Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy

Pracowników Egzekucji i Poboru w Warszawie
z siedzibą w Wałczu

ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: zzpea@egzekucja.org.pl, zzpea@onet.pl, tel. 664 171 992,
http://www.egzekucja.org.pl/, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

aaa m1

Najnowsze posty na Forum

Przewodniczący ZK OMZZPEA Avatar
Dzisiaj 07:38
Zaproszenie związków do rozmów w MF 21-11-2018r. Trwają prace nad ustaleniem zasad podziału środków pieniężnych na podwyżki. W tej sprawie było spotkanie w Ministerstwie Finansów z sygnatariuszami porozumienia. Najbliższa opcja OMZZPEA...
NOE Avatar
NOE
2018/12/07 15:51
Cykliczne spotkania pracodawcy IAS Poznań ze ZZ W IAS Poznań powołana zostanie komisja BHP - która zbierze się w przyszłym roku - ds. opracowania norm tabeli przydziału odzieży i obuwia dla stanowiska terenowego - poborca/st. poborca...
NOE Avatar
NOE
2018/11/29 11:32
Porozumienie płacowe MF + Związki Zawodowe Bardziej niebezpieczna wg mnie oczywiście, dla naszego POROZUMIENIA jest przygotowywana przez ZG ZZ CELNICY PL akcja protestacyjna, która to ma być prowadzona w całym kraju, z Warszawą na czele...
Atahualpa Avatar
2018/11/05 12:10
Nieprawidłowy podpis - epuap Jakiekolwiek podpisywanie kwalifikowanym certyfikatem w e-Puap mam zawsze nieudane na przeglądarce Mozilla Firefox. Natomiast na Internet Explorer mogę taki podpis złożyć, ale za drugim...
Mariusz Avatar
2018/11/02 18:20
PRYWATNY SAMOCHÓD DO CELÓW SŁUŻBOWYCH A co będzie , gdy zostawisz samochod na ogólnodostępnym parkingu i ktoś ci go uszkodzi , co ci pomoże Policja?. My mieliśmy takie zdarzenia i za jazdę bez AC bardzo dziękuję.
NOE Avatar
NOE
2018/10/24 20:46
Najnowsze zmiany w uopea 03/2018, a prowizja. Kogata, twoje zapytanie przeniosłem do poniższego wątku - gdyż tam został zainicjowany - okay?
armani01 Avatar
2018/10/22 08:27
3% odpisu od prowizji Czyli uzgodnienia co do podziału 3% odpisu od prowizji rozstrzygają się na szczeblu poszczególnych DIAS ?
NOE Avatar
NOE
2018/10/10 20:07
Wyjaśnienia/wskazówki MF Jak dla mnie to stanowisko jest niepełne, brakuje ciągu dalszego co ma zrobić organ egzekucyjny gdy otrzyma w trybie art 65 KPA taki TW z nieaktualnym adresem. Skoro w wyniku błędu...
Przewodniczący ZK OMZZPEA Avatar
2018/09/16 13:31
Monitoring związków zawodowych przez M F Czy Ministerstwo Finansów monitoruje związki zawodowe. http://archiwum.rp.pl/artykul/1385712-Minister-finansow-podglada-zwiazki.html

Logowanie

Pomoc dla Iwony!

Pomoc dla Arturka!

 

 
 Minęło ponad 9 miesięcy od powołania Krajowej Administracji Skarbowej. Reforma zwiększyła uprawnienia urzędników i zaostrzyła kontrole podatników. Jak działalność KAS wpłynęła na kondycję budżetu i funkcjonowanie firm?
 
 Kontrole znienacka i rozszerzenie zakresu kompetencji funkcjonariuszy KAS przełożyły się na większe wpływy do budżetu. Jak podaje MF, tylko w I połowie 2017 roku wartość należności podatkowych, wynikająca z decyzji wydanych przez skarbowe wyniosła 8.576,9 mln zł. MF dodaje, że wszystkich obszarach zanotowano poprawę w stosunku do stanu sprzed 2016 roku. Mowa nie tylko o wpływach podatkowych, ale także m.in. o ograniczeniu patologii w obrocie towarami wysokiego ryzyka nadużyć podatkowych (np. paliwami i elektroniką). Nie bez znaczenia było także zwiększenie zasobów kadrowych do obsługi bezpośredniej podatników.

O doprecyzowanie danych o nieprawidłowościach ujawnionych przez KAS wnioskował w interpelacji Janusz Cichoń. Poseł odniósł się do informacji, z których wynika, że w pierwszym półroczu br. Liczba kontroli zmalała o połowę, a wpływy budżetowe wzrosły.

Czytaj więcej

W odpowiedzi na interpelację zaznaczono, że od 2015 roku systematycznie ograniczano liczbę kontroli skarbowych, szczególnie wobec najmniejszych firm. W pierwszej połowie 2017 roku odnotowano 30 proc. spadek ich liczby w porównaniu do analogicznego okresu w 2015 roku. Ich liczba spadła bowiem z 30 tys. do 14 tys. Co stoi zatem za wzrostem dochodów budżetowych z tytułu działalności KAS? Choć urzędnicy rzadziej sprawdzają przedsiębiorców, zmieniła się taktyka przeprowadzanych kontroli. Ich skuteczność gwarantować ma analiza ryzyka wystąpienia szkodliwych dla sytemu podatkowego praktyk. Mowa o podejrzeniu, że dany podmiot może dopuścić się nadużyć skarbowych i wyłudzić podatek. Urzędnicy są szczególnie czujni w przypadku, gdy firma czasowo zawiesi działalność, nie składa stosownych deklaracji czy wystawia „puste” faktury.

Kwota faktycznie wpłaconych w I półroczu 2017r. należności, wynikających z decyzji ostatecznych określających lub ustalających wysokość zobowiązania podatkowego, wydanych w

tym samym okresie przez organy podatkowe, celne i kontroli skarbowej oraz przez organy kontynuujące ich działalność wyniosła 604,9 mln zł., w tym:

 
  • kwota faktycznie wpłaconych należności dla decyzji wydanych w następstwie kontroli celno-skarbowych 2,4 mln zł
  • kwota faktycznie wpłaconych należności dla decyzji wydanych w następstwie postępowań kontrolnych wszczętych w trybie ustawy o kontroli skarbowej 424,4 mln zł
  • kwota faktycznie wpłaconych należności dla decyzji wydanych w następstwie postępowań przeprowadzonych przez organy celne (lub kontynuujące ich działalność) 81,9 mln zł

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na interpelację nr 16043 w sprawie skuteczności Krajowej Administracji Skarbowej

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież