Regulamin witryny

 

Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie 
 z siedzibą w Wałczu
 ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 664 171 992, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

 

 

Uncategorised

- Jesteśmy jak pacynki na telefon, mityczna "wola polityczna" jest taka, że ma być to zrobione i już. Problem w tym, że nic nie jest przygotowywane - tak Polski Ład opisuje jeden z pracowników Ministerstwa Finansów. Urzędnicy twierdzą, że w resorcie jest najgorzej od lat.

Z nieoficjalnych ustaleń dziennikarza RMF wynika, że w przyszłym tygodniu Artur Soboń ma zostać nowym wiceministrem finansów. Dotychczasowy wiceminister rozwoju i technologii, w nowej funkcji, miałby się zająć wprowadzaniem poprawek do Polskiego Ładu.
"W nieoficjalnych rozmowach ministrowie już wcześniej przekonywali, że za bałagan wokół Polskiego Ładu odpowiada bezpośrednio resort finansów, który nie przeprowadził odpowiednich symulacji. Współpracownicy premiera mówili nawet, że urzędnicy patrzyli w skali makro - rocznych dochodów, a nie w skali miesięcznej, jak niemal wszyscy zatrudnieni."

                                            OMZZPEA/1/2022                                                                          Wałcz, dnia 13-01-2022 r.  

                                                                                                                                                                 Pani Magdalena Rzeczkowska
                                                                                                                                                      Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów                                                                                                                                                              Szef Krajowej Administracji Skarbowej
                                                                                                                                                                            w Warszawie
Szanowna Pani Minister,

Stosownie do ustaleń na spotkaniach ze stroną społeczną w ramach prowadzonego dialogu Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej przekazuje propozycje podziału i rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na podwyżki dla pracowników i funkcjonariuszy w roku 2022 w odniesieniu tylko do pracowników służby cywilnej:
-        w związku z planowanym wzrostem indywidualnych wynagrodzeń pracowników cywilnych ze skutkiem od 1 stycznia 2022 roku proponujemy kwotę 497zł uwzględnić do wynagrodzenia zasadniczego tj. do podstawy dla każdego pracownika w jednakowej wysokości ze skutkiem wzrostu mnożnika kwoty bazowej.

                                                                                        Eugeniusz Matusiak

 

Od stycznia do końca listopada 2021 r. organy podatkowe wydały o połowę więcej decyzji o zabezpieczeniu majątkowym niż w całym 2020 r. Zmniejszyła się natomiast liczba postanowień o nadaniu decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności

W obozie PiS wzmagają się żądania głów za fatalny start Polskiego Ładu. Mateusz Morawiecki jest bezpieczny, ale jego ludzi - choć póki co decyzji nie ma - dymisje mogą dosięgnąć. Polski Ład pisał głównie wiceminister Jan Sarnowski, który - jak ustaliła Gazeta.pl - sam chce zrezygnować. Ewakuować się chciałby też minister Tadeusz Kościński. Ład spinał szef PIE Piotr Arak, bardzo wpływowy i coraz mocniej krytykowany w obozie rządzącym człowiek premiera.
 
 

Dzień dobry

Szanowni Państwo,
zapraszamy na spotkanie strony społecznej z udziałem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Min. Magdaleny Rzeczkowskiej, które odbędzie się on-line, poprzez aplikację Microsoft Teams, jutro, tj. środa 12 stycznia br. w godz. 14:00 – 16:00.
Przedmiot spotkania: POLSKI ŁAD - działania Krajowej Administracji Skarbowej, kwestie organizacyjne i formalno-prawne.

Departament Organizacji i Współpracy Międzynarodowej
Krajowej Administracji Skarbowej

Oszukiwałeś w deklaracjach? Nie szanujemy cię!

Otrzymaliśmy wiele sygnałów, że mają Państwo wątpliwości w stosowaniu zwrotów grzecznościowych w korespondencji do podatników. Zapraszamy do zapoznania się z naszym zdaniem na ten temat oraz propozycją opracowanych pism, według Standardów prostego języka.

Często spotykamy się z argumentem, że zwroty grzecznościowe nie licują z powagą urzędu, nie pasują w pismach kks lub egzekucyjnych. Dostaliśmy kilka sygnałów/wątpliwości:

  • Zwroty "Szanowna Pani/Panie", "z wyrazami szacunku" itp. mogą zostać odebrane jako szyderstwo z odbiorcy - zobowiązanego, któremu się np. odmawia zwolnienia majątku spod zabezpieczenia lub obciąża kosztami egzekucyjnymi, które bywają niemałe;
  • Trudno zwracać się do kogoś per „Szanowny…” jeśli ma milion złotych podatku do zapłacenia;
  • „Szanowna Pani” może zabrzmieć ironicznie, jeśli prowadzimy egzekucję.

Elektroniczne doręczenia będą stopniowo wprowadzane już od 2022 roku. E-Doręczenia mają być traktowane na równi z listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Pełne wprowadzenie nowego systemu zaplanowano na rok 2029.

Kazimierz Kleina
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
Senat Rzeczpospolitej Polskiej

Szanowny Panie Przewodniczący.

W odpowiedzi na pismo BDS.DKS.KBF.0420.33.2021 z dnia 16 grudnia br. dotyczące wystąpienia Komitetu Protestacyjnego Związków Zawodowych w Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 16 listopada br. przedstawiam następujące informacje w zakresie regulacji płacowych pracowników Krajowej Administracji Skarbowej.
       Na wstępie chciałabym zapewnić, że razem z Ministrem Finansów, dążąc do poprawy warunków płacowych wszystkich pracowników i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Krajowej Administracji Skarbowej podejmujemy działania zmierzające do uzyskania wzrostu wynagrodzeń w wymienionych grupach zatrudnionych podległych Ministrowi Finansów.
     W wyniku realizacji w 2020 roku Programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022” w części dotyczącej płac (Priorytet I), zwiększono fundusz wynagrodzeń i uposażeń z przeznaczeniem na podwyżki w KAS zgodnie z Uchwałą Nr 44/2019 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022”.
     W dniu 3 marca 2021 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 31/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022”.
     W związku z zamrożeniem funduszu wynagrodzeń i uposażeń w 2021 r. w zmienionym Programie nie ujęto środków na podwyżki. Zaplanowano jedynie środki na wypłatę w 2021 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników i nagrody rocznej od wypłat w 2020 roku oraz nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla funkcjonariuszySłużby Celno-Skarbowej. Powyższe postanowienia Programu dotyczące 2021 r. zostały w pełni zrealizowane.
     Na realizację Programu w zakresie podwyżek w 2022 r. zostały zabezpieczone środki w rezerwie celowej budżetu państwa w cz. 83 poz. 44 w pełnej wysokości zaplanowanej w ww. Programie.
     Na modernizację systemu wynagrodzeń i uposażeń w KAS w latach 2020-2022 zgodnie z Programem wieloletnim (zmienionym uchwałą nr 31/2021) zaplanowano środki w wysokości 694.293 tys. zł, z przeznaczeniem na:

Koleżanki i Koledzy, członkowie i sympatycy OMZZPEA, pracownicy egzekucji administracyjnej,
za kilka godzin rok 2021 zapisze się na kartach historii, pozostawiając nam możliwość refleksji, podsumowań i ewentualnych wniosków w sferze życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego.
Pod wieloma względami był to rok wyjątkowy, szczególnie trudny z uwagi na panującą pandemię wirusa Covid-19, który był powodem tragedii w wielu polskich rodzinach. Zdezorganizował on życie społeczne na wielu płaszczyznach, w szczególności gospodarczych, kulturowych, zawodowych. Na tym polu również działalność związku została utrudniona, niemniej jednak staraliśmy się podołać powierzonym nam obowiązkom. Związki zawodowe stają przed wielką barierą ze strony Rządowej, związaną z poprawą warunków płacowych pracowników Krajowej Administracji Skarbowej. Dotychczasowe działania Rządu nie spełniają naszych oczekiwań płacowych, bowiem jednorazowy przydział jakichkolwiek środków na nagrody czy też mieszczące się pod ich płaszczykiem różne fu ndusze motywacyjne, nie przyniosą skutków płacowych w przyszłości. Stąd też walka związków zawodowych nie tylko o wysokość różnych środków motywacyjnych, a przede wszystkim o zmianę kwoty bazowej, poprzez jej coroczną waloryzację, która to skutkowałaby na wzrost wysokość naszych wynagrodzeń w przyszłości. W tym celu, chcąc umocnić siłę związków w rozmowach prowadzonych z Ministrem Finansów, związki powołały wspólny Komitet Protestacyjny, składający się z reprezentatywnych wobec Rządu organizacji krajowych. W ramach Komitetu Protestacyjnego byliśmy w stanie zorganizować manifestację niezadowolenia pracowników, która odbyła się w listopadzie 2021r., z udziałem bardzo dużej grupy pracowników KAS, w tym też członków i sympatyków OMZZPEA.