, funkcjonariuszy Służby Celno- Skarbowej oraz pracowników zatrudnionych w KAS z całej Polski, a także pracowników innych branż wynagradzanych z budżetu państwa - które odbędą się pod gmachami Ministerstwa Finansów oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W wypadku rzeczowego oraz konstruktywnego przebiegu rozmów KP z Panem Ministrem i ich zakończenia konsensusem (co powinno nastąpić do 21 października br. włącznie), gotowi jesteśmy odwołać/zawiesić planowane działania protestacyjne.

Brak oczekiwanego już od września br. spotkania KP z Panem Ministrem w określonym wyżej terminie spowodować może zaostrzenie form protestu, a skutek tych działań, mogących wpłynąć na obniżenie wpływów budżetowych, obciąży osobiście Pana Ministra.

 
   

z wyrazami szacunku

Otrzymują:

 • Pan Mateusz Morawiecki - Prezes Rady Ministrów,
 • Pan Michał Dworczyk - Członek RM, Szef KPRM,
 • Pan Łukasz Schreiber - Członek RM, Sekretarz RM,
 • Pani Magdalena Rzeczkowska - Szef KAS, Sekretarz Stanu w MF,
 • Pan Piotr Duda - Przewodniczący NSZZ „Solidarność”,
 • Pan Andrzej Radzikowski - Przewodniczący OPZZ,
 • Dorota Gardias - Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych.

                                         Bez tytułu.jpg                            

Komunikat

Komitet Protestacyjny w KAS informuje, że podjął decyzję o rozszerzeniu składu Komitetu Protestacyjnego o:
-       Związek Zawodowy Celnicy.pl,
-       Ogólnopolski Związek Zawodowy Krajowej Administracji Skarbowej;
-       Komisję Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” w Ministerstwie Finansów.
W najbliższym czasie spodziewamy się spotkania z Ministrem Finansów – jest to informacja przekazana wczoraj KP (termin nie został jeszcze ustalony).

Termin protestu pozostaje bez zmian (23 października), przy czym o jego ostatecznej formule i zasadach organizacji Komitet Protestacyjny zdecyduje w najbliższych dniach (jest to związane z rozszerzeniem listy uczestników protestu o kolejne grupy zawodowe spoza KAS wynagradzane z budżetu państwa).
Fakt i formy protestu będą uzależnione od rezultatu rozmów z Ministrem Finansów.
                                                                                      Komitet Protestacyjny

Bardzo pilne!!!
Grupy pracowników członków i sympatyków OMZZPEA proszę o zgłaszanie chętnych do protestu do dnia 15-10- 2021r. do godz. 9:00 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 Komunikat

W związku z niesatysfakcjonującymi podwyżkami płac w służbach podległych Ministrowi Finansów oraz oczywistym lekceważeniem strony społecznej (między innymi poprzez odwlekaniem rozmów dotyczących podwyżek), Komitet Protestacyjny Związków Zawodowych w Krajowej Administracji Skarbowej zaprasza wszystkich pracowników i funkcjonariuszy zatrudnionych lub pełniących służbę w administracji podległej Ministrowi Finansów na pikietę (demonstrację), mającą się odbyć pod gmachem Ministerstwa Finansów 23 października br. o godzinie 11.00.

Minister Finansów oraz Szef Krajowej Administracji Skarbowej deklarowali, że - w przypadku poprawy sytuacji budżetowej (a ta jest deklarowana niemal codziennie...) - podwyżki wynikające z modernizacji Krajowej Administracji Skarbowej zostaną przywrócone - a jak wiemy - nic takiego się nie dzieje. Przypominamy przy tym, że w innych resortach programy modernizacyjne (podwyżki z nich wynikające) były realizowane na bieżąco, a Rząd wprowadza nawet nowe programy modernizacyjne (np. w Straży Pożarnej).

Biorąc pod uwagę, że funkcjonariusze innych służb mają otrzymać na rękę ok. 500 złotych podwyżki, a nauczyciele nawet 1400 złotych podwyżki brutto, domagamy się podwyżek co najmniej w tej samej wysokości (w tym środków, które zostały nam arbitralnie odebrane z modernizacji KAS w 2021 i 2022 roku).

Nie może być też tak, że niektórzy wynagradzani z budżetu otrzymują podwyżki wynagrodzeń skutkujące na następne lata, natomiast nam proponuje się ochłapy w postaci ZWROTU zabranego wcześniej funduszu nagrodowego (nazywanego w sposób nieuprawniony „podwyżką”) czy dodatkowe nagrody w wysokości 3% - które są jedynie dodatkami JEDNOROCZNYMI (i dla wybranych).

Niezależnie od powyższego Komitet Protestacyjny rekomenduje:

-       pełne korzystanie z przysługujących praw pracowniczych (korzystanie ze zwolnień lekarskich w związku ze stanem zdrowia, ścisłe respektowanie ustawowych przerw w pracy/służbie, oddawanie krwi, itp.);

-       bardzo dokładne i skrupulatne obsługiwanie interesantów.

O podejmowanych dalszych działaniach oraz możliwościach skorzystania z nieodpłatnego transportu na demonstrację – będziemy informować.

W podpisie Komitet Protestacyjny

Szanowni Państwo, 

w dniu dzisiejszym, tj. 4.10.2021 roku, do biura Forum Związków Zawodowych wpłynęło pismo od Pana Andrzeja Radzikowskiego, Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ). Przedmiotowe pismo dotyczy zaproszenia organizacji zrzeszonych w Forum do uczestnictwa w manifestacji organizowanej przez OPZZ, w dniu 9 października bieżącego roku. Wydarzenie odbędzie się w Warszawie i będzie miało charakter przemarszu pracownic i pracowników państwowej sfery budżetowej oraz nauczycieli i pracowników oświaty. 
W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie informacji na temat Państwa uczestnictwa w tym wydarzeniu. W załączeniu znajduje się treść listu przesłanego przez Pana Andrzeja Radzikowskiego, w którym podane są wszelkie szczegóły organizacyjne. Informacje o Państwa ewentualnym udziale proszę wysłać do środy, tj. do dnia 6 października  bieżącego roku, do godziny 13:00, na skrzynkę mailową biura Forum Związków Zawodowych.
W razie pytań proszę o bezpośredni kontakt telefoniczny. 

Z poważaniem, 
Dorota Gardias

Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych

Decyzję o przystąpieniu do ww manifestacji podejmiemy po upływie terminu zgłaszania chętnych.
Natomiast chętni do udziału w manifestacji winni zgłaszać się na adres: zzpea@onet.pl do 6 października do godz. 10:00.

Eugeniusz Matusiak

 • Dzień Krajowej Administracji Skarbowej

   W tym roku centralne obchody Dnia KAS odbyły się 21 września w Bydgoszczy. Podczas obchodów podsumowaliśmy dotychczasowe osiągnięcia i przedstawiliśmy kierunki działania na przyszłość. W uznaniu wkładu w rozwój Krajowej Administracji Skarbowej wyróżniliśmy łącznie 10 319 pracowników i funkcjonariuszy.

  Osoby te otrzymały awans na wyższe stanowisko lub stopień służbowy bądź otrzymały podwyższenie wynagrodzenia lub uposażenia. To oznacza, że co piąty funkcjonariusz lub pracownik otrzymał w tym roku awans. Dążymy do tego, aby KAS był  przyjaznym, właściwie doposażonym i wynagradzanym miejscem pracy i służby. Dlatego w 2019 r. została podjęta decyzja o modernizacji KAS, która obowiązuje do 2022 r.

  Już od 2017 roku przeznaczano środki na podwyższenie wynagrodzeń i uposażeń:

  1) w 2017 r. przeciętna podwyżka miesięcznie na 1 etat wyniosła:

  - dla członków korpusu służby cywilnej 167 zł,

  - dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej 102 zł,

  - dla pracowników spoza korpusu służby cywilnej 93 zł,

  2) w 2019 r. przeciętna podwyżka miesięcznie na 1 etat wyniosła:

  - dla członków korpusu służby cywilnej 510 zł,

  - dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej 488 zł,

  - dla pracowników spoza korpusu służby cywilnej 531 zł,

  3) w 2020 r. przeciętna podwyżka z Uchwały Modernizacyjnej miesięcznie na 1 etat wyniosła:

  - dla członków korpusu służby cywilnej 503 zł,

  - dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej 476 zł,

  - dla pracowników spoza korpusu służby cywilnej 468 zł.

  Łącznie w latach 2017 - 2020 na podwyższenie wynagrodzeń i uposażeń przeznaczono 843 826 000 zł.

  Planowana jest kolejna transza środków na 2022 r.

  Pomimo trudnego, obarczonego skutkami pandemii roku, uruchomiłam środki finansowe na nagrody za szczególne osiągnięcia. Kolejną działalnością, której celem jest polepszenie warunków pracy i służby są nakłady na inwestycje, zarówno finansowane ze środków budżetowych jak i ze środków z Uchwały Modernizacyjnej. Na bieżąco realizowane są  zaplanowane inwestycje w infrastrukturę, między innymi:

  ·         budowa siedzib dla jednostek KAS w Gorzowie Wielkopolskim, Otwocku i Przemyślu,

  ·         modernizacja budynków w Białymstoku, Katowicach, Lublinie, Lubartowie, Pucku, Zawierciu i innych lokalizacjach,

  ·         rozbudowa sieci informatycznych (docelowo w ponad 190 lokalizacjach),

  ·         zakup sprzętu informatycznego, niezbędnego obecnie do świadczenia pracy zdalnej,

  ·         oraz szereg zakupów wyposażenia podwyższającego skuteczność kontroli (w tym: środki transportu, stacjonarne i mobilne skanery RTG, broń i amunicja, wysokowydajne komputery, serwery i systemy informatyczne) jak i standard warunków pracy i służby (termomodernizacje, zakup klimatyzatorów, sprzętu i wyposażenia biurowego).

  Mam nadzieję, że wszyscy zauważamy te pozytywne zmiany, które zachodzą w naszej organizacji, zarówno te związanie z podwyższaniem wynagrodzeń i uposażeń pracowników i funkcjonariuszy, jak również doposażaniem jednostek.

  Pragnę zapewnić, że niezwykle istotnym celem KAS jest dbałość i troska o tworzenie atrakcyjnego miejsca pracy i służby. Miejsca, które pozwala na zachowanie bezpieczeństwa i stabilizacji życiowej wszystkich zatrudnionych i pełniących służbę osób.

  Chcę Państwa zapewnić o tym, że nieustająco prowadzimy i planujemy działania, których celem jest wsparcie KAS. Coroczne obchody Dnia KAS są okazją do tego, by te starania podsumować. Wszystkim Państwu bardzo dziękuję za Waszą codzienną pracę, trud, zaangażowanie i determinację. To honor i duma być częścią takiego zespołu.

   

   

  PozdrawiamMagdalena Rzeczkowska
  Szef Krajowej Administracji Skarbowej

                                                           KOMUNIKAT

                ze spotkania w dniu 30 września 2021 r. ZZ z kierownictwem KAS

         Niestety, ale dalej nie mamy pełnej/wiążącej informacji, co do podwyżek wynagrodzeń/uposażeń w 2022 r. poza tą wszystkim znaną, a wynikającą ze wzrostu funduszu wynagrodzeń/uposażeń w wysokości 4,4%  Dodatkowo planowane jest uruchomienie kolejnej tury środków na 2022 r. wynikającej z Uchwały Modernizacyjnej.

       Omawialiśmy także kwestię tzw. dodatków motywacyjnych dla pracowników/funkcjonariuszy, którzy pod swoją kuratelą mają mieć - przynajmniej w początkowym okresie - tych rozpoczynających pracę/służbę. Mają to być opiekunowie, którzy będą służyli i dzielili się wiedzą z młodymi stażem…

         Natomiast, jeśli idzie o skądinąd bardzo ważny problem dot. Regulaminów nagradzania, w poszczególnych IAS, to nie było, nie ma i na pewno nie będzie ze strony kierownictwa KAS żadnych sugestii/wytycznych, co do ograniczania nagradzania ilości stanu osobowego załogi. Regulaminy nagradzania uzgodnione ze związkami zawodowymi i zatwierdzone przez dyrektorów IAS są obowiązującym aktem prawa wewnętrznego w tychże izbach.
Uruchomiony zostanie fundusz nagród do 6%.

Regulcje w sprawie zwiększenia wynagrodzeń dotyczą 2022r.

Dalsze negocjacje odbywać będą się w ramach komitetu protestacyjnego, który się reaktywował poszerzając skład o pozostałe organizacje związkowe działające w resorcie finansów, w tym zapowiedziane spotkanie z Ministrem Tadeuszem Kościńskim.

W części forum umieszczamy tabelę z propozycjami MF

Uczestnicy spotkania Grzegorz Bartkowiak i Eugeniusz Matusiak

Zarząd Krajowy OMZZPEA uprzejmie informuje, że nasz Związek wspiera i wspierał będzie wszystkie organizacje związkowe działające w  KAS w dążeniu do poprawy wynagrodzeń w służb skarbowych. Udział w proteście naszych członków organizowany przez związek "Alternatywa" zaplanowany na dzień 8 października 2021r. może odbywać się na zasadzie indywidualnej i dobrowolnej decyzji.
Jednocześnie informuje się, że został reaktywowany Komitet Protestacyjny, w którym uczestniczą wszystkie reprezentatywne organizacje związkowe działające w KAS.
Komitet.. wystąpił o pilne spotkanie do Ministra Tadeusza Kościńskiego w terminie do 5 października 2021r.
Forma ewentualnego protestu generalnego będzie określona w zależności od rozmów i stanowiska Ministerstwa Finansów.
W dniu dzisiejszym 30-09-2021 odbyła się wideokonferencja z udziałem Pani Minister Magdaleny Rzeczkowskiej, na której poruszane były min. sprawy podwyżek płac -
w tej sprawie będzie oddzielny komunikat.

Eugeniusz Matusiak

 

KP-23/2021                                                             Warszawa, 2021-09-23

 Pan Tadeusz Kościński
Minister Finansów
Warszawa

 W związku z rozszerzeniem zakresu działania Komitetu Protestacyjnego Związków Zawodowych w KAS, wnosimy o niezwłoczne spotkanie z Ministrem Finansów w sprawie podwyżek płac w administracji podległej Ministrowi Finansów.

Z uwagi na olbrzymie niezadowolenie pracowników i funkcjonariuszy, spowodowane m. in. znacznym spadkiem realnej wartości wynagrodzeń i uposażeń oraz gremialną chęcią udziału w proteście pracowników i funkcjonariuszy podległych Ministrowi Finansów, wnosimy, aby spotkanie z Ministrem Finansów odbyło się nie później, niż 5 października br.

Korespondencję w sprawie prosimy prowadzić drogą elektroniczną.

Komitet Protestacyjny

Zus odbierze sobie zaległości z twojej emerytury. Nowe prawo ułatwi ściąganie należności. Zus w przypadku zaległości w płatnościach może upominać się o pieniądze w trybie administracyjnej egzekucji. To generuje koszty i jest czasochłonne. Nowe przepisy mają zwiększyć skuteczność odzyskiwania należności wobec zus i wejdą w życie od 1 stycznia 2022 roku.

Od niedzieli zaczęły obowiązywać regulacje dotyczące możliwości sprzedaży nieruchomości w drodze komorniczej licytacji elektronicznej. Resort sprawiedliwości ocenia, że zmiana pozwoli na likwidację zmów między licytantami oraz zapewni transparentność i bezpieczeństwo postępowań.