Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy

Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie
z siedzibą w Wałczu

ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: zzpea@egzekucja.org.pl, zzpea@onet.pl, tel. 664 171 992,
http://www.egzekucja.org.pl/, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

aaa m1

Logowanie

Pomoc dla Iwony!

Pomoc dla Arturka!

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniu 20.02.2019r. odbyło się spotkanie przedstawicieli OMZZPEiP z zastępcą dyrektora Departamentu Poboru Podatków p. Arkadiuszem Jedynakiem. W trakcie rozmów uzyskano informację, iż obecnie trwają prace nad projektem Reality, a szczegóły i założenia zostaną udostępnione oraz poddane dyskusji i konsultacji po zakończeniu prac – prawdopodobnie do 30.06.2019r. Dyrektor zwrócił się z prośbą o zgłaszanie wszelkich pomysłów i sugestii na forum związku zawodowego oraz forum komunikacji. Odnośnie zmian legislacyjnych potwierdzono, iż na znacznie zaawansowanym etapie są prace nad zmianami ustawy egzekucyjnej w zakresie zmian kosztów egzekucyjnych oraz nad projektem UD326.

 

W dniu 21.02.2019r. na radzie dialogu społecznego Minister Paweł Cybulski objaśniał zasady dokonywanych naborów oraz podano informację, iż obecnie otwartych jest ok., 1000 naborów. W nawiązaniu do realizacji porozumienia w/s podwyżek Minister akcentował, iż ministerstwo Finansów nie wywiera żadnych nacisków na dyrektorów i nie sugeruje żadnych rozwiązań w zakresie zawieranych porozumień (szczególnie w odniesieniu do IAS w Szczecinie). Nie będzie ingerował w porozumienia ZZ z DIAS. Nie ma żadnej presji na DIAS co do porozumień w sprawie podwyżek. Jak nie będzie żadnych przeszkód podwyżki zostaną uruchomione do końca marca 2019r.

Nie masz uprawnień do komentowania artykułów.