Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy

Pracowników Egzekucji Administracyjnej w Warszawie
z siedzibą w Wałczu

ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: zzpea@egzekucja.org.pl, zzpea@onet.pl, tel. 664 171 992,
http://www.egzekucja.org.pl/, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

aaa m1

Najnowsze posty na Forum

NOE Avatar
NOE
2019/06/13 15:12
Uchwała modernizacyjna KAS - list Ministra ...no i fajnie! Nic tylko się cieszyć i nie mam tu bynajmniej na myśli wyłącznie podwyżek wynagrodzeń czy uposażeń, lecz także wszystkie pozostałe zawarte w niej tematy.
NOE Avatar
NOE
2019/06/13 10:41
Egzekucja po 06.05.2019 Tak, nieuchronność szybkiej i kosztownej egzekucji, czyli kształtowanie świadomości podatkowej społeczeństwa, krótko mówiąc/pisząc - prewencyjny jej charakter Lecz wydaje się...
ajed Avatar
2019/06/04 12:59
POLTAXPLUS Na tę chwilę - nie. Wszelkie prace rozwojowe są wstrzymane do czasu zakończenia migracji do POLTAXPLUS
NOE Avatar
NOE
2019/05/16 20:22
Świadczenie rehabilitacyjne i urlop A tak w ogóle adndre05, to w Twoim REGIONIE mamy prężnie działającego Przedstawiciela naszego związku, który niewątpliwie, jak sądzę, gdyby zaszła potrzeba podjęcia interwencji u...
armani01 Avatar
2019/05/11 09:34
RODO w egzekucji Siedzą takie brzydko mówiąc jełopy na stołkach, coś gdzieś usłyszą nie zastanowią się i wysyłają pismo do stosowania od już
Apologeta Avatar
2019/05/06 10:38
Prace MF nad zmianami w egzekucji administracyjnej Tak sądziłem, ale wolałem się upewnić! Niemniej jednak bardzo Ci dziękuję ;)
Apologeta Avatar
2019/04/17 15:48
Dalszy tytuł wykonawczy, a obciążenie wierzyciela? Co to znaczy, jak naliczył to ma je pobrać bądź samemu zapłacić, bo nie rozumiem! A co, jeśli nie pobrał i nie zapłacił?
NOE Avatar
NOE
2019/04/03 09:38
Split payment Resort finansów nie zamrozi do końca konta VAT w split payment. Szykuje kilka wyjątków PAP wczoraj 16:01 4 954 Z konta VAT stosowanego w mechanizmie split payment, czyli podzielonej...

Logowanie

Pomoc dla Iwony!

Pomoc dla Arturka!

 

 
 Minęło ponad 9 miesięcy od powołania Krajowej Administracji Skarbowej. Reforma zwiększyła uprawnienia urzędników i zaostrzyła kontrole podatników. Jak działalność KAS wpłynęła na kondycję budżetu i funkcjonowanie firm?
 
 Kontrole znienacka i rozszerzenie zakresu kompetencji funkcjonariuszy KAS przełożyły się na większe wpływy do budżetu. Jak podaje MF, tylko w I połowie 2017 roku wartość należności podatkowych, wynikająca z decyzji wydanych przez skarbowe wyniosła 8.576,9 mln zł. MF dodaje, że wszystkich obszarach zanotowano poprawę w stosunku do stanu sprzed 2016 roku. Mowa nie tylko o wpływach podatkowych, ale także m.in. o ograniczeniu patologii w obrocie towarami wysokiego ryzyka nadużyć podatkowych (np. paliwami i elektroniką). Nie bez znaczenia było także zwiększenie zasobów kadrowych do obsługi bezpośredniej podatników.

O doprecyzowanie danych o nieprawidłowościach ujawnionych przez KAS wnioskował w interpelacji Janusz Cichoń. Poseł odniósł się do informacji, z których wynika, że w pierwszym półroczu br. Liczba kontroli zmalała o połowę, a wpływy budżetowe wzrosły.

Czytaj więcej

W odpowiedzi na interpelację zaznaczono, że od 2015 roku systematycznie ograniczano liczbę kontroli skarbowych, szczególnie wobec najmniejszych firm. W pierwszej połowie 2017 roku odnotowano 30 proc. spadek ich liczby w porównaniu do analogicznego okresu w 2015 roku. Ich liczba spadła bowiem z 30 tys. do 14 tys. Co stoi zatem za wzrostem dochodów budżetowych z tytułu działalności KAS? Choć urzędnicy rzadziej sprawdzają przedsiębiorców, zmieniła się taktyka przeprowadzanych kontroli. Ich skuteczność gwarantować ma analiza ryzyka wystąpienia szkodliwych dla sytemu podatkowego praktyk. Mowa o podejrzeniu, że dany podmiot może dopuścić się nadużyć skarbowych i wyłudzić podatek. Urzędnicy są szczególnie czujni w przypadku, gdy firma czasowo zawiesi działalność, nie składa stosownych deklaracji czy wystawia „puste” faktury.

Kwota faktycznie wpłaconych w I półroczu 2017r. należności, wynikających z decyzji ostatecznych określających lub ustalających wysokość zobowiązania podatkowego, wydanych w

tym samym okresie przez organy podatkowe, celne i kontroli skarbowej oraz przez organy kontynuujące ich działalność wyniosła 604,9 mln zł., w tym:

 
  • kwota faktycznie wpłaconych należności dla decyzji wydanych w następstwie kontroli celno-skarbowych 2,4 mln zł
  • kwota faktycznie wpłaconych należności dla decyzji wydanych w następstwie postępowań kontrolnych wszczętych w trybie ustawy o kontroli skarbowej 424,4 mln zł
  • kwota faktycznie wpłaconych należności dla decyzji wydanych w następstwie postępowań przeprowadzonych przez organy celne (lub kontynuujące ich działalność) 81,9 mln zł

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na interpelację nr 16043 w sprawie skuteczności Krajowej Administracji Skarbowej

Nie masz uprawnień do komentowania artykułów.