Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy

Pracowników Egzekucji i Poboru w Warszawie
z siedzibą w Wałczu

ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: zzpea@egzekucja.org.pl, zzpea@onet.pl, tel. 664 171 992,
http://www.egzekucja.org.pl/, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

aaa m1

Najnowsze posty na Forum

Przewodniczący ZK OMZZPEA Avatar
Wczoraj 10:16
Żarty są dobre na wszystko. Pośmiejmy się. Zapominasz, że mamy podgląd do Twojego IP . Wg analizy Twoich wpisów stwierdzam, że występujesz pod kilkoma nazwami użytkowników, co nie jest zgodne z regulaminem. Ponadto wprowadzasz w...
NOE Avatar
NOE
2018/08/14 10:39
Wynagrodzenie prowizyjne kierownika egz. za ... Kochani, pozwólcie że spróbuję zamknąć tę dyskusję, ponieważ wg mnie rozwinęła się w niewłaściwym kierunku, a dotyczyć powinna była tylko nw. kwestii: Wypłaty wynagrodzenia, o...
domalex Avatar
2018/08/14 10:31
EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI Organ egzekucyjny sprzedał nieruchomość, która należała do osoby fizycznej, niebędącej podatnikiem podatku od towarów i usług. Uzyskana w drodze licytacji kwota została zapłacona....
JOA Avatar
JOA
2018/08/12 18:15
Wypłata należnego wynagrodzenia (Kodeks Pracy) Mam pytanie. Czy toś zna dokładnie zasady w jaki sposób nalicza się średnią urlopową za dzień urlopu, w sytuacji kiedy w trakcie roku ktoś przebywał przez 4 m-ce na L4 i był wyłączony z...
mjrPit Avatar
2018/08/10 20:34
Najnowsze zmiany w uopea 03/2018, a prowizja. Banki blokują środki powyżej 7 dni, trzeba je pilnować żeby je nam przelały - pomaga ponaglenie - tylko jak się robi 30 zajęć dziennie to po tygodniu jest ich 150 i weź tu pilnuj które...
mjrPit Avatar
2018/08/10 20:13
PRYWATNY SAMOCHÓD DO CELÓW SŁUŻBOWYCH Ustaloną stawkę, tylko sobie ją policzyli za samo używanie auta - a kto je kupi? U mnie jest draka bo chłopakom w golfach stuknęło po 300 tyś i za co kupić kolejne auto? A może pchać kasę...
Apologeta Avatar
2018/08/09 07:08
Cykliczne spotkania pracodawcy IAS Poznań ze ZZ Zapewne wyjazd do swoich domów, ale zdecydowanie zintegrowani ;)
parys Avatar
2018/07/28 10:26
Split payment Split payment a ulga na złe długi Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku...
Przewodniczący ZK OMZZPEA Avatar
2018/07/05 10:15
JPK - monitoring Była też wizyta u Ministra Pawła Cybulskiego, który wyraził zadowolenie i pełną aprobatę na taki sposób współpracy. Pokazujemy, że chcemy załatwiać problemy egzekucji w sposób...
mjrPit Avatar
2018/06/17 20:05
Kompleksowa reorganizacja komórek egzekucyjnych w ramach Izby Ale tu nie chodzi o 16 Głównych księgowych w IAS-ach tylko o 400 działów SER w US-ach, którymi kieruje 400 kierowników, więc rachunek się raczej zgadza. Przy czym tymi 400 kierownikami...

Logowanie

Pomoc dla Iwony!

Pomoc dla Arturka!

 

Jak wynika z uzyskanych informacji wśród pracowników KAS brak jest platformy i miejsca służącego bezkrępującej wymianie informacji w sprawach dotyczących dyskusji nad zmianami organizacyjnymi, legislacyjnymi oraz innymi zdarzeniami mającymi wpływ na prawidłowe funkcjonowanie i wykonywanie obowiązków służbowych. Oficjalne zgłaszanie uwag, problemów itp. za pośrednictwem Dyrektorów Izb Administracji Skarbowej do Ministerstwa Finansów nie jest praktykowane w większości spotykanych problemów. CKEA zobowiązuje się do stałego monitorowania forum oraz czynnego udziału w merytorycznych dyskusjach z użytkownikami forum poprzez udzielanie odpowiedzi przez kierownictwo ww. Centrum. Na zadawane pytania oraz w zidentyfikowanych problemach podejmie działania w celu wyeliminowania tychże, poprzez zmiany informatyczne lub przedstawi do MF propozycje rozwiązań legislacyjnych. Podjęte działania mają na celu poprawę przepływu informacji, jak również umożliwienie identyfikacji spraw problematycznych i utrudniających prowadzenie egzekucji administracyjnej w celu sprawnej i szybkiej reakcji skutkującej wyeliminowaniem problemów lub podjęciem prac nad ich zlikwidowaniem.

W celu zabezpieczenia prawidłowego i rzetelnego wypowiadania się użytkowników na dodatkowym forum OMZZPEiP wprowadzono sposób rejestracji wyłącznie poprzez podanie adresu służbowego użytkownika w domenie mf.gov.pl, który pozostanie do wiadomości administratora forum, co zapewni właściwy poziom merytorycznej dyskusji oraz uwiarygodni poprawność zgłaszanych problemów i postulatów.

Obecna strona OMZZPEiP będzie funkcjonowała tak jak dotychczas, natomiast projekt forum wymiany komunikacji CKEA wymaga ponownej rejestracji na nw. witrytnie internetowej: www.komunikacja.egzekucja.org.pl

Pragnę wyjaśnić, że forum wymiany komunikacji CKEA służy zgłaszaniu problemów dotyczących wyłącznie spraw, którymi zajmuje się Centrum Kompetencyjne Egzekucji Administracyjnej w Szczecinie. Na tym forum można zgłaszać uwagi, co do funkcjonalności CKEA, jak również własne projekty rozwiązywania problemów.

Obecne forum organizacji związkowej OMZZPEiP będzie funkcjonowało dalej tak jak dotychczas, bowiem dotyczy ono wszystkich spraw pracowniczych, a w szczególności pracowników egzekucji administracyjnej. Prosimy o aktywne uczestnictwo na dotychczasowym portalu internetowym OMZZPEiA.

Poniżej: 1. Pismo związku OMZZPEiA skierowane do DIAS 2. Pismo kierownictwa CKEA skierowane do DIAS

Zarząd Związku OMZZPEiA

Komentarze   

0 #2 Przewodniczący ZK OMZZPEA 2018-05-14 10:15
Komunikat OMZZPEA

W dniu 20.04.2018 r. w Izbie Administracji Skarbowej w Szczecinie odbyło się spotkanie kierownictwa i pracowników CKEA z przedstawiciela mi OMZZPEiP.
Mając na względzie wspólne cele w dążeniu do sprawnego i efektywnego wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników egzekucji administracyjne j kolektywnie podjęto się utworzenia dodatkowego forum wymiany informacji pomiędzy pracownikami, a Centrum Kompetencyjnym Egzekucji Administracyjne j przy IAS w Szczecinie.
OMZZPEiP uruchomił pod adresem www.komunikacja.egzekucja.org.pl dodatkowe forum wymiany informacji dotyczące systemu informatycznego egzekucji administracyjne j nadzorowanego przez CKEA w Szczecinie. Jak wynika z uzyskanych informacji wśród pracowników KAS brak jest platformy i miejsca służącego bezkrępującej wymianie informacji w sprawach dotyczących dyskusji nad zmianami organizacyjnymi , legislacyjnymi oraz innymi zdarzeniami mającymi wpływ na prawidłowe funkcjonowanie i wykonywanie obowiązków służbowych. Oficjalne zgłaszanie uwag, problemów itp. za pośrednictwem Dyrektorów Izb Administracji Skarbowej do Ministerstwa Finansów nie jest praktykowane w większości spotykanych problemów. CKEA zobowiązuje się do stałego monitorowania forum oraz czynnego udziału w merytorycznych dyskusjach z użytkownikami forum poprzez udzielanie odpowiedzi przez kierownictwo ww. Centrum. Na zadawane pytania oraz w zidentyfikowany ch problemach podejmie działania w celu wyeliminowania tychże, poprzez zmiany informatyczne lub przedstawi do MF propozycje rozwiązań legislacyjnych. Podjęte działania mają na celu poprawę przepływu informacji, jak również umożliwienie identyfikacji spraw problematycznyc h i utrudniających prowadzenie egzekucji administracyjne j w celu sprawnej i szybkiej reakcji skutkującej wyeliminowaniem problemów lub podjęciem prac nad ich zlikwidowaniem.
W celu zabezpieczenia prawidłowego i rzetelnego wypowiadania się użytkowników na dodatkowym forum OMZZPEiP wprowadzono sposób rejestracji wyłącznie poprzez podanie adresu służbowego użytkownika w domenie mf.gov.pl, który pozostanie do wiadomości administratora forum, co zapewni właściwy poziom merytorycznej dyskusji oraz uwiarygodni poprawność zgłaszanych problemów i postulatów.

Obecna strona OMZZPEiP będzie funkcjonowała tak jak dotychczas, natomiast projekt forum wymiany komunikacji CKEA wymaga ponownej rejestracji na nw. witrytnie internetowej: www.komunikacja.egzekucja.org.pl
Pragnę wyjaśnić, że forum wymiany komunikacji CKEA służy zgłaszaniu problemów dotyczących wyłącznie spraw, którymi zajmuje się Centrum Kompetencyjne Egzekucji Administracyjne j w Szczecinie. Na tym forum można zgłaszać uwagi, co do funkcjonalności CKEA, jak również własne projekty rozwiązywania problemów.
Obecne forum organizacji związkowej OMZZPEiP będzie funkcjonowało dalej tak jak dotychczas, bowiem dotyczy ono wszystkich spraw pracowniczych, a w szczególności pracowników egzekucji administracyjne j. Prosimy o aktywne uczestnictwo na dotychczasowym portalu internetowym OMZZPEiA.
Poniżej:
1. Pismo związku OMZZPEiA skierowane do DIAS
2. Pismo kierownictwa CKEA skierowane do DIASZarząd Związku OMZZPEiA
Cytować
0 #1 Przewodniczący ZK OMZZPEA 2018-05-14 10:13
3201-IZPEL.070.1.2018.1
Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
Centrum Kompetencyjne Egzekucji Administracyjne j
Szczecin, dnia 7 maja 2018 r.
ul. Roosevelta 1,2, 70-525 Szczecin| tel.: +489 148 03 600 1
e-mail:
www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl
Izby Administracji Skarbowej
-wszystkie-
Centrum Kompetencyjne Egzekucji Administracyjne j uprzejmie informuje, iż w wyniku porozumienia z Ogólnopolskim Międzyzakładowy m Związkiem Zawodowym Pracowników Egzekucji i Poboru powstało forum wymiany informacji pomiędzy pracownikami Krajowej Administracji Skarbowej a CKEA. Forum jest dostępne pod adresem internetowym: http://komunikacja.egzekucja.org.pl/ .
CKEA uprzejmie prosi o przekazanie informacji o nowej formie komunikacji z CKEA wszystkim podległym pracownikom izb administracji skarbowej i urzędów skarbowych.
Z upoważnienia Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie
Arkadiusz Jedynak
Zastępca dyrektora
-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym-
Cytować