Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy

Pracowników Egzekucji i Poboru w Warszawie
z siedzibą w Wałczu

ul.Bracka 8, 78-600 Wałcz
e-mail: zzpea@egzekucja.org.pl, zzpea@onet.pl, tel. 664 171 992,
http://www.egzekucja.org.pl/, e-PUAP: /OMZZPEA_Walcz/omzzpea

aaa m1

Najnowsze posty na Forum

192 Avatar
192
Wczoraj 20:49
Pisma przychodzące "...Zakończenie projektu przewidziane jest na czerwiec 2021 roku..." Dlaczego to tak musi długo trwać? Czy będzie jakieś wsparcie w międzyczasie? Mamy czekać jeszcze 2 lata, z nadzieją, że...
NOE Avatar
NOE
2019/02/13 13:23
Cykliczne spotkania pracodawcy IAS Poznań ze ZZ Tak oczywiście, jutro mamy spotkanie z Pracodawcą, może uda nam się osiągnąć wspólne stanowisko, zobaczymy Nawiązując do powyższego, przedstawiam Wam pod szeroką dyskusję stanowisko...
NOE Avatar
NOE
2019/02/11 14:35
WYROK z dnia 28 czerwca 2016 r. Sygn. akt SK 31/14 Pełna zgoda Black, też tak sądzę, ale musimy się odnosić do zapisów projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, gdyż to do niego piszemy opinię...
NOE Avatar
NOE
2019/02/11 12:55
Prace MF nad zmianami w egzekucji administracyjnej Bynajmniej nie chcę tu bronić autorów projektu, ale to nie jest tak do końca, że ministerstwo wymyśliło tę dobrowolną zapłatę egzekwowanej należności po dokonaniu czynności...
mjrPit Avatar
2019/01/23 21:37
zajecie - odebranie ruchomosci Generalnie temat jest śliski. Niestety w zakresie tego typu ruchomości nasze prawo jest mocno do tyłu i samodzielnie jeżeli zobowiązany nie współpracuje nic nie wskórasz. Po pierwsze...
atoja Avatar
2019/01/16 16:11
PRYWATNY SAMOCHÓD DO CELÓW SŁUŻBOWYCH Ja nie dostaje państwowego auta do używania do celów prywatnych.Jeżeli uważasz,że jest to nie rzeczywiste to proponuje zapytać któregoś posła lub Ministra.Według zasad udzielania...
NOE Avatar
NOE
2018/12/22 15:58
Porozumienie płacowe MF + Związki Zawodowe Spotkanie owszem odbyło się i to, jeśli mam być szczery w bardzo przyjaznej atmosferze, takie jest przynajmniej moje i nie tylko zdanie. W ww. spotkaniu ze strony KAS udział wzięli wszyscy...
parys Avatar
2018/12/22 09:24
Ankieta skierowana do służb egzekucyjnych. Przekazuję treć ankiety skierowanej do służb egzekucyjnych. Dobrze było by tę ankietę wypełnili wszyscy pracownicy, a nie tylko przełożeni. Da to pełny obrtaz funkcjonowania i...

Logowanie

Pomoc dla Iwony!

Pomoc dla Arturka!

 

 
 Minęło ponad 9 miesięcy od powołania Krajowej Administracji Skarbowej. Reforma zwiększyła uprawnienia urzędników i zaostrzyła kontrole podatników. Jak działalność KAS wpłynęła na kondycję budżetu i funkcjonowanie firm?
 
 Kontrole znienacka i rozszerzenie zakresu kompetencji funkcjonariuszy KAS przełożyły się na większe wpływy do budżetu. Jak podaje MF, tylko w I połowie 2017 roku wartość należności podatkowych, wynikająca z decyzji wydanych przez skarbowe wyniosła 8.576,9 mln zł. MF dodaje, że wszystkich obszarach zanotowano poprawę w stosunku do stanu sprzed 2016 roku. Mowa nie tylko o wpływach podatkowych, ale także m.in. o ograniczeniu patologii w obrocie towarami wysokiego ryzyka nadużyć podatkowych (np. paliwami i elektroniką). Nie bez znaczenia było także zwiększenie zasobów kadrowych do obsługi bezpośredniej podatników.

O doprecyzowanie danych o nieprawidłowościach ujawnionych przez KAS wnioskował w interpelacji Janusz Cichoń. Poseł odniósł się do informacji, z których wynika, że w pierwszym półroczu br. Liczba kontroli zmalała o połowę, a wpływy budżetowe wzrosły.

Czytaj więcej

W odpowiedzi na interpelację zaznaczono, że od 2015 roku systematycznie ograniczano liczbę kontroli skarbowych, szczególnie wobec najmniejszych firm. W pierwszej połowie 2017 roku odnotowano 30 proc. spadek ich liczby w porównaniu do analogicznego okresu w 2015 roku. Ich liczba spadła bowiem z 30 tys. do 14 tys. Co stoi zatem za wzrostem dochodów budżetowych z tytułu działalności KAS? Choć urzędnicy rzadziej sprawdzają przedsiębiorców, zmieniła się taktyka przeprowadzanych kontroli. Ich skuteczność gwarantować ma analiza ryzyka wystąpienia szkodliwych dla sytemu podatkowego praktyk. Mowa o podejrzeniu, że dany podmiot może dopuścić się nadużyć skarbowych i wyłudzić podatek. Urzędnicy są szczególnie czujni w przypadku, gdy firma czasowo zawiesi działalność, nie składa stosownych deklaracji czy wystawia „puste” faktury.

Kwota faktycznie wpłaconych w I półroczu 2017r. należności, wynikających z decyzji ostatecznych określających lub ustalających wysokość zobowiązania podatkowego, wydanych w

tym samym okresie przez organy podatkowe, celne i kontroli skarbowej oraz przez organy kontynuujące ich działalność wyniosła 604,9 mln zł., w tym:

 
  • kwota faktycznie wpłaconych należności dla decyzji wydanych w następstwie kontroli celno-skarbowych 2,4 mln zł
  • kwota faktycznie wpłaconych należności dla decyzji wydanych w następstwie postępowań kontrolnych wszczętych w trybie ustawy o kontroli skarbowej 424,4 mln zł
  • kwota faktycznie wpłaconych należności dla decyzji wydanych w następstwie postępowań przeprowadzonych przez organy celne (lub kontynuujące ich działalność) 81,9 mln zł

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na interpelację nr 16043 w sprawie skuteczności Krajowej Administracji Skarbowej

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież