Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy

Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie
z siedzibą w Wałczu

ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: zzpea@egzekucja.org.pl, zzpea@onet.pl, tel. 664 171 992,
http://www.egzekucja.org.pl/, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

aaa m1

Logowanie

Pomoc dla Iwony!

Pomoc dla Arturka!

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zakład Usługowo-Szkoleniowy w Zielonej Górze zaprasza do udziału w warsztatach egzekucyjnych na temat:

„Nowe zasady postępowania w egzekucji należności pieniężnych w prawie krajowym wprowadzane ustawą z 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności. Prawidłowość naliczania i wypłacania wynagrodzenia prowizyjnego. Wybrane zagadnienia z egzekucji z nieruchomości.”

       warsztaty poprowadzi: -  Pan  Robert Majewski
27-29 listopada 2013 r.

Dom Polonii

ul. Szkolna 11, 06-100 Pułtusk

http://www.zamekpultusk.pl/

27 i 28.11.2013 r., godz. 9.00-16.00, prowadzący: Pan Robert Majewski

1. Nowe zasady postępowania w egzekucji należności pieniężnych w prawie krajowym wprowadzane ustawą z 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności.

Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej gdy prowadzona jest na postawie jednolitego lub zagranicznego tytułu wykonawczego.

Nowe pojęcia w słowniku ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji:

         - jednolity tytuł wykonawczy,

         - zagraniczny tytuł wykonawczy,

         - centralne biuro łącznikowe,

         - dokument zabezpieczenia,

         - państwo członkowskie,

         - państwo trzecie.

Zmiany związane z rodzajem dochodzonych należności jak i podmiotami (wierzycielami) uprawnionymi do ich dochodzenia.

Nowości związane ze zwolnieniem spod egzekucji - Zgoda wierzyciela, czas i rodzaj ruchomości.

Tryb postępowania przy wniesieniu podania w sprawie egzekucji z wniosku państwa członkowskiego i państwa trzeciego.

Organ egzekucyjny – Naczelnik urzędu skarbowego.

Właściwość organu egzekucyjnego.

Rola wierzyciela a wstrzymanie postępowania egzekucyjnego w ramach nadzoru.

Odpis i kopia tytułu wykonawczego – zasady sporządzania.

Nowości związane z przekazywaniem tytułów wykonawczych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Doręczenie odpisu tytułu wykonawczego w formie elektronicznej.

Wymogi jakie powinien spełniać drukowany przez organ egzekucyjny tytuł wykonawczy dostarczony mu drogą elektroniczną.

Nowe zasady aktualizacji tytułu wykonawczego w związku z wydaniem decyzji lub korekty deklaracji.

Przystąpienie i odmowa przystąpienia do egzekucji przez organ egzekucyjny.

Wpływ postępowania administracyjnego ws. istnienia lub wysokości należności na przebieg postępowania egzekucyjnego – zawieszenie z urzędu.

Nowość polegająca na zabezpieczeniu należności w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym na podstawie tytułu wykonawczego.

Zarzuty ws. prowadzonego postępowania egzekucyjnego a jego zawieszenie z urzędu.

Raty udzielane przez organ egzekucyjny i decyzja w tym zakresie jako nowy rodzaj rozstrzygnięcia w sprawie.

Nowości związane z istnieniem przesłanek do wszczęcia egzekucji z nieruchomości.

Egzekucja z nieruchomości jako pierwszy środek egzekucyjny stosowany  w postępowaniu egzekucyjnym.

Uchylenie zajęcia nieruchomości jako nowa instytucja w postępowaniu egzekucyjnym i skutki takiego uchylenia.

Zawiadomienie o przystąpieniu do zabezpieczenia : kiedy, komu i w jakim celu?

Wniosek o przedłużeniu zabezpieczenia – czy jest niezbędny na gruncie nowych przepisów.

2.Prawidłowość naliczania i wypłacania wynagrodzenia prowizyjnego.

Sposób naliczania wynagrodzenia prowizyjnego.

Ograniczenia związane z wypłatą wynagrodzenia prowizyjnego.

Nowości w ostatniej wersji projektu rozporządzenia ws. prowizji oraz zmiany z tym związane – wejście w życie rok 2014.

Dlaczego tak, a nie inaczej - korzyści dla pracownika i organu egzekucyjnego wynikające ze zmian:

- Ujednolicenie stawek – konsekwencje i rezultaty,

- Wpłata po zajęciu – kiedy, gdzie, komu,

- Zespoły egzekucyjne – jak tworzyć by uzyskać dobre efekty,

- Nieobecności w pracy i ograniczenia z tym związane,

- Limity, stawki, kwoty do wypłaty.

29.11.2013 r., godz. 9.00-14.00, prowadzący Pan Robert Majewski

3. Wybrane zagadnienia z egzekucji z nieruchomości

Zagadnienia wstępne

Przesłanki do wszczęcia egzekucji z nieruchomości, ujawnienie w księdze wieczystej

Zajęcie nieruchomości

Zarząd zajętą nieruchomością

Problematyka opisu i oszacowania

Czynności poprzedzające licytację

Przeprowadzenie sprzedaży licytacyjnej

Postanowienie o przybiciu i przyznaniu własności i ich skutek

Dokumenty związane ze sprzedażą

Cel warsztatów:Zapoznanie ze zmianami w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wprowadzonymi ustawą z 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności, a także nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności prawidłowego naliczania wynagrodzenia prowizyjnego oraz prowadzenia egzekucji z nieruchomości.    

Cena warsztatów:

1080 zł brutto od osoby z zakwaterowaniem i pełnym wyżywieniem.

1220 zł bruttoz dodatkowym noclegiem z 26/27 listopadai wyżywieniem od kolacji.

 

Magdalena Wasilik-Chłodnicka

 

Zakład Usługowo-Szkoleniowy

____________________________________________________________________________________________________________________

 

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                  …......................................................

                                                                                                                                                       miejscowość, data

.

 

....................................................                                                                                                                     …..............................................                                        

        pieczęć zgłaszającego                                                                                                                                         NIP zgłaszającego

                                                   

Zgłoszenie na szkolenie:

„Nowe zasady postępowania w egzekucji należności pieniężnych w prawie krajowym wprowadzane ustawą z 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności. Prawidłowość naliczania i wypłacania wynagrodzenia prowizyjnego.

Wybrane zagadnienia z egzekucji z nieruchomości.”

                                                              27-29 listopada 2013 r.

Dom Polonii   ul. Szkolna 11, 06-100 Pułtusk

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenia na szkolenie oraz pytania proszę przesyłać:

l       faxem – 0-68 324-28-66

l       elektronicznie – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Należność:……………… zł  za każdego uczestnika przekażemy na Wasze konto po szkoleniu:

BZ WBK S.A. 3  O/Zielona Góra, nr konta 71 1090 2532 0000 0001 1522 4929.

Karta zgłoszenia zobowiązuje do uczestnictwa w szkoleniu.                                                                  

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                         

 

                                                                                                                  ...…..................

                                                                                                                               pieczęć i podpis                                                                                                                                                              

Nie masz uprawnień do komentowania artykułów.