• Wcześniej w przypadkach, gdy niejasne było, kto włada daną ruchomością, ostateczną decyzję podejmował sąd
  • Sędziowie rozstrzygali, czy dłużnik faktycznie ruchomości regularnie używał (np. samochodu) i często przyznawał rację komornikowi, uznając przepisanie lub kupienie auta na inną osobę za typowe ukrywanie majątku
  • Na mocy zmian dokonanych w art. 845 par. 2 kpc wystarczy, że dłużnik pokaże komornikowi dokument poświadczający, że nie jest właścicielem danego przedmiotu, czyli ruchomości. Komornik musi taki dokument uznać, a samą egzekucję przerwać
  •  - Nadchodzi prawdziwe El Dorado dla dłużników, nie wiem czemu rząd aż tak bardzo chce iść im na rękę - mówi nam anonimowo jeden z komorników
  •  - To nie jest wcale zła zmiana, inne są znacznie gorsze. Mogą zmierzać do zniszczenia komorników jako grupy zawodowej - mówi nam sędzia zajmująca się egzekucją komorniczą