Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy

Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie
z siedzibą w Wałczu

ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: zzpea@egzekucja.org.pl, zzpea@onet.pl, tel. 664 171 992,
http://www.egzekucja.org.pl/, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

aaa m1

Logowanie

Pomoc dla Iwony!

Pomoc dla Arturka!

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Informuję, że w dniu dzisiejszym wszystkie trzy reprezentatywne centrale związkowe tj. FZZ, OPZZ i NSZZ Solidarność zawiesiły swój udział w pracach Komisji Trójstronnej, jej zespołach problemowych i branżowych, a także w pracach WKDS.

 

W załączeniu przesyłam do wiadomości treść pisma strony związkowej,  które w dniu dzisiejszym zostało przekazane w trakcie plenarnego posiedzenia Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych - premierowi Donaldowi Tuskowi.

 

Ponadto informuję, że w dniu dzisiejszym zostałpowołany wspólny ogólnopolski komitet protestacyjno-strajkowy FZZ, OPZZ i NSZZ Solidarność. Najbliższe spotkanie sztabów protestacyjnych zaplanowano na  dzień 4 lipca.  Ostateczne decyzje, co do planowanych działań zostaną podjęte podczas spotkania Prezydiów central związkowych jakie zaplanowane zostało na dzień 11 lipca.


Nie masz uprawnień do komentowania artykułów.