Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy

Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie
z siedzibą w Wałczu

ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: zzpea@egzekucja.org.pl, zzpea@onet.pl, tel. 664 171 992,
http://www.egzekucja.org.pl/, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

aaa m1

Logowanie

Pomoc dla Iwony!

Pomoc dla Arturka!

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zastosowanie środka egzekucyjnego - zajęcie składników majątku dłużnika - przerywa bieg terminu przedawnienia dochodzonego zobowiązania podatkowego. Przerwa nie następuje jednak, jeżeli ostateczna decyzja stanowiąca podstawę wszczęcia egzekucji zostanie uchylona, a sprawa przekazana do ponownego rozpoznania. Orzekł tak NSA w uchwale z dnia 26 lutego 2018 r., sygn. akt I FPS 5/17.

Przedawnienie zobowiązania podatkowego następuje zasadniczo po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

 

http://www.gazetapodatkowa.gofin.pl/skutki-egzekwowania-podatku-na-podstawie-blednej-decyzji-2018-28,artykul,175778.html

Nie masz uprawnień do komentowania artykułów.